Top

Vătămare corporală gravă

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 660/19.03.2009

Infracţiunea de vătămare corporală gravă, prev de art 182 alin 2 cod pen

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau nr……. s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului DC pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 182 alin 2 cod pen.

In motivarea actului de sesizare se afirma ca inculpatul în seara zilei de 19.04.2008, pe fondul consumului de alcool şi datorită faptului că o bănuia pe concubina sa DE că ar întreţine raporturi sexuale cu alţi bărbaţi, a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona capului şi toracelui cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un nr de 25-30 zile îngrijiri medicale, leziuni ce au fost de natură să-i pună viaţa în primejdie.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt au fost propuse spre administrare următoarele mijloace de proba :-plângerea şi declaraţiile părţii vătămate DE

-raportul de constatare medico legal ,raportul de expertiză medico-legală psihiatrică

declaraţiile martorilor,declaraţiile inculpatului .

Prin coroborarea probelor administrate ,instanta retine ca inculpatul în data de……. la locuinţa situată în ……., a lovit partea vătămată DE de mai multe ori consecutiv cu pumnii şi picioarele în zonele capului şi toracelui.

În urma loviturilor aplicate DE a fost transportată de către Serviciul de Ambulanţă la Spitalul Judeţean unde a fost internată.

Din raportul de constatare medico-legal nr … al SML Bacău rezultă că DE prezintă un traumatism cranio facial, comoţie cerebrală, contuzie toracică stângă cu fractură C5-CO stângă şi hemopneumotorax stâng.

Leziunile au necesitat pentru vindecare un nr de 25-30 zile îngrijiri medicale şi au fost de natură să-i pună viaţa în primejdie.

Din raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr ….. al SML Bacău rezultă că DE prezintă diagnosticul „tulburare psihică organică. Demenţă mixtă. Nu are capacitate de discernământ.”

Cheltuielile efectuate de către Serviciul de Ambulanţă pentru transportul părţii vătămate au fost estimate la valoarea de 204 lei.

Persoana vătămată Spitalul Judeţean Bacău şi partea vătămată DE nu s-au constituit părţi civile

Partea vătămată Serviciul de Ambulanţă s-a constituit partea civilă şi a cerut obligarea inculpatului la plata cheltuielilor efectuate pentru furnizarea serviciului medical.

La retinerea situatiei de fapt instanta a avut in vedere urmatoarele mijloace de proba :-plângerea şi declaraţiile părţii vătămate DE,

-raportul de constatare medico legal nr ……. al SML Bacău,

-raportul de expertiză medico-legală psihiatrică nr ….. al SML Bacău

-declaraţiile martorilor BV, BG, HE,

-declaraţiile inculpatului DC

In drept ,fapta inculpatului intruneste continutul constitutiv al infractiunii de vătămare corporală gravă prev de art 182 alin 2 Cod pen.

In temeiul art.345 C.p.p. avand in vedere ca fapta, exista constituie infractiune si ca a fost savarsita de catre inculpat, urmeaza a dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea judiciara a pedepsei, instanta va tine seama de criteriile generale prev.de art.72 C.p. respectiv dispozitiile partii generale ale C.p., limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana inculpatului .

Instanta constatand intrunite conditiile prevazute de art.81 C.p. si apreciind ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executare, urmeaza a dispune suspendarea conditionata a executarii acesteia, va stabili termenul de incercare pe durata prev.de art.82 C.p. si va atrage atentia inculpatului asupra prev.art.83 C.p.

Instanta va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza II si b C.p. in conditiile prev.de art.71 alin 5 C.p.

În temeiul art 14 Cod pr pen, art 346 Cod pr pen instanţa constatând îndeplinite condiţiile prev de art 313 din LG 95/2006 urmează a dispune obligarea inculpatului la palta către partea civilă Serviciul de Ambulanţă a preţului serviciilor medicale furnizate părţii vătămate DE.

La stabilirea valorii despagubirilor cuvenite partii civile Serviciul de Ambulanţă instanta va avea in vedere contravaloarea serviciilor medicale şi de transport acordate partii vatamate.

În temeiul art 14 Cdo pr pen, art 346 cod pr pen instanţa va lua act de neconstituirea ca părţi civile a părţii vătămate DE şi a persoanei vătămate Spitalul Judeţean de Urgenţă .

In temeiul art.189 C.p.p. instanta va dispune plata din fondurile

M.J. a onorariului pentru aparatorul desemnat din oficiu.

In temeiul art.191 al 1C.p.p. instanta constatand culpa

procesuala a inculpatului, urmeaza a dispune obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat.

Etichete: