Top

Contractul de arendă. Reziliere.

Judecătoria Făurei, prin sentinţa civilă nr. 446/2005 a admis acţiunea formulată de reclamanta C.O.S. în contradictoriu cu pârâtul B.C. şi a dispus rezilierea contractului de arendă nr.11/9.03.2002 încheiat între părţi, cu motivarea că din probele administrate rezultă că pârâtul a valorificat produsele agricole obţinute fără acordul prealabil al reclamantei.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul B.C. care a fost respins prin decizia civilă nr. 35/3.02.2006, pronunţată de Tribunalul Brăila, reţinându-se că arendaşul nu a făcut nici o dovadă cu privire la faptul că în perioada 15-30 iulie, în fiecare an, cantitatea de grâu prevăzută în contract s-a aflat la dispoziţia arendatorului în locul expres stabilit de părţi, potrivit clauzelor contractuale.

Recursul declarat de pârâtul B.C. a fost admis cu consecinţa modificării deciziei civile pronunţate de Tribunalul Brăila, în sensul că a schimbat în tot sentinţa civilă nr. 446/2005 pronunţată de Judecătoria Făurei şi a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta C.O.S.

Totodată, a fost obligată intimata C.O.S. la plata cheltuielilor de judecată către recurent.

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de recurs a reţinut că ambele instanţe, faţă de probele administrate au făcut o greşită aplicare a dispoziţiilor art.969 şi 983 cod civil, constatând în mod nejustificat o încălcare a clauzelor contractuale de către pârât.

Astfel, potrivit Cap.V pct.2 din contractul de arendă, plata arendei se face în grâu sau în echivalent bănesc al cantităţii de grâu cuvenită drept arendă, socotit la preţul practicat de Bursa de Mărfuri Brăila, la data achitării.

În aceste condiţii suma de bani cuvenită potrivit convenţiei a fost remisă de către pârât, reclamantei conform Cap.V pct.4 din contract.

De asemenea, instanţa de recurs constată că şi clauza privind plata arendei pentru anul agricol 2004 a fost respectată atât timp cât pârâtul a făcut dovada cu acte că a depus diferite cantităţi de grâu, în custodie la SC Cerealcom SA Brăila, demonstrând în acest fel că acestea au fost puse la dispoziţia arendatorului.

(Decizia civilă nr. 348/R/6.04.2006 a Curţii de Apel Galaţi).

Etichete: