Top

Pensie întretinere minori. Solicitareea de a fi calculată procentual. Neacordare. Motivare

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamanta a solicitat desfacerea căsătoriei, încredinţarea minorului spre creştere şi educare, obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere, păstrarea numelui din căsătorie.

Pârâtul reconvenient a solicitat, printre altele, obligarea sa la pensie de întreţinere, calculată procentual la veniturile obţinute.

Instanţa nu va primi solicitarea pârâtului de a stabili pensia într-o cotă procentuală pentru următoarele argumente: dispozitiile art. 94 Codul familiei nu permit expres stabilirea m acest mod a obligaţiei de plată a pensiei de întreţinere ci fixează doar un plafon maximal ce urmează a fi avut m vedere la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere.

Pe de altă parte dispozitiile alin. 2 ale art. 94 Codul familiei permit micşorarea sau mărirea, după caz, a obligaţiei de întreţinere.

Textul de lege nu şi-ar mai găsi utilitate practică, nefiind justifîcată existenţa sa în Codul familiei, in cazul m care s-ar admite că pensia poate fi stabilită printr-o cotă procentuală.

De asemenea, dacă s-ar stabili pensia de întreţinere în cotă procentuală ar deveni inoperante dispozitiile art. 94 alin. 1 Codul familiei care prevăd că „întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”. Deci, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere trebuie luate in considerare nevoia creditorului obligaţiei de întreţinere şi mijloacele debitorului acestei obligaţii.

Dacă instanţa de judecată va stabili obligaţia de întreţinere la 25 %, 33 % sau 50 % (respectiv cuantumul procentual pentru 1 copil, pentru 2 sau pentru 3 sau mai mulţi copii) din câştigul părintelui, atunci ar reieşi că nevoile copiilor rămân constante de la data pronunţării hotărârii până la data încetării obligaţiei, fapt ce nu poate fi acceptat, notoriu fiind că nevoile unui copil cresc odată cu vârsta.

Instanţa va obliga pârâtul reconvenient la plata sumei de 390 lei lunar, cu titlu de obligaţie de întreţinere în favoarea minorului X.

Etichete: