Top

Partaj succesoral

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.03.2009, , reclamantul F M a chemat în judecată pe pârâţii B M, F T, C A, D L, FM, F M, F M, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate deschisă succesiunea de pe urma defunctilor F M decedat la data de 18.01.2007 şi FV decedată la data de 06.02.1995, ambii cu ultimul domiciliu în comuna Traian, jud. Bacău, să se constate că în urma defuncţilor au rămas ca moştenitori părţile, cota cuvenită fiind de 1/5 pentru fiecare tulpină şi să se constate componenţa masei succesorale: două acţiuni la SIF 2 MOLDOVA.

În drept au fost invocate dispoziţiile art., 724, 728 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 19 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În susţinerea cererii s-au depus copii de pe actele de stare civilă şi de pe acţiunile care compun masa succesorală.

Legal citaţi, pârâţii nu au formulat întâmpinare şi nu au solicitat probe.

Instanţa a admis pentru reclamant proba cu înscrisurile de la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa va reţine următoarea situaţie de fapt:

Potrivit actelor de la dosar rezultă că de pe urma defuncţilor F M şi FV au rămas 975 acţiuni la SIF Moldova pe numele F V (decedată la 18.10.1997 cu ultimul domiciliu în comuna Traian, jud. Bacău) şi 975 acţiuni la SIF Moldova pe numele F M (decedat la 18.01.1997 cu ultimul domiciliu în comuna Traian, jud. Bacău).

Din actele de stare civilă depuse la dosar rezultă că au calitate de moştenitori reclamantul F M în calitate de fiu, cu cotă de 1/5 din masa succesorală, pârâta Bejan Maria cu cotă de 1/5 din masa succesorală, pârâţii F I , I L, H L , F Mşi F A , nepoţi de fiu postdecedat şi F M, soţia supravieţuitoare a lui F D (decedat), împreună cu o cotă de 1/5 din masa succesorală, pârâţii F D, F F, F M, nepoţi de fiu postdecedat şi F M soţie supravieţuitoare a lui F, împreună cu cotă de 1/5 din masa succesorală, pârâţii F P, F I, F M, C A, D L, F M nepoţi de fiu predecedat al lui F P, împreună cu cotă de 1/5 din masa succesorală.

Potrivit dovezilor depuse de reclamant privitor la valoarea unei acţiuni, instanţa va constata că valoarea masei succesorale este de 1374,75 lei iar valoarea cotei ce revine fiecărei tulpini este de 275 lei.

Faţă de cele reţinute mai sus, văzând şi dispoziţiile art.728 C. civ., potrivit cărora nimeni nu poate a fi obligat să rămână în indiviziune, instanţa urmează să dispună ieşirea părţilor din starea de indiviziune şi să atribuie loturi.

Văzând şi dispoziţiile art.742 C. pr. civ urmează a egaliza loturile prin obligarea la plata de sulte.

Va atribui reclamantului F M 975 acţiuni la SIF Moldova pe numele F V şi 975 acţiuni la SIF Moldova pe numele F M.

Va obliga reclamantul F M la plata de sulte către pârâţi, după cum urmează:

– pârâtei B M – suma de 275 lei;

– pârâţilor F I, I L, H L, F M şi F A şi FM suma de 275 lei;

– pârâţilor F D, F F, F M şi F M suma de 275 lei;

– pârâţilor F I, F M C A , D L , F M suma de 275 lei.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: