Top

Anulare act administrativ

Dosar nr. 2256/89/2009

Anulare act administrativ

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 312/CA

Sedinta publica de la 14 Decembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Grefier MARIANA MINCIU

S-a luat în examinare judecarea cauzei civile în contencios administrativ si fiscal privind pe reclamantul S A, în contradictoriu cu pârâta Administratia Finantelor Publice Vaslui, având ca obiect anularea actului administrativ nr. 17294/24.04.2009.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la pronuntare, au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-au verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care;

Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 07.12.2009, care face parte integranta din prezenta sentinta si când, având nevoie de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea la 14.12.2009, dându-se sentinta de fata;

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata ,

Cu nr. 2256/89 din 15-07-2009 s-a inregistrat cererea formulata de reclamantul S A in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui, solicitand anularea actului administrative nr. 17294/24-04-2009 si restituirea sumei de 3519 lei, reprezentand diferenta dintre taxa de prima inmatriculare achitata si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor art. 11 din OUG nr. 50/2008. Reclamantul S A a solicitat obligarea paratului la plata dobanzii aferente, calculata de la data achitarii taxei si cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul arata ca pentru a inmatricula autoturismul marca AUDI A4, fabricat in anul 2002, a achitat suma de 5728 lei la data de 02-07-2007 cu chitanta nr. 389805, reprezentand taxa de prima inmatriculare. La data de 16-09-2008 i-a fost restituita suma de 2209 lei, conform deciziei de restituire nr. 29029/26-08-2008. Apreciaza reclamantul , in esenta, ca taxa de inmatriculare este ilegala, aceasta fiind perceputa in baza unor texte legale inaplicabile in dreptul intern.

În drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 1092, art. 992 – 997 C. civ., art. 90 din Tratatul CE si art. 148 din Constitutia Romaniei.

Actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 0,90 lei.

În dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri.

Parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui a depus intampinare, solicitand respingerea actiunii intrucat reclamantul a beneficiat de dispozitiile art. 11 din OUG nr. 50/2008, fiindu-i restituita suma de 2209 lei. In ce priveste anularea adresei nr. 17294/24-04-2009, apreciaza parata ca adresa nu intruneste trasaturile unui act administrativ, neputand face obiectul unei cereri in anulare.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Din adeverinta nr. 1830/16-04-2009 emisa de parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui rezulta ca reclamantul a achitat suma de 5727,92 lei cu titlu de taxa de inmatriculare, conform chitantei nr. 389805/03-07-2007.

Prin decizia de restituire nr. 29029/26-08-2008 emisa de parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui s-a aprobat restituirea sumei de 2209 lei catre reclamantul, suma reprezentand diferenta dintre taxa speciala achitata pentru autoturisme si autovehicule si taxa de poluare pentru autovehicule. Suma de 2209 lei a fost restituita reclamantului la data de 16-09-2008, conform precizarilor reclamantului din cuprinsul actiunii si celor din adresa nr. 17294/24-04-2009 emisa de parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui.

Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule a fost introdusa prin Legea nr. 343/2006 de modificare si completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Dispozitiile art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003 au fost ulterior abrogate prin art. 14 alin. 2 din OUG nr. 50/2008, care a intrat in vigoare la 1 iulie 2008.

Potrivit dispozitiilor art. 90, paragraful 1 din Tratatul Comunitatii Europene, „nici un stat membru, nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica direct sau indirect, produselor nationale similare.”

Astfel, procedurile mentionate din Tratat limiteaza libertatea statelor în materie fiscala de a restrictiona libera circulatie a marfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste.

În contextul aderarii la Uniunea Europeana, Romaniei ii revine obligatia de a respecta dispozitiile art. 90 din Tratatul Comunitatii Europene, conditii in care taxa prevazuta de art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003 si aplicabila autoturismelor second – hand la prima inmatriculare in Romania constituie o norma discriminatorie. În acest sens s-a pronuntat Curtea de Justitie a Comunitatii Europene in cauzele Nadasdi si Nemeth (Ungaria) si Berezimschi (Polonia).

Retinand caracterul discriminatoriu al taxei instituita prin art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003, instanta are obligatia de a inlatura aplicarea acesteia, conform art. 1 alin. 5, art. 148 alin. 2 si alin. 4 din Constitutie.

Instanta constata ca taxa de inmatriculare a fost achitata la data de 03-07-2007, anterior intrarii in vigoare a OUG nr. 50/2008, respectiv data de 1 iulie 2008, astfel incat nu poate fi supusa restituirii doar o parte din taxa.

În ceea ce priveste anularea actului administrativ nr. 17294/24-04-2009 emis de parata, instanta constata ca acesta nu are valoarea unui act administrativ asa cum este el definit de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, neputand face obiectul controlului de legalitate.

Apreciind ca au fost încalcate prevederile art. 90 din, instanta va admite in parte cererea formulata de reclamantul in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui.

Instanta, pentru considerentele aratate, va respinge cererea pentru anularea actului administrativ nr. 17294/24-04-2009 formulata de reclamantul in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui.

Drept urmare, parata va fi obligata sa restituie reclamantului suma de 3.519 lei, reprezentand diferenta dintre suma achitata de reclamant cu chitanta nr. 389805/02-07-2007 si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor OUG nr. 50/2008, cu dobanda legala aferenta (calculata de la data achitarii taxei de 5.728 lei si pana la restituirea sumei de 3.519 lei), potrivit art. 1084 si 1082 cod civil.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.p.c., instanta va obliga parata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata de 39,90 lei (taxa de timbru si timbru judiciar).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite in parte cererea formulata de reclamantul S A in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui.

Respinge cererea pentru anulare actului administrativ nr. 17294/24-04-2009 formulata de reclamantul S A in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice a mun. Vaslui.

Obliga parata sa restituie reclamantului suma de 3.519 lei, reprezentand diferenta dintre suma achitata de reclamant cu chitanta nr. 389805/02-07-2007 si cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor OUG nr. 50/2008, cu dobanda legala aferenta (calculata de la data achitarii taxei de 5.728 lei si pana la restituirea sumei de 3.519 lei).

Obliga parata sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata de 39,90 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 14-12-2009.

Etichete: