Top

Tardivitatea declarării recursului. Motive de repunere în termen

Invocarea propriei culpe, ce constă în neindicarea noului sediu, nu poate constitui o împrejurare mai presus de voinţa părţii, în justificarea cererii de repunere în termen, conform art.103 al.2 C.pr.civ.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 746 din 24 septembrie 2010

Etichete: