Top

MAJORARE PENSIE INTRETINERE

SENTINŢA CIVILA Nr. 893

Şedinţa publică de la 24 Martie 2009

Prin cererea înregistrata sub nr…/327/2009 din 14.01.2009 reclamanta …, în calitate de reprezentant legal al minorei .., a chemat în judecată pe pârâtul …. pentru a se dispune majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinţa civilă nr.1333/2006 a Judecătoriei Tulcea. Mai arată că solicită majorarea pensiei în funcţie de venitul minim pe economie.

În susţinerea acţiunii s-au depus copia sentinţei civile nr. 1333/2006 a Judecătoriei Tulcea, copia certificatului de naştere al minorei şi acte medicale privind pe minoră.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus intampinare.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor art.94 C.familiei, întreţinerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere şi de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanţa judecătorească putând mări sau micşora cuantumul obligaţiei de întreţinere în funcţie de aceste criterii, precum şi faţă de împrejurarea că se solicită modificarea cuantumului pensiei de întreţinere în funcţie de venitul minim pe economie, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamantei, urmând a o admite şi a dispune majorarea pensiei de întreţinere stabilită prin s.c. nr. 1333/2006 a Judecătoriei Tulcea in favoarea minorei … Larisa, ns. la 15 mai 1999 de la 82,5 lei la 150 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 14.01.2009 şi până la majoratul minorei.

Etichete: