Top

Faliment

Constatând că la data de 5 05 2009 lichidatorul judiciar desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului,I. SPRL GALAŢI, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, întocmind raportul final din care rezultă că toate bunurile falitei au fost valorificate ,ca s-au efectuat distributii necontestate de creditori,ca in prezent debitoarea falita S.C. Z. S.A. S. nu mai detine bunuri în vederea executarii ,

Constatind că la dosarul cauzei au fost formulate obiectiuni de către creditoarea AVAS care invocă in principiu că: lichidatorul deşi a întocmit un raport asupra cauzelor si imprejurarilor ce au condus la starea de insolventa nu a promovat acţiunea in atragerea răspunderii persoanelor ce se fac vinovate de starea de insolventa a debitoarei ,ca in perioada scursa de la intocmirea raportului cauzal si pina la prezentarea raportului final puteau fi descoperite cauze sau fapte ce au condus la starea de insolventa ,ca este prematura inchiderea procedurii in aceste conditii.De asemenea ,in ce priveste situatiile financiare ,acestea trebuie sa se regaseasca obligatoriu in anexa Raportului final care insa nu a fost comunicat AVAS.Solicita convocarea Comitetului Creditorilor cu analiza oportunitatii promovarii actiunii in atragerea raspunderii si a autorizarii Comitetului de a formula o astfel de cerere.

Avind in vedere cele de mai sus,va reţine cele ce urmează.

Obiectiunile formulate de AVAS apar ca nefiind fondate întrucît ,in ce priveste antrenarea răspunderii membrilor organelor de conducere se observa ca ,lichidatorul judiciar a intocmit Raportul cauzelor ce au condus la aparitia starii de insolvenţă ,raport ce nu a fost contestat de către AVAS in conformitate cu prev art 21 al 2 ceea ce crează prezumtia că,toţi creditorii au fost de acord cu concluziile acestui raport si implicit cu identificarea persoanelor ce au cauzat starea de insolvenţă..Or,nimic nu impiedica AVAS să solicite introducerea acţiunii pe tot parcursul procedurii in conformitate cu prev Legii 64/1995 sau să pună in discutia Adunarii creditorilor posibilitatea formulării acesteia conform Legii 85/2006.Dealtfel,in procedura falimentului introducerea acestei actiuni nu este o chestiune obligatorie iar afirmatia potrivit careia ,pe parcursul procedurii ,pînă la Raportul final ar fi trebuit identificate persoanele ce au contribuit la aparitia starii de insolvenţă este lipsită de fundament juridic din moment ce aceasta problemă a fost transata prin Raportul cauzal.

Este de remarcat si perioada mare de timp pe care orice creditor a avut-o la dispozitie pentru formularea acestei actiuni avind in vedere că prin incheierea din data de 16.09.1999 s-a deschis procedura falimentului a S.C Z. SA S. Dealtfel motivul invocat-neintroducerea acţiunii in răspundere nu se constituie ca o obiectiune care să vizeze Raportul final astfel cum prevede art 129 coroborat cu art 132 al.2 din Legea 85 ceea ce inseamnă că, obiectiunile ar trebui să vizeze modalitatea de distributie a fondurilor sau bunurilor din averea debitorului. Acest lucru rezulta si din interpretarea sistematică a art 129 al. 2 din Legea 85. Dealtfel o astfel de obiectiune nu poate fi invocata din moment ce Raportul cauzal nu a fost contestat.

In ce priveste situatiile financiare finale ,se observa ca ,la Raportul final este ataşată o situatie a averii debitoarei ceea ce crează prezumtia ca, creditoarea AVAS a primit acest inscris odata cu Raportul final .Pe de altă parte ,AVAS avea posibilitatea să discute chestiunile mentionate in cadrul Adunării creditorilor ce a fost convocată de lichidator pentru 5 05 2009 insă nici nu s-a prezentat nici nu a formulat vreun alt punct de vedere.

Faţă de aceste motive,va respinge obiecţiunile formulate de AVAS la Raportul final şi va dispune inchiderea procedurii.

Se va face aplicatia art 136 din LPI.

Etichete: