Top

Contencios Administrativ – Refuz solutionare cerere

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr.2543/88/2009, reclamantul P.I., detinut în Penitenciar, a chemat în judecata Primaria orasului Babadag, în temeiul Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, pentru refuzul acesteia de a-i raspunde solicitarii scrise în termenul de 30 de zile, prevazut de lege.
A aratat petentul ca, solicita despagubiri materiale în valoare de 3000 Euro pentru refuzul nejustificat al pârâtei de a-i raspunde cererii sale.
La solicitarea instantei, Primaria orasului Babadag a comunicat faptul ca reclamantul nu figureaza înregistrat cu nici o cerere depusa în anul 2009, potrivit referatelor nr.71/05.01.2010 si nr.69/06.01.2010.
Analizând cererea formulata, instanta retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art.8 alin.1 teza II din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, persoana care se considera vatamata într-un drept al sau sau un interes legitim, prin nesolutionarea în termen sau prin refuz nejustificat de solutionare a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ.
În speta, petentul nu a dovedit prin nici un fel de probe, vatamarea ce i-a fost produsa de pârâta, în conditiile legii mai sus aratate, sau faptul ca s-ar fi adresat acesteia cu vreo cerere, care nu a fost solutionata în termenul legal de 30 de zile sau ca nu ar fi primit nici un raspuns, în mod nejustificat la solicitarea adresata Primariei Babadag.
Asa fiind, întrucât pârâta, prin adresele depuse, a probat faptul ca reclamantul nu a fost înregistrat în cursul anului 2009 cu nici o cerere, asa cum rezulta din evidetele sale, instanta respinge cererea formulata ca nefondata.

Etichete: