Top

Obligaţie de a face

Dosar nr. 4045/189/2009 – obligatie de a face

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 114/A

Sedinta publica de la 09 Iunie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ADINA ALEXANDRU

Judecator IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier ELENA GHEORGHIES

Pe rol se afla pronuntarea cererii de apel formulata de apelanta – pârâta EMD, cu sediul în mun. Iasi, , în contradictoriu cu intimatul – reclamantMD, cu domiciliul în, intimata – pârâta SC E.ON MOLDOVA S.A. SUCURSALA VASLUI, cu sediul în mun. Vaslui, str. Toma Caragiu nr.7, jud. Vaslui si intimata – pârâta S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A., cu sediul în mun. Bacau, str. Stefan cel Mare, nr.22, jud. Bacau, împotriva sentintei civile nr.377/03.02.2010 a Judecatoriei Bârlad, cauza având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica, la pronuntare, au lipsit partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca procedura este legal îndeplinita.. Dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica de la 2 iunie 2010, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea din acea zi si care face parte integranta din prezenta decizie. Din lipsa de timp pentru deliberare s-a amânat pronuntarea pentru astazi, 9 iunie 2010, când s-a dat solutia de fata.

INSTANTA

Deliberând asupra apelului declarat constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 377/03.02.2010 Judecatoria Vaslui a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtelor S.C. E.ON Moldova S.A. Sucursala Vaslui si S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A.

A admis actiunea obligatie de a face formulata de reclamantulMD, domiciliat în în contradictoriu cu pârâta EMD, cu sediul în Bacau, strada Stefan cel Mare, nr.22, judetul Bacau.

A obligat pârâta EMD sa ridice bransamentul de masura si protectie BMP ce l-a instalat la data de 20 aprilie 2004 pe peretele exterior al apartamentului situat în Bârlad, strada Carpati, nr.24, bloc O2, scara C, ap.30, parter.

A obligat pârâta EMD sa plateasca reclamantului suma de 2019,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele:

În prezenta cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, proba testimoniala în cadrul careia pentru reclamant au fost audiati martorii Ailioaie Adrian, Blioju M. Elena, a fost verificata prin comparatie cu cea existenta în înscrisurile autentice depuse de reclamant semnatura numitei Blioju M. Elena din declaratia aflata la fila 29, dosar de fond, depusa la dosarul cauzei de pârâta EMD în dosarul de realizare a instalatiei respective.

Martorul Ailioaie Adrian, Presedintele Asociatiei de Locatari nr.33 Bârlad, cel în fata caruia se sustine ca a dat declaratia numita Blioju M.Elena, prin care a fost de acord cu montarea bransamentului de masura si protectie BMP pe peretele apartamentului nr. 30 situat în Bârlad, declaratie data la data de 4 februarie 2004 si aflata la fila 29, dosar a aratat în depozitia sa (fila 69, dosar) ca nu îsi aminteste împrejurarile în care a fost data declaratia ca pe numita BE nu a cunoscut-o însa îsi aminteste ca asociatia si-a dat un acord de principiu, dar nu pentru montarea bransamentului pe peretele apartamentului acesteia.

Sustinerile acestui martor se coroboreaza cu declaratia numitei BE, care a aratat ca nu i s-a cerut niciodata acordul, ca semnatura de pe declaratia de la fila 29, dosar de fond, nu-i apartine, ca în apartament ea nu a locuit niciodata si l-a vândut în primavara anului 2009 când a observat si existenta bransamentului iar din coroborarea acestor sustineri cu verificarea semnaturii existenta în declaratie cu cea din actele autentice depuse la dosarul cauzei, respectiv contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 2935 din 16 iulie 2009 la Biroul Notarului Public Fînaru Lulu se poate deduce ca semnatura nu apartine acesteia.

În consecinta, instanta a ajuns la concluzia ca montarea bransamentului de masura si protectie BMP pe peretele apartamentului nr. 30 situat în Bârlad, s-a facut fara acordul numitei BE proprietara apartamentului la acea data si pentru a deservi S.C. Emac S.R.L. conform avizului tehnic de racordare nr. 935 din 29 martie 2004, aflat la fila 30, dosar, nefiind vorba de o instalatie de racordare de interes public care implica si montarea contorului pe peretele exterior al apartamentului numitei BE la acea data, întrucât era deservita o societate cu raspundere limitata pentru care era necesar si acordul proprietarului.

Cum acordul proprietarului initial BE nu a existat reclamanta EMD nu poate pretinde ca obligatia de a accepta existenta acestui bransament s-a transmis noului proprietar, reclamantului în momentul cumpararii apartamentului, respectiv la data de 16 iulie 2009 asa cum rezulta din contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.2935 din 16 iulie 2009 la B.N.P. Fînaru Lulu, împrejurarea ca este împiedicat în a dispune de proprietatea sa rezultând din faptul ca doreste sa faca modificari conform documentatiei depuse la filele 70-103, dosar însa existenta acestui bransament îl împiedica.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei S.C. E.ON Moldova Furnizare S.A. a fost respinsa deoarece, asa cum a precizat, ea are ca obiect de activitate furnizarea energiei electrice catre consumatori asa cum prevad dispozitiile art.3 pct. 23 din legea nr.13/2007 a energiei electrice ori activitatea de prestare a lucrarilor intra în competenta pârâtei EMD conform dispozitiilor art.3 pct. 34 din Legea nr.13/2007 ce figureaza în cauza în calitate de pârâta si care a fost obligata pentru considerentele mentionate si în temeiul dispozitiilor art. 480 Cod civil, art. 13,14,15 din Legea nr.13/2007, la ridicarea bransamentului de masura si protectie BMP ce l-a instalat pe peretele exterior al apartamentului reclamantului situat în Bârlad, la data de 20 aprilie 2004.

Împotriva acestei hotarâri a formulat apel SC E.ON Moldova Distributie SA, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele considerente:

Daca reclamantul considera ca este tulburat in a dispune de obiectul proprietatii sale (cum precizeaza in actiune eronat pentru ca nimeni nu-1 lipseste de dreptul de dispozitie asupra proprietatii sale, pe care o poate vinde oricând doreste) prin existenta acelui bransament montat inca din anul 2004(cu cinci ani inainte de ca deveni el proprietar)in mod firesc se putea indrepta impotriva fostului proprietar in ipoteza in care se considera evins si nu impotriva paratei E.ON Moldova Distributie SA. Dupa analiza raporturilor juridice dintre parti: BE -Mihai Dan-E.ON Moldova Distributie SA cu considerarea datei montarii bransamentului (2004) si a datei dobândirii proprietatii asupra acestui apartament din str.Carpati nr.24 Barlad jntelege sa invoce pe cale de exceptie lipsa calitatii procesuale active a reclamantului, solicitând totodata admiterea apelului si respingerea actiunii pe acest motiv, exceptia invocata fiind o exceptie dirimanta ce poate fi invocata in orice faza a procesului.

In mod firesc, daca in 2004 apelanta ar fi amplasat acel bransament fara acordul proprietarului de atunci, BE, aceasta avea vocatie sa-i actioneze in judecata, insa nu a facut-o ,ea aparând in acest dosar citata ca un martor ,desi putea sa formuleze o cerere de interventie in interesul reclamantului, dar nici aceasta nu a facut-o.

Reclamantul si-a ales gresit parata caci in loc sa actioneze in judecata pe BE in virtutea contractului de vânzare cumparare a actionat fara temei E.ON Moldova Distributie SA.

Din moment ce bransamentul respectiv, amplasat pe peretele exterior al apartamentului pe care 1-a cumparat, nu era invizibil la data cumpararii imobilului este de admis ca reclamantul a cumparat acel apartament cu cablul si cutia ce reprezinta BMP -ul montat pe amplasamentul actual ca a acceptat existenta acestuia

Instanta a dat o importanta nefireasca probei testimoniale in care dupa 6 ani de la montarea BMP-ului ,martora BE care nu era un martor obisnuit, ci chiar proprietara din 2004 a apartamentului si mai ales, era vanzatoarea din actul de vânzare cumparare din 2009 prin care aceasta instraina apartamentul reclamantului. Se impune intrebarea de ce instanta de fond nu a tinut cont de calitatea speciala a acestui martor care avea interes in cauza

Afirmatia martorului Ailioaie Adrian, ca nu o cunoaste pe numita Bleoju Elena, este greu de acceptat din moment ce in contractul de vânzare cumparare al apartamentului incheiat cu reclamantul se precizeaza ca BE a dobândit acest apartament inca din 1995 si-n calitate de locatara in blocul,in cei 14 ani pana in 2009 este greu de presupus ca locatarii nu ajung la Asociatie pentru a fi cunoscuti. Si declaratia data de BE in fata notarului trebuia privita cu rezerve ea fiind data doar ca urmare a solicitarii reclamantului care aflase ca avea o declaratie a fostului proprietar -inscris sub semnatura privata si a dorit sa le opuna un înscris autentic.

Intimatul nu a formulat întâmpinare

In apel nu au fost propuse noi probe.

Analizand actele si lucrarile dosarului, sentinta apelata prin prisma motivelor de apel si a dispozitiilor legale aplicabile se constata ca apelul este neintemeait.

Primul motiv de apel cu privire la lipsa calitatii procesuale active a reclamantului este neintemeiat.

Din contractul de vanzare cumparare autentificat prin incheierea din 17.07.2009 reclamantulMD a devenit proprietarul imobilului apartament de la vanzatoarea BE.

In calitatea sa de proprietar deplin asupra imobilului are dreptul de a-si exercita toate prerogativele dreptului de proprietate, decurgand din art. 480 Cod civ, dreptul de a intrebuinta lucrul potrivit naturii si destinatiei sale, de a-i culege fructele si de a dispune de acest imobil.

Pe unul dintre peretii exteriori ai imobilului proprietatea reclamantului se afla instalat un B.M.P. care reprezinta o instalatie de racordare a unui alt proprietar, respectiv SC Emac SRL care are o proprietate un alt imobil.

Reclamantul are calitate procesuala activa in prezenta actiune care are ca obiect obligarea paratei sa ridice bransamentul de pe peretele proprietatea reclamantului pentru ca acesta este titularul dreptului de proprietate care este indreptatit sa foloseasca imobilul liber de orice servituti.

Intrucat paratul invoca o servitute conventionala creata prin conventia cu vechiul proprietar rezulta ca aceasta servitute, in cazul probarii, trebuie respectata si de reclamant.

Al doilea motiv de apel cu privire la faptul ca reclamantul trebuia sa se indrepte impotriva fostei proprietare BE pentru a o garanta pentru evictiune sau pentru vicii este neintemeiat.

Actiunea in evictiunea este actiunea proprietarului impotriva vanzatorului pentru obtinerea pretului integral sau partial si a altor daune pentru faptul ca actualul proprietar nu-si poate exercita prerogativele dreptului de proprietate iar actiunea pentru vicii este actiunea aceluiasi proprietar pentru apararea folosintei linistite si utile..

Aceste actiuni patrimoniale nu sunt unicele ce poate fi exercitata de reclamant pentru a –si apara dreptul de proprietate.

Reclamantul a ales prezenta actiune nepatrimoniala pentru ridicarea instalatiei, intemeiata pe art. 480 Cod civil.

In consecinta, reclamantul nu era obligat sa introduca o actiune in evictiune sau in garantarea pentru vicii .

Al treilea motiv de apel cu privire la faptul ca BE trebuia sa intervina in proces ca si intervenient accesoriu, in interesul reclamantului este neintemeiat.

Procesul civil se desfasoara potrivit disponibilitatii partilor astfel ca este liberatatea numitei BE daca doreste sa intervina sau nu in procesul civil.

Faptul ca acesta nu a formulat cerere de interventie nu impiedica sa fie audiata ca martor.

Motivul de apel constand în interpretarea incorecta a probelor, respectiv depozitiile martorilor BE si Ailioaie Adrian este neintemeiat.

Din depozitia martorei BE rezulta ca aceasta nu si-a dat acordul fata de parata pentru montarea instalatiei si ca nu-si recunoaste semnatura de pe declaratia prezentata de parata de la fila 29.

Analizand inscrisurile semnate de martor, a caror semnatura nu este contestata, respectiv de pe contractul de vanzare cumparare si de pe notificare realizata de aceasta catre parata inainte de vanzarea apartamentului, cu semnatura de pe acordul prezentat de parata rezulta ca semnatura de pe acest ultim inscris pare a nu apartine acesteia.

Din depozitia martorului AA rezulta ca Asociatia de proprietari si-a dat acordul de principiu pentru aceasta instalatie si ca nu-si aminteste daca martora si-a dat acordul expres.

Din aceste probe in mod corect a retinut prima instanta ca in cauza parata nu a facut proba conventiei incheiate cu vechiul proprietar al imobilului pentru nasterea dreptului de servitute conventionala.

Fata de data montarii instalatiei, respectiv 2004, cand era in vigoare Legea 318/2003 si de continutul servitutilor legale instituite de acesta lege in art. 16 se constata dreptul paratei de a se folosi de peretele proprietatea reclamantului pentru montarea unei instalatii care nu este de utilitate publica, ci in favoarea unei proprietati private a unei persoane juridice terte, nu este prevazut de lege ca o servitute legala.

In consecita, in cauza nefiind indeplinite conditiile pentru stabilirea unui drept de servitute legala sau conventionala, in mod legal prima instanta a admis actiunea.

In temeiul art. 296 C.pr.civ. se va respinge apelul si pastra sentinta, iar apelanta va fi obligata la cheltuieli de judecata in cuantum de 1000 lei, reprezentand onorariu aparator .

In temeiul art. 274 alin 4 C.pr.civ. onorariul va fi redus pentru ca valoarea de 2800 lei este prea mare fata complexitatea cauzei si de munca depusa in apel de aparatorul care a formulat numai concluzii orale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul formulat de apelanta EMDîmpotriva sentintei civile nr. 377/3.02.2010 a Judecatoriei Bârlad.

Obliga apelanta sa achite intimatuluiMD cheltuieli de judecata în cuantum de 1000 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.06.2010.

Pentru Judecator,

ADINA ALEXANDRU, aflat în C.O.,

Presedinte,

Nicolae Parpalea-Filip Presedinte,

IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier,

ELENA GHEORGHIES

Tags: