Top

Despăgubiri stabilite printr-un proces verbal de stabilire si sancţionare a contravenţiilor. Caracterul de titlu executoriu a procesului verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor împotriva căruia nu a fost formulata plângere.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 25014/245/2008 reclamanta R.N.P. a solicitat obligarea pârâtului B.I. la plata sumei de 36,99 lei.
Reclamanta a precizat ca suma anterior indicata reiese din cuprinsul procesului verbal încheiat pe numele pârâtului, suma cu care reclamanta se constituie parte civila.
Prin sentinta civila nr. 5673/15.04.2009 a fost admisa exceptia lipsei de interes invocata de instanta din oficiu, cererea reclamantei fiind respinsa ca fiind lipsita de interes.
In motivare instanta a retinut ca interesul este una dintre conditiile de exercitiu ale actiunii civile, astfel ca orice cerere, în sens larg, este admisibila numai daca aduce reclamantului un folos practic, licit si actual.
In solutionarea acestei exceptii instanta a avut în vedere disp. O.G.2/2001. Conform art.23 din acest act normativ, “în cazul în care prin savârsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista tarife de evaluare a acesteia ( cazul de fata) persoana împuternicita sa aplice sanctiunea stabileste si despagubirea … facând mentiunea corespunzatoare în procesul verbal”. În temeiul art. 37 al aceluiasi act normativ “procesul verbal neatacat în termenul prevazut la art. 31 ( 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii), precum si hotarârea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate”, art. 39 si urmatoarele facând vorbire de modalitatea în care se executa atât sanctiunile contraventionale , cât si despagubirile stabilite conform art. 23.
Fata de aceste dispozitii legale si constatând ca reclamanta se afla deja în posesia unui titlu executoriu (procesul verbal susmentionat), instanta a apreciat ca aceasta nu justifica interesul formularii prezentei cereri prin care se urmareste obtinerea unui nou titlu executoriu. Calea legala pe care o are deschisa reclamanta în realizarea creantei sale este punerea în executare a procesului verbal, titlu executoriu prin puterea legii.

Tags: