Top

RECURS declarat împotriva unei hotărâri irevocabile, vizând calificarea greşită a căii de atac. Inadmisibilitate.

Caracterul irevocabil al deciziei Tribunalului subzistă chiar în ipoteza greşitei calificări a căii de atac,aceasta fiind susceptibilă de a fi atacată doar pe calea contestaţiei în anulare de drept comun, reglementată de dispoziţiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă.

Curtea de Apel Suceava, Decizia civilă nr. 359/10 dec. 2008

Reclamantul R.R. a arătat în motivarea recursului declarat că în mod nelegal Tribunalul Suceava – Secţia Civilă a pronunţat decizia nr. 1809/16.09.2008, judecând ca instanţă de recurs, în complet format din 3 judecători când, în realitate, sentinţa civilă nr. 669 din 25 aprilie 2008 a Judecătoriei Gura Humorului era susceptibilă atât de calea de atac a apelului, de competenţa Tribunalului Suceava, cât şi de cea a recursului,de competenţa Curţii de Apel Suceava, în aplicarea prevederilor art. 2821 Cod procedură civilă, în condiţiile în care, acţiunea în grăniţuire pe care a formulat-o nu face parte din categoria celor evaluabile în bani.

La termenul de astăzi, Curtea, din oficiu, a invocat excepţia inadmisibilităţii căii de atac declarate, pe care o găseşte întemeiată pentru următoarele considerente :

Potrivit prevederilor art. 299 alin. 1 teza I Cod procedură civilă, „hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională sunt supuse recursului”, astfel încât, per a contrario hotărârile date în recurs, irevocabile potrivit dispoziţiilor art. 377 alin. 2 pct. 4 Cod procedură civilă, nu sunt susceptibile de a fi atacate cu recurs la instanţa ierarhic superioară.

Cu alte cuvinte, din economia art. 299 şi următoarele Cod procedură civilă rezultă că, împotriva unei hotărâri se poate declara, de către partea nemulţumită, un singur recurs. Această interpretare a textului legal citat este raţională şi în concordanţă cu principiul puterii de lucru judecat prevăzut în art. 166 Cod procedură civilă, astfel încât un al doilea recurs declarat în aceeaşi cauză trebuie apreciat ca inadmisibil.

Cum principiul legalităţii căilor de atac stabileşte în termeni imperativi, de strictă interpretare şi aplicare, posibilitatea de a folosi o cale de atac, precum şi condiţiile de exercitare a acesteia, caracterul irevocabil al hotărârii atacate, conduce în mod automat şi obligatoriu la reţinerea inadmisibilităţii recursului declarat împotriva acesteia, împrejurare care excede şi face de prisos analiza eventualei incidenţe în cauză a prevederilor art. 304 pct. 1 Cod procedură, civilă referitoare la pretinsa alcătuire greşită a instanţei care a pronunţat-o. Altfel spus, caracterul irevocabil al deciziei Tribunalului subzistă chiar în ipoteza greşitei calificări a căii de atac, susceptibilă de a fi atacată doar pe calea contestaţiei în anulare de drept comun, reglementată de dispoziţiile art. 317 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă potrivit cărora, hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului şi când, hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă.

Etichete: