Top

Calitatea de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, conform dispoziţiilor art.3 din Legea nr.10/2001, republicată.

Reclamantul N.A. a solicitat anularea dispoziţiei Primarului Municipiului Galaţi şi restituirea în natură a imobilelor situate în Galaţi, str.R. nr.7 şi 9.

A arătat că imobilele au fost proprietatea unchiului său I.A. şi a soţiei acestuia I.L., care în calitate de soţie supravieţuitoare a cules masa succesorală care a inclus şi cele două imobile.

Tribunalul Galaţi prin sentinţa civilă nr. 898/26.04.2007 a respins acţiunea, reţinând că titulara dreptului de proprietate asupra celor două imobile care se solicită a fi restituite, a devenit prin moştenire I.L., iar reclamantul în înţelesul Legii 10/2001 nu are calitate de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, neavând vocaţie succesorală la moştenirea soţiei unchiului său.

Prin apelul declarat arată că a solicitat să i se recunoască valabilitatea dreptului de proprietate reclamantului, în nume propriu, ce rezultă din încheierea contractului de vânzare-cumpărare la data de 12 decembrie 1982 cu I.L.

Că deşi cele două imobile au fost expropriate nu s-a produs utilitatea publică şi în prezent se află în posesia celor două imobile.

Curtea de Apel Galaţi a reţinut că reclamantul nu şi-a dovedit vocaţia succesorală fiind afin de gradul III al defunctei şi nu moştenitor legal sau testamentar.

Cu privire la înscrisul sub semnătură privată intitulat „contract de vânzare-cumpărare” încheiat cu defuncta I.L. la data de 12 decembrie 1982 a reţinut că în situaţia în care se consideră proprietar are posibilitatea să-şi valorifice pretenţiile pe calea dreptului comun şi nu în baza legii speciale privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv.

Etichete: