Top

Contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 1759/89/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 323/CA

Sedinta publica de la 25 Octombrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE LAURA-MONICA BALAN

Grefier VIVIANA-MIHAELA IFRIM

Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe reclamant MD, actualmente detinut în Penitenciarul Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, jud. Prahova si pe pârât PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI, cu sediul în Vaslui, având ca obiect – refuz solutionare cerere.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier aratându-se ca: nu se solicita judecata si în lipsa, nu s-a timbrat, prin serviciul registratura reclamantul depune la data de 10.09.2010 precizari cu privire la actiune în sensul ca actiunea de fata nu-i apartine, asa cum nici semnatura de pe aceasta nu-i apartine, iar cauza este la primul termen de judecata.

S-au citit si verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care;

Raportat la înscrisul depus de catre reclamant prin care învedereaza ca actiunea de fata nu-i apartine, instanta invoca exceptia nulitatii în conformitate cu prevederile art. 133 Cod pr. civ. si lasa cauza în pronuntare pe exceptie, când;

TRIBUNALUL

Asupra cauzei civile de fata, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea de chemare în judecata formulata la data de 2.07.2010 si înregistrata sub nr. 1759/89/2009 pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamantul MD, în contradictoriu cu pârâta Primaria municipiului Vaslui, solicitând instantei sa constate refuzul nejustificat al pârâtei de a raspunde unei petitii pe care a adresat-o acestei institutii , cu consecinta obligarii acesteia de a raspunde acestei adrese.

Totodata, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 2.000 euro cu titlu de daune materiale.

Motivându-si în fapt actiunea, reclamantul a învederat faptul ca s-a adresat cu o petitie pârâtei Primaria municipiului Vaslui, care nu i-a raspuns în termenul legal de 30 de zile.

Apoi, reclamantul a învederat faptul ca prin aceasta inactiune i s-a cauza un prejudiciu moral în cuantum de 2.000 euro.

Prin memoriu depus pentru termenul de judecata din data de 10.09.2010 reclamantul a învederat faptul ca semnatura de pe prezenta cerere de chemare în judecata nu-i apartine, ca nu a formulat o asemenea actiune si nici nu-si însuseste actiunea.

Legal citat , pârâta nu a depus întâmpinare.

La termenul de judecata din data de 25.10.2009, instanta, din oficiu, a invocat exceptia nulitatii cererii de chemare în judecata, conform prevederilor art. 133 din Codul de procedura civila.

Examinând cu prioritate exceptia nulitatii cererii de chemare în judecata, potrivit prevederilor art. 137 Cpc, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea de chemare în judecata ce formeaza obiectul prezentei cauze, reclamantul MD în contradictoriu cu pârâta Primaria municipiului Vaslui, solicitând instantei sa constate refuzul nejustificat al pârâtei de a raspunde unei petitii pe care a adresat-o acestei institutii , cu consecinta obligarii acesteia de a raspunde acestei adrese.

Totodata, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 2.000 euro cu titlu de daune materiale.

Din declaratia data in instanta de catre reclamantul MD la data de 8.09.2010, reiese faptul ca semnatura de pe prezenta actiune nu-i apartine acestuia, ca personal nu a formulat cererea de chemare în judecata cu care a fost sesizata instanta, acesta neînsusindu-si cererea de chemare în judecata.

Pe de alta parte, tribunalul constata ca, potrivit dispozitiilor art. 133 Cpc, cererea de chemare în judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau la pârâtului, obiectul ei sau semnatura este declarata nula.

Raportat la cele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 133 Cpc, instanta va admite exceptia nulitatii cererii de chemare în judecata si va declara nula cererea dedusa judecatii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia nulitatii invocata din oficiu de catre instanta si, în consecinta:

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1 Cod pr. civ. declara nula cererea formulata de catre reclamantul MD, fiul lui Constantin si al Vetei, nascut la data de 07.07.1957, actualmente detinut în Penitenciarul Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, în contradictoriu cu pârâta Primaria mun. Vaslui, cu sediul în Vaslui,

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. .

Pronuntata în sedinta publica de la 25 Octombrie 2010.

Etichete: