Top

Contestaţie în anulare. Hotărâre irevocabilă care nu se aduce la îndeplinire pe cale de executare silită. Termen de promovare. Incidenţa art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ.

Potrivit dispoziţiei înscrise în art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ., împotriva hotărârilor irevocabile care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă.

Textul citat stabileşte sistemul termenului dublu: un termen subiectiv de 15 zile, care se calculează de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre şi un termen obiectiv, de un an, care se calculează de la data când hotărârea a rămas irevocabilă, pentru ipoteza în care contestatorul nu a luat cunoştinţă de aceasta, termenul de un an fiind limita maximă înăuntrul căruia partea trebuie să cunoască atât hotărârea, cât şi să exercite calea extraordinară de atac, de retractare.

Raportul dintre cele două termene stabilite de legiuitor se fixează în funcţie de momentul la care contestatorul a luat ori nu cunoştinţă de hotărâre, în ambele ipoteze termenul obiectiv de un an neputând a fi depăşit.

Momentul la care contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre priveşte efectivitatea cunoaşterii acesteia şi nu posibilitatea cunoaşterii, iar obiectivitatea lui, ca situaţie de fapt, poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.

C.pr.civ., art. 319 alin. 2 teza a II-a.

Decizia civilă nr. 130 din 8 aprilie 2011

Etichete: