Top

Partaj bunuri comune .Drept de creanţa

Pe rol fiind judecarea cauzei minori şi familie privind pe reclamantul x, domiciliatin….. jud. Vaslui, în contradictoriu cu pârâta y, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet de avocat…., jud. Vaslui, având ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din 07 ianuarie 2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre când, având nevoie de timp pentru a se depune concluzii scrise, s-a amânat pronunţarea pentru data de 14 ianuarie 2010, când, având nevoie de timp pentru deliberare, s-a amânat pronunţarea pentru data de 21 ianuarie 2010, după care:

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2486 din 2 iunie 2008 reclamantul pârât x a solicitat, în contradictoriu cu pârâta reclamantă y partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, în cote de 50% fiecare.

în motivarea cererii reclamantul – pârât arată că prin sentinţa civilă nr. 3414 din 10.06.1994, definitivă şi irevocabilă s-a desfăcut căsătoria părţilor încheiată în data de 15.06.1982.

Arată reclamantul pârât, în timpul căsătoriei au dobândit împreună următoarele bunuri comune:

Imobile, un apartament cu 3 camere, în suprafaţă utilă de 67,37

m.p. situat în Vaslui, ;

Mobile

– o garnitură mobilă sufragerie marca „Felicia” compusă din 4 corpuri supramobile (bibliotecă şi vitrină);

– două fotolii pat pe role;

– o servantă marca „Felicia” cu 2 uşi;

– o masă fantezie marca „Felicia”;

– patru taburete tapiţate;

– o canapea extensibilă;

o lustră fabricată în URSS;

un covor persan cu flori diferite dimensiuni 4x 3 m;

şase perne din puf;

trei jaluzele geam sufragerie;

o perdea din nailon de dimensiuni 5×3;

un tablou pictat de pânză, fară ramă, reprezentând un peisaj de

pădure cu patru ursuleţi, de dimensiuni 1,20 xo,90 m;

un magnetofon marca „Tesla” în stare de funcţionare cu două

boxe detaşabile;

20 bibelouri;

trei seturi de pahare pentru vin cu picior; 125 cărţi;

16 mileuri croşetate, de diferite mărimi;

un aragaz cu trei arzătoare;

o butelie gaz,

un frigider marca „Arctic”

mobilă de bucătărie compusă din două corpuri cu trei uşi, două

corpuri suspendate, cinci taburete, două mese;

un covor din iută de dimensiuni 2x2m;

un serviciu de cafea format din cinci piese;

12 pahare pentru vin obişnuite;

11 pahare pentru ţuică;

două fotolii simple hol;

o masă fantezie hol;

un cuier hol;

o traversă din iută de culoare verde cu alb, de dimensiune 4×1 m;

un tablou reprezentând fructe; o aplică cu braţ hol;

o garnitură mobilă dormitor compusă din trei corpuri supramobile, o masă din tei „Felicia”, o canapea extensibilă, trei scaune tapiţate;

un televizor marca „Diamant 248″ alb-negru; un covor persan cu flori diferite, de dimensiuni 2x3m; o perdea din nailon dormitor, de dimensiuni 4x3m; o lustră cu cinci braţe;

un tablou cu peisaj reprezentând o baltă cu doi cocostârci;

două plăpumi din lână cu feţe de mătase, una de culoare roşie,

cealaltă de culoare galbenă;

opt bibelouri diferite,

un şifonier cu două uşi;

o masă extensibilă de şase persoane;

o dormeză cu ladă;

trei scaune tapiţate;

– o draperie din lemn sculptată de 3 m;

– o mochetă sintetică de culoare roşie, de dimensiuni 3 x 2,50 metri;

– o lustră cu un braţ;

– şase perne din puf;

– două plăpumi din melană.

Arată reclamantul pârât că au avut o contribuţie egală la dobândirea bunurilor comune, că solicită atribuirea tuturor bunurilor mobile şi imobile pârâtei.

în drept s-au invocat dispoziţiile art. 36 alin. 1 Codul familiei.

Legal citată pârâta reconvenientă a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională, solicitând constatarea că are un drept de creanţă asupra imobilului deoarece de la data rămânerii definitive a sentinţei de divorţ a plătit restul ratelor pentru apartamentul bun comun, până la achitarea integrală, a avut o contribuţie sporită de 80% la dobândirea bunurilor mobile şi la plata ratelor pentru apartament, achitate în timpul căsătoriei, deoarece ea a realizat în permanenţă venituri, a achitat datoriile casei, pârâtul nu a contribuit cu nimic la cheltuielile gospodăriei, obişnuia să consume în exces băuturi alcoolice.

Arată pârâta reconvenientă că şi în perioada decembrie 1993 -decembrie 1994 – perioada despărţirii părţilor în fapt (până la rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ) tot ea a fost cea care a achitat ratele la apartament.

în dovedirea celor susţinute părţile au depus la dosarul cauzei înscrisuri şi au solicitat proba testimonială, expertize tehnice de specialitate.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 15 iunie 1982 iar prin sentinţa civilă nr. 3414 din 10 iunie 1994, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Vaslui, s-a dispus desfacerea căsătoriei prin divorţ.

în timpul căsătoriei, părţile au dobândit, în condiţiile prevăzute de art. 30 din Codul familiei, în cote egale un apartament compus din trei

camere, situat în Vaslui, Chiar dacă valoarea de circulaţie a

apartamentului, conform expertizei în construcţii este de 131.970 lei, instanţa de judecată va reţine ca făcând parte din masa bunurilor de împărţit valoarea apartamentului achitată de părţi până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de divorţ – respectiv aa.Qsa lei, conform expertizei tehnice contabile efectuate în cauză.

Restul din valoarea totală a apartamentului reprezintă dreptul de creanţă al pârâtei reconveniente constituit din plata ratelor achitate de către aceasta după desfacerea căsătoriei prin divorţ, respectiv în cuantum de 97.597 lei, conform expertizei contabile.

Prin urmare, întrucât pârâta reconvenientă a produs dovezi că după rămânerea definitivă a hotărârii de divorţ a achitat ratele la apartament, instanţa va admite cererea acesteia şi va constata că are un drept de creanţă în valoare de 97.597 lei reprezentând ratele achitate după desfacerea căsătoriei.

Reclamantul pârât, interpelat de instanţă la termenul din 19 noiembrie 2009 a precizat că nu mai reţine cum au fost achitate ratele, pe de o parte, iar pe de altă parte, din susţinerile acestuia în întâmpinarea depusă la dosar (fila 30), din hotărârea de divorţ, din decizia civilă nr. 860/1994 se reţine că în anul 1994 acesta a părăsit domiciliul conjugal şi nu a mai „contribuit cu bani la cheltuielile ocazionate de întreţinerea apartamentului”, neproducând dovezi că ar fi contribuit la achitarea ratelor după desfacerea căsătoriei.

Deşi reclamanta – pârâtă a solicitat o cotă majorată de contribuţie de 80% la dobândirea bunurilor comune, deoarece aceasta nu a satisfăcut timbrajul privind cota majorată solicitată, instanţa va anula cererea de constatare a cotei majorate.

Tot din masa de împărţit mai fac parte următoarele bunuri mobile:

– mobilă sufragerie „Felicia”, compusă din bibliotecă şi vitrină -1 bucată;

– fotolii pat cu role – 2 bucăţi;

– servantă „Felicia” cu 2 uşi şi raft pe mijloc – 1 bucată;

– masă fantezie „Felicia” – 1 bucată;

– taburete tapiţate – 4 bucăţi;

– canapea extensibilă – 1 bucată;

– lustră URSS cu ţurţuri – 1 bucată;

– covor persan cu flori 3/4 metri (tăiat) – 1 bucată;

– perine cu puf 70/70 cm – 6 bucăţi;

– bibelouri mici diferite – 20 bucăţi;

– cărţi diferite -125 bucăţi;

– mileuri croşetate diferite – 16 bucăţi;

– aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor Satu-Mare – 1 bucată;

– butelie aragaz românească – 1 bucată;

– mobilă de bucătărie compusă din 2 corpuri cu 3 uşi, 2 corpuri suspendate, 3 taburete, o masă – 1 garnitură;

– pahare ţuică – 11 bucăţi;

– fotolii simple hol – 2 bucăţi;

– masă fantezie hol – 1 bucată;

– cuier hol cu ladă – 1 bucată;

– traversă iută verde cu alb 4/1 metri – 1 bucată;

– mobilă dormitor compusă din 3 corpuri supraetajate, 3 scaune tapiţate -1 garnitură;

– covor pluş cu flori diferite 4/3 metri – 1 bucată;

– perdea nailon pentru dormitor de 3 m lăţime – 4 ml;

– tablou „baltă cu 2 cocori” înrămat – 1 bucată;

– bibelouri diferite – 8 bucăţi;

– şifonier cu 2 uşi – 1 bucată;

– scaun tapiţat – 1 bucată;

– draperie din lemn sculptat de 3 ml -1 bucată;

– mochetă sintetică roşie de 3/2,5 m – 1 bucată;

– jaluzele geam sufragerie din pânză uzate – 3 bucăţi;

– perdea nailon de 3 lăţime – 5 ml;

– tablou pe pânză „pădure cu 4 ursuleţi” fără ramă de 1,20/0,90 cm -1 bucată;

– magnetofon „Tesla” cu 2 boxe detaşabile – 1 bucăţi;

– pahare cu picior pentru vin – 3 seturi;

– frigider „Arctic” aruncat – 1 bucată;

– covor din iută 2/2 m – 1 bucată;

– serviciu cafea 5 piese – 1 bucată;

– pahare de vin obişnuite – 12 bucăţi;

– tablou cu fructe – 1 bucată;

– aplică hol cu un braţ -1 bucată;

– televizor alb-negru Diamant – aruncat – 1 bucată;

– lustră cu 5 braţe – 1 bucată;

– plapume cu lână (1 roşie, 1 galbenă) – 2 bucăţi;

– masă extensibilă de 6 persoane – 1 bucată;

– dormeză cu ladă – 1 bucată;

– lustră cu un braţ – 1 bucată;

– perine cu puf – 6 bucăţi;

– scaune tapiţate – 2 bucăţi;

– plapume cu melană – 2 bucăţi.

Valoarea totală a masei de împărţit este de 42253,10 lei, compusă din valoarea apartamentului la momentul desfacerii căsătoriei 34.953 lei + valoarea bunurilor mobile 7300,10 lei.

La stabilirea valorii masei de împărţit instanţa a avut în vedere concluziile expertizelor tehnice efectuate în cauză, necontestate de părţi.

Dovada existenţei bunurilor menţionate în patrimoniul foştilor soţi s-a făcut cu contractul de vânzare – cumpărare al apartamentului, procesul – verbal de asigurare dovezi, susţinerile părţilor, pârâtul reconvenient necontestând niciunul din bunurile mobile supuse împărţelii.

La stabilirea cotei de contribuţie de 50% la dobândirea bunurilor comune reţinute în masa de împărţit instanţa va avea în vedere că reclamantul pârât a solicitat constatarea unei contribuţii egale iar pârâta reconvenientă, deşi a solicitat cota majorată (de 80% ) nu a achitat în totalitate taxa de timbru aferentă cotei majorate ceea ce va conduce la anularea acestei cereri, instanţa reţinând cote egale de contribuţie la dobândirea bunurilor comune.

în temeiul art; 673 ind. 9 şi 673 ind. 10 alin. 4 Cod procedură civilă, va atribui pârâtei reconveniente în deplină proprietate apartamentul ce constituie bun comun deoarece a formulat cerere în acest sens, are un drept de creanţă reprezentând ratele achitate după desfacerea căsătoriei, reclamantul pârât fiind de acord cu cererea pârâtei reconveniente privind atribuirea imobilului, precizând că el are în prezent o altă locuinţă, precum şi următoarele bunuri mobile:

– mobilă sufragerie „Felicia”, compusă din bibliotecă şi vitrină -1 bucată = 555 lei;

– fotolii pat cu role – 2 bucăţi = 372 lei;

– servantă „Felicia” cu 2 uşi şi raft pe mijloc – 1 bucată = 159 lei;

– masă fantezie „Felicia” -1 bucată = 84 lei;

– taburete tapiţate – 4 bucăţi «■ 192 îei;

– canapea extensibilă -1 bucată = 348 îei;

– lustră URSS cu ţurţuri -1 bucata = 20 lei;

– covor persan cu flori 3/4 metri (tăiat) – 1 bucată =108 lei;

– perine cu puf 70/70 cm – 6 bucăţi =60 îei ;

– bibelouri mici diferite – 20 bucăţi ~ 168 lei;

– cărţi diferite – 125 bucăţi -1575 îei;

– mileuri croşetate diferite -16 bucăţi = 392 lei;

– aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor Satu-Mare – 1 bucată = 245 lei;

– butelie aragaz românească -1 bucată = 95 lei;

– mobilă de bucătărie compusă din 2 corpuri cu 3 uşi, 2 corpuri suspendate, 3 taburete, o masă – 1 garnitură = 520 lei;

– pahare ţuică -11 bucăţi = 10 îei;

– fotolii simple hol – 2 bucăţi« 246 lei;

– masă fantezie hol – 1 bucată = 72 îei;

– cuier hol cu ladă -1 bucată = 128 lei;

– traversă iută verde cu alb 4/1 metri – 1 bucată = 32 lei;

– mobilă dormitor compusă din 3 corpuri supraetajate, 3 scaune tapiţate -1 garnitură = 560 lei;

– covor pluş cu flori diferite 4/3 metri – 1 bucată = 108 lei;

– perdea nailon pentru dormitor de 3 m lăţime – 4 ml = 25 lei;

– tablou „baltă cu 2 cocori” înrămat – 1 bucată = 60 lei;

– bibelouri diferite – 8 bucăţi – 67 lei;

– şifonier cu 2 uşi -1 bucată « 172 lei;

– scaun tapiţat – 1 bucată = 72 lei;

– draperie din lemn sculptat de 3 ml -1 bucată = 36 lei;

– mochetă sintetică roşie de 3/2,5 m -1 bucată = 60 lei;

– jaluzele geam sufragerie din pânză uzate – 3 bucăţi =3,60 lei;

– perdea nailon de 3 lăţime – 5 ml = 37,80 lei;

– tablou pe pânză „pădure cu 4 ursuleţi” fără ramă de 1,20/0,90 cm – 1 bucată = 70 lei;

– magnetofon „Tesla” cu 2 boxe detaşabile – 1 bucată = 19 lei;

– pahare cu picior pentru vin – 3 seturi = 16,20 lei;

– frigider „Arctic” aruncat – 1 bucată = 32,50 lei;

– covor din iută 2/2 m – 1 bucata = 9,60 lei;

– serviciu cafea 5 piese – 1 bucată – 21 lei;

– pahare de vin obişnuite – 12 bucăţi = 10,80 lei;

– tablou cu fructe – 1 bucată » 15 lei;

– aplică hol cu un braţ – 1 bucată = 2,40 lei;

– televizor alb-negru Diamant – aruncat – 1 bucată =6 lei;

– lustră cu 5 braţe – 1 bucată- 18 lei;

– plapume cu lână (1 roşie, 1 galbenă) – 2 bucăţi = 54 lei;

– masă extensibilă de 6 persoane – 1 bucată = 96 lei;

– dormeză cu ladă – 1 bucată = 96 lei;

– lustră cu un braţ – 1 bucată = 11,20 lei;

– perine cu puf – 6 bucăţi – 60 lei;

– scaune tapiţate – 2 bucăţi = 144 lei;

– plapume cu melană – 2 bucăţi = 36 lei.

De asemenea, la atribuirea bunurilor mobile, instanţa va avea în vedere cererea pârâtei reconveniente, cerere cu care reclamantul pârât a fost de acord, precizând în mod expres ca toate bunurile, mobile şi imobile să-i fie atribuite pârâtei reconveniente.

Valoarea totală a bunurilor mobile şi imobile atribuite pârâtei reconveniente este de 42.253,10 lei.

în temeiul art. 673 alin. 2 Cod procedură civilă va obliga pârâta reconvenientă să plătească sultă reclamantului pârât, în cuantum de 21.126,5 lei, în termen de două luni de la rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe.

Va compensa cheltuielile de judecată în limita sumei de 1821 lei.

Va obliga reclamantul pârât să achite pârâtei reconveniente suma de 668 lei cu titlu de cheltuieli de judecată corespunzător pretenţiilor admise şi cheltuielilor efectuate de părţi.

Potrivit fişelor de decont, onorariul total al expertului în

construcţii este de 1000 lei, părţile achitând fiecare câte 150 lei

(avansurile), rămânând de achitat o diferenţă de 700 lei.

Instanţa va dispune achitarea diferenţei onorariului de expert, în funcţie de cererile părţilor şi pretenţiile admise.

Astfel, va obliga pârâta reconvenientă să achite diferenţă onorariu

expert în cuantum de 500 lei şi reclamantul pârât în cuantum de

200 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul pârât x

domiciliat în Vaslui, ….Vaslui în contradictoriu cu pârâta

reconvenientă y, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de

procedură judeţul Vaslui.

Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta reconvenientă y.

Anulează ca insuficient timbrată cererea pârâtei reconveniente privind cota majorată.

Constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei, prin contribuţii egale, un apartament situat îh Vaslui, compus din 3 camere,

situat în Vaslui, judeţul Vaslui în valoare de 34-953 lei (până ia

rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de divorţ) şi următoarele bunuri mobile:

– mobilă sufragerie „Felicia”, compusă din bibliotecă şi vitrină -1 bucată;

– fotolii pat cu role – 2 bucăţi;

– servantă „Felicia” cu 2 uşi şi raft pe mijloc – 1 bucată;

– masă fantezie „Felicia” – 1 bucată;

– taburete tapiţate – 4 bucăţi;

– canapea extensibilă -1 bucată;

– lustră URSS cu ţurţuri – 1 bucată;

– covor persan cu flori % metri (tăiat) – 1 bucată;

– perine cu puf 70/70 cm – 6 bucăţi;

– bibelouri mici diferite – 20 bucăţi;

– cărţi diferite – 125 bucăţi;

– mileuri croşetate diferite -16 bucăţi;

– aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor Satu-Mare – 1 bucată;

– butelie aragaz românească – 1 bucată;

– mobilă de bucătărie compusă din 2 corpuri cu 3 uşi, 2 corpuri suspendate, 3 taburete, o masă – 1 garnitură;

– pahare ţuică – 11 bucăţi;

– fotolii simple hol – 2 bucăţi;

– masă fantezie hol -1 bucată;

– cuier hol cu ladă -1 bucată;

– traversă iută verde cu alb 4/1 metri – 1 bucată;

– mobilă dormitor compusă din 3 corpuri supraetajate, 3 scaune tapiţate -1 garnitură;

– covor pluş cu flori diferite 4/3 metri – 1 bucată;

– perdea nailon pentru dormitor de 3 m lăţime – 4 ml;

– tablou „baltă cu 2 cocori” înrămat – 1 bucată;

– bibelouri diferite – 8 bucăţi;

– şifonier cu 2 uşi – 1 bucată;

– scaun tapiţat -1 bucată;

– draperie din lemn sculptat de 3 ml – 1 bucată;

– mochetă sintetică roşie de 3/2,5 m – 1 bucată;

– jaluzele geam sufragerie din pânză uzate – 3 bucăţi;

– perdea nailon de 3 lăţime – 5 ml;

– tablou pe pânză „pădure cu 4 ursuleţi” fără ramă de 1,20/0,90 cm -1 bucată;

– magnetofon „Tesla” cu 2 boxe detaşabile – 1 bucată;

– pahare cu picior pentru vin – 3 seturi;

– frigider „Arctic” aruncat – 1 bucată;

– covor din iută 2/2 m – 1 bucată;

– serviciu cafea 5 piese – 1 bucată;

– pahare de vin obişnuite ~ 12 bucăţi;

– tablou cu fructe – i bucată;

– aplică hol cu un braţ – 1 bucată;

– televizor alb-negru Diamant – aruncat – 1 bucată;

– lustră cu 5 braţe – 1 bucată;

– plapume cu lână (1 roşie, 1 galbenă) – 2 bucăţi;

– masă extensibilă de 6 persoane – 1 bucată;

– dormeză cu ladă – 1 bucată;

– lustră cu un braţ – 1 bucată;

– perine cu puf – 6 bucăţi;

– scaune tapiţate – 2 bucăţi;

– plapume cu melană – 2 bucăţi.

Valoarea totală a masei de împărţit este de 4.2.253.10 lei (valoarea apartamentului la momentul desfacerii căsătoriei prin divorţ 34.953 lei + valoarea bunurilor mobile 7300,10 lei).

Dispune sistarea stării de devălmăşie.

Atribuie pârâtei reconveniente în deplină proprietate apartamentul

situat în Vaslui, , , judeţul Vaslui în valoare de 34.953 lei şi

următoarele bunuri mobile:

– mobilă sufragerie „Felicia”, compusă din bibliotecă şi vitrină – 1 bucată;

– fotolii pat cu role – 2 bucăţi;

– servantă „Felicia” cu 2 uşi şi raft pe mijloc – 1 bucată;

– masă fantezie „Felicia” – 1 bucată;

– taburete tapiţate – 4 bucăţi;

– canapea extensibilă – 1 bucată;

– lustră URSS cu ţurţuri – 1 bucată;

– covor persan cu flori 3A metri (tăiat) – 1 bucată;

– perine cu puf 70/70 cm – 6 bucăţi;

– bibelouri mici diferite <- 20 bucăţi;

– cărţi diferite – 125 bucăţi;

– mileuri croşetate diferite – 16 bucăţi;

– aragaz cu 3 ochiuri şi cuptor Satu-Mare – 1 bucată;

– butelie aragaz românească – 1 bucată;

– mobilă de bucătărie compusă din 2 corpuri cu 3 uşi, 2 corpuri suspendate, 3 taburete, o masă – 1 garnitură;

– pahare ţuică -11 bucăţi;

– fotolii simple hol – 2 bucăţi;

– masă fantezie hol – 1 bucată;

– cuier hol cu ladă -1 bucată;

– traversă iută verde cu alb 4/1 metri – 1 bucată;

– mobilă dormitor compusă din 3 corpuri supraetajate, 3 scaune tapiţate -1 garnitură;

– covor pluş cu flori diferite 4/3 metri-1 bucată;

– perdea nailon pentru dormitor de 3 m lăţime – 4 ml;

– tablou „baltă cu 2 cocori” înrămat – 1 bucată;

– bibelouri diferite – 8 bucăţi;

– şifonier cu 2 uşi – 1 bucată;

– scaun tapiţat -1 bucată;

– draperie din lemn sculptat de 3 nai – 1 bucată;

– mochetă sintetică roşie de 3/2,5 m – 1 bucată;

– jaluzele geam sufragerie din pânză uzate – 3 bucăţi;

– perdea nailon de 3 lăţime – 5 ml;

– tablou pe pânză „pădure cu 4 ursuleţi” fără ramă de 1,20/0,90 cm -1 bucată;

– magnetofon „Tesla” cu 2 boxe detaşabile – 1 bucată;

– pahare cu picior pentru vin – 3 seturi;

– frigider „Arctic” aruncat – 1 bucată;

– covor din iută 2/2 m-ibucată;

– serviciu cafea 5 piese – 1 bucată;

– pahare de vin obişnuite – 12 bucăţi;

– tablou cu fructe – 1 bucată;

– aplică hol cu un braţ – 1 bucată;

– televizor alb-negru Diamant – aruncat – 1 bucată;

– lustră cu 5 braţe -1 bucată;

– plapume cu lână (1 roşie, 1 galbenă) – 2 bucăţi;

– masă extensibilă de 6 persoane -1 bucată;

– dormeză cu ladă -1 bucată;

– lustră cu un braţ – 1 bucată;

– perine cu puf – 6 bucăţi;

– scaune tapiţate – 2 bucăţi;

– plapume cu melană – 2 bucăţi; în valoare totală de 7300,10 lei.

Valoarea totală a bunurilor atribuite pârâtei reconveniente este de 42.253,10 lei.

Obligă pârâta-reconvenientă să achite reclamantului pârât sultă în valoare de 21.126.ft5 lei în termen de 2 luni de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri.

Admite cererea pârâtei reconveniente privind constatarea unui drept de creanţă în valoare de Q7.5Q7 lei reprezentând ratele achitate la apartamentul bun comun, după desfacerea căsătoriei.

Compensează cheltuielile de judecată în limita sumei de 1821 lei.

Obligă reclamantul pârât să achite pârâtei reconveniente suma de 668 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâta reconvenientă la plata sumei de 500 lei în contul

expertului în construcţii

Obligă reclamantul pârât la plata sumei de 200 lei în contul

expertului în construcţii , din cadrul Biroului Local de Expertize

Judiciare Vaslui.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.01.2010.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la ordine pe lista de şedinţă s-au prezentat reclamanta asistată de av. Morăraş şi pârâtul, lipsind apărătorul acestuia av. Bărbieru Giorgiana.

Instanţa având în vedere lipsa apărătorului pârâtului, lasă cauza la a doua strigare.

Reluându-se cauza la a doua strigare, ia apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat reclamanta asistată de av. Morăraş şi pârâtul asistat de av. Budan Carmen, lipsind reprezentantul legal al autorităţii tutelare.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că au sosit relaţiile de venituri ale reclamantei, după care:

Av. Budan depune la dosar delegaţie de substituire a av. Bărbieru Giorgiana.

Instanţa constată ca a fost audiat minorul şi că au sosit relaţiile de venituri ale reclamantei.

Interpelată de instanţă reclamanta arată că îşi menţine poziţia cu privire la desfacerea căsătoriei din culpă exclusivă a pârâtului.

Nemaifîind alte cereri instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamanta prin apărător, având cuvântul pe fond, solicită admiterea acţiunii, desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a pârâtului, revenirea la numele avut anterior căsătoriei, încredinţarea minorilor spre creştere şi educare, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere.

Din probele administrate în cauză rezultă în mod cert că pârâtul reconvenient prin comportamentul său abuziv este responsabil de destrămarea căsniciei, din certificatul medico legal depus la dosar coroborat cu declaraţiile martorilor a reieşit că reclamanta era folosită de pârât pe post de sac de box. Nici ca tată pârâtul nu excelează prin comportament, neavând legături strânse cu minorii. Singura preocupare a pârâtului fiind consumul de alcool şi provocarea scandalurilor.

Solicită respingerea cererii reconvenţionale formulată de pârât ca neîntemeiată.

Cu cheltuieli de judecată. Depune chitanţe reprezentând onorariu avocat.

Pârâtul prin apărător, având cuvântul pe fondul cauzei, solicită admiterea cererii reconvenţionale şi desfacerea căsătoriei din culpă comună, încredinţarea minorilor spre creştere şi educare, cu obligarea reclamantei la plata pensiei de întreţinere.

Probele administrate fac dovada unei culpe comune. Reclamanta a plecat de la domiciliul conjugal în căutarea unui loc de muncă, dar după acest lucru, venea acasă din ce în ce mai rar. A plecat de acasă cu intenţia de a-1 părăsi pe pârât, nu mai dorea continuarea acestei căsnicii şi din acest moment a încercat tot posibilul în acest sens. Din declaraţiile martorilor rezultă că deşi pârâtul reconvenient are probleme psihice, totuşi este un tată bun şi nu se pot nega

Etichete: