Top

Stabilire program vizitare minor

Dosar nr. 5840/333/2008

Stabilire program vizitare minor

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE CIVILA Nr. 122/A

Sedinta publica de la 03 Noiembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator DIANA ELENA SÎRGHI

Grefier CAMELIA APOSTOL

Pe rol fiind judecarea apelului civil minori si familie declarat de apelanta A M O în contradictoriu cu intimat A P si intimat PRIMARIA MUN VASLUI – Serviciul De Autoritate Tutelara, împotriva sentintei civile nr.1728 din 11.05.2009 pronuntata de Judecatoria Vaslui.

Obiectul cauzei-stabilire program vizitare minor încuviintare legaturi parintesti

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 27 octombrie 2009, ce s-au consemnat în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta decizie însa din lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea pentru astazi, când, deliberând;

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de fata;

Prin sentinta civila nr. 1728 din 11.05.2009 Judecatoria Vaslui a admis actiunea civila formulata de reclamantul A P, domiciliat în contradictoriu cu pârâta A M-O, domiciliata

A încuviintat ca reclamantul sa aiba legaturi parintesti cu minorul A D-T, nascut la data de 27.02.2006 si stabileste urmatorul program de vizitare: în prima si a treia saptamâna din luna, de vineri orele 16 pâna duminica orele 18, o saptamâna din vacanta de iarna începând cu data de 25.12-31.12, o luna vara în perioada 01.07-31.07; o saptamâna înaintea sarbatorilor de Paste, în toate aceste perioade cu posibilitatea luarii minorului la domiciliul reclamantului.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut urmatoarele:

Din casatoria partilor a rezultat minorul A D T, nascut la data de.

Din declaratia martorilor audiati în cauza rezulta ca partile sunt despartite în fapt de aproximativ un an, minorul a ramas în grija pârâtei si aceasta nu-i permite reclamantului sa tina legatura cu el. Reclamantul locuieste la parintii sai unde are conditii corespunzatoare pentru a fi vizitat de minor, iar relatia dintre el si copil este buna. De asemenea, copilul este atasat si de bunicii paterni cu care locuieste reclamantul. Martora audiata la solicitarea pârâtei a relatat unele aspecte negative privind comportamentul reclamantului cum ar fi faptul ca acesta a luat copilul de la bunicii materni fara acordul acestora, ca a amenintat-o pe pârâta cu violente fizice daca nu-i permita sa ia copilul si chiar a agresat-o tot datorita neîntelegerilor privitoare la programul de vizita al minorului. Aceste relatari nu au fost confirmate de administrarea altor probatorii si nici nu conduc la concluzia ca reclamantul a avut sau ar putea avea o atitudine necorespunzatoare fata de minor.

Din referatul de ancheta sociala rezulta ca reclamantul locuieste împreuna cu parintii sai într-un apartament proprietate parintilor, compus din trei camere, bucatarie si baie, bine mobilate si utilate unde minorului îi pot fi asigurate conditii materiale si morale bune pe perioada în care acestea îsi viziteaza tatal.

Conform art. 43 al. 3 Codul familiei parintele divortat caruia nu i s-a încredintat copilul pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta si conform art. 14 pct. 1 din Lg. 272/2004 copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, motiv pentru care instanta considera actiunea întemeiata, o va admite si va încuviinta ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minorul conform programului solicitat, cu posibilitate luarii minorului la domiciliul reclamantului.

Instanta apreciaza ca acest program este în interesul minorului deoarece un program de vizitare numai la domiciliul lui sau numai în prezenta mamei, cum a solicitat pârâta, nu este de natura sa asigure pastrarea legaturilor parintesti în sensul si scopul urmarit de prevederile legale, ci dimpotriva la îndepartarea lor cu posibile efecte negative pentru dezvoltarea psihica, morala, sociala a copilului, având în vedere atitudinea negativa a mamei relativ la relatia dintre minor si reclamant. Vizitarea minorului numai la domiciliul acestuia nu este suficienta pentru dezvoltarea unor legaturi normale între tata si fiu, cu atât mai mult cu cât nu sunt reale sustinerile pârâtei ca reclamantul nu ar avea conditii corespunzatoare de locuit ci dimpotriva s-a facut dovada ca locuieste într-un apartament bine utilat si mobilat unde minorului i-ar fi asigurate toate conditiile pe perioada în care acestea si-ar vizita tatal.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel în termen legal pârâta pe care o considera nelegala si netemeinica din urmatoarele motive:

-instanta de fond a acordat reclamantului mai multe drepturi în privinta vizitei minorului raportat la criteriul timp, fara a se avea în vedere faptul ca nu s-a facut o ancheta sociala la domiciliul acestuia din care ar fi rezultat ca în apartamentul acestuia locuiesc sase persoane;

-nu s-au avut în vedere probele administrate în cauza , în special declaratia martorei N E din care a rezultat ca reclamantul este consumator de droguri, acesta a rapit copilul cu violenta, este plecat în Cipru, iar între acesta si minor nu exista o relatie de atasament.

Solicita modificarea programului de vizita dupa cum urmeaza:

-o data la doua saptamâni, de vineri orele 16 si pâna duminica la orele 12;

-doua saptamâni în vacanta de vara în perioada 01.08-14.08;

-o saptamâna în vacanta de iarna în perioada 1.12-07.12.

Apelul este întemeiat, însa nu sub aspectul tuturor criticilor formulate.

În mod legal si în concordanta cu probele administrate a apreciat prima instanta ca stabilirea unui program de vizitare complex, cu posibilitatea luarii minorei la domiciliul intimatului, este în interesul superior al minorului si respecta si dreptul intimatului de a avea legaturi personale cu minora, de a veghea la cresterea, educarea, învatatura si pregatirea profesionala a acesteia.

Dispozitiile Legii nr. 272/2004 privind promovarea si protectia drepturilor copilului, care au un caracter special, promoveaza ideea mentinerii relatiilor personale ale copilului cu parintii si rudele, prin întâlniri si vizite. Dreptul acesta se mentine pentru copil, potrivit art. 14 si art. 15 din Legea nr. 272/2004 si când este separat de un parinte. Articolul 16 alin. 2 din aceeasi lege prevede ca, luând în considerare cu prioritate interesul superior al copilului, se poate limita exercitarea acestui drept de catre parinte, când exista motive temeinice de natura a periclita dezvoltarea fizica, mentala, morala a copilului.

Ori, din probele administrate atât în fata primei instante nu rezulta ca prin luarea minorului de la domiciliul apelantei de catre intimat s-a periclita dezvoltarea normala a acesteia, aceasta nedovedind ca intimatul este un consumator de droguri, iar potrivit anchetei sociale de la fila 22 dosar fond rezulta ca tatal care locuieste împreuna cu parintii sai au conditii materiale pentru gazduirea copilului, iar între cei doi exista o relatie de atasament .

Cu toate acestea, continutul concret al programului de vizita trebuie sa tina cont de vârsta copilului, de programul scolar si sa asigure o proportie de egalitate între parinti în ceea ce priveste exercitarea drepturilor parintesti în perioada sarbatorilor legale si în timpul vacantelor scolare, or, programul încuviintat de prima instanta nu respecta în totalitate aceste criterii, fiind stabilit în detrimentul reclamantei care este lipsita de dreptul de a petrece împreuna cu minorul o parte din sarbatoarea de craciun,iar înapoierea copilului duminica la ora 18,00 nu este potrivita în raport de vârsta acestuia.

Pentru aceste motive, tribunalul în baza art.296 Cod proc.civ. va admite apelul declarat de A M-O împotriva sentintei civile nr. 1728 din 11.05.2009 Judecatoria Vaslui pe care o va schimba în parte conform dispozitivului prezentei decizii

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de A M O împotriva sentintei civile nr. 1728 din 11.5.1009 a Judecatoriei Vaslui, pe care o schimba în parte, numai cu privire la programul de vizitare, în sensul ca:

Încuviinteaza ca reclamantul sa aiba legaturi parintesti cu minorul si stabileste urmatorul program de vizitare: în prima si a treia saptamâna din luna, de vineri ora 16.00 pâna duminica ora 12.00; trei zile din vacanta de iarna începând cu data de 26.12, o luna vara în perioada 01.07-31.07; o saptamâna înaintea sarbatorilor de Paste, în toate aceste perioade cu posibilitatea luarii minorului la domiciliul reclamantului.

Pastreaza celelalte dispozitii ale sentintei civile nr. 1728 din 11.05.2009 a Judecatoriei Vaslui care nu sunt contrare prezentei decizii.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 03 noiembrie 2009.

Etichete: