Top

Partaj

SENTINŢA CIVILĂ NR.1502/10.06.2010

Constată că reclamantul T C a chemat-o în judecată pe pârâta I L, solicitând a se dispune împărţirea bunurilor dobândite de către aceştia în timpul căsătoriei.

Se arată în motivarea cererii care s-a timbrat cu 19 lei conf. chitanţei nr.6987325/31 martie 2009 depusă şi anulată la dosar şi t.j. de 1,50 lei că părţile au avut calitatea de soţi, căsătoria fiind desfăcută prin divorţ,acestea aflându-se în stare de codevălmăşie cu privire la bunurile dobândite în timpul căsătoriei.

Bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt mobile şi un imobil apartament.

Ulterior reclamantul a formulat o cerere prin care a solicitat ca lotul său să fie majorat cu sumele pe care le-a achitat la anumite datorii ale pârâtei la diverse unităţi de creditare, CAR învăţământ,BCR Comăneşti,CAR Exploatarea Minieră Comăneşti.

In cauză s-au depus acte, au fost audiaţi martori şi s-au solicitat relaţii, instanţa reţinând,

ÎN FAPT;

Părţile au avut calitatea de soţi , căsătoria acestora desfăcându-se prin s.c. nr. 2208/2008 pronunţată de Judecătoria Moineşti, minorii rezultaţi din căsătorie fiind încredinţaţi reclamantului spre creştere şi educare.

Pe baza probelor administrate în cauză, la termenul din data de 4 martie 2010, în temeiul art.673 ind.5 C.pr.civilă, s-a dat o încheiere prin care s-a reţinut că:

In timpul căsătoriei , au realizat un apartament, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.669/14 martie 2003(fila 21 dosar), o mobilă sufragerie compusă din 4 corpuri,o canapea şi 2 fotolii ,un TV color MECECTRONIC,un pat pe mijloc,o masă pliantă,un tv color Hitachi,o canapea, 2 scaune,o masă birou, un calculator, un corp pentru haine,un corp mobilă haine,un congelator, o mobilă de bucătărie formată din 3 corpuri şi 3 corpuri suspendate, masă şi 2 scaune, centrală, o maşină de spălat automată.

Cotele de împărţit stabilite sunt de câte Vi pentru fiecare parte.

Pârâta în timpul căsătoriei a făcut mai multe împrumuturi la CAR învăţământ Comăneşti, BCR Comăneşti, contract de credit bancar pentru persoane fizice nr.711/2007, CAR Comăneşti Exploatarea Minieră.

Aceste împrumuturi au fost făcute de către pârâtă şi nu s-a făcut dovada că împrumuturile au fost făcute pentru nevoile comune ale căsătoriei,motiv pentru care sunt calificate ca datorii personale ale pârâtei.

Din acestea, reclamantul conform chitanţelor depuse la dosar a achitat după separarea în fapt: 2140 lei la împrumutul de la CAR învăţământ Moineşti(chitanţa nr.0361986 – 700 lei şi chitanţa nr.0361988 – 1440 lei); 1000 lei a achitat BEJ Bindileu Eugen din creditul de la BCR Comăneşti,conf. Facturii nr.799(fila 43 dosar), 1455 lei achitaţi la CAR EM Comăneşti conf. chitanţei nr.3548890/28.10.2008 – 1000 lei şi 455 lei achitaţi la data de 30.04.2009 conf. adresei nr.203/2.02.2010.

Reclamantul a solicitat ca sumele pe care le-a achitat să fie reactualizate la zi.

După ce s-a dat încheierea menţionată mai sus, reclamantul şi-a majorat petitul cererii privind datoriile personale ale pârâtei şi achitate de către acesta, cu suma de 1953 lei la BCR Comăneşti şi suma de 8001ei la Banca Transilvania, depunându-se în dovedirea susţinerilor chitanţele aferente din care se reţine că la BCR a achitat:400 lei la data de 10.02.2009,253 lei la data de 18.03.2009,245 lei la data de 13.02.2009,755 lei la data de 21.12.2009 şi 300 lei la data de 9.12.2009 iar 800 lei la Banca Transilvania la data de 23.04.2010.

Urmează ca instanţa să reţină că aceste sume reprezintă o plată efectuată de reclamant la datoriile personale ale pârâtei.

Prin concluziile scrise s-a solicitat să se reţină în sarcina pârâtei suma de 11.100 lei reprezentând împrumut la BCR Sucursala Comăneşti, conf. contractului nr. 71/8.06.2007.

Având în vedere că acest împrumut nu a fost reţinut de către instanţă ca fiind o datorie comună a foştilor soţi ci este o datorie personală a pârâtei, nu se impune reţinerea acesteia, reclamantul neavând nici o obligaţie de restituire deoarece nu figurează ca parte în contract.

Pârâta se află în străinătate din aprilie 2008, aspect reţinut din hotărârea de divorţ şi a fost citată prin publicitate.

S-au numit experţi bunuri mobile şi expert constructor, care au identificat bunurile şi au propus lotizări, stabilindu-li-se onorarii în raport de dificultatea lucrărilor de câte 600 lei.

După depunerea rapoartelor de expertiză, reclamantul a arătat că valoarea stabilită de către expertul constructor la apartament este prea mare,însă nu a mai solicitat o contraexpertiză.

A solicitat reclamantul să i se atribuie apartamentul în lotul său.

Instanţa urmează în raport de situaţia de fapt reţinută, să admită cererea reclamantului.

ÎN DREPT:

In baza art.36 alin.l C. familiei se va dispune ieşirea din indiviziune, conf. expertizelor, cu atribuirea apartamentului în lotul reclamantului,pe4 de o parte având în vedere că minorii rezultaţi din căsătorie i-au fost încredinţaţi acestuia spre creştere şi educare şi pe de altă parte deoarece acesta locuieşte în prezent în apartament cu minorii,pârâta fiind plecată în străinătate; bunurile mobile se vor atribui părţilor conform propunerilor de lotizare ale expertului, cu achitarea de către reclamant a unei sulte pârâtei.

Va fi obligată pârâta să achite reclamantului sumele achitate în contul acesteia, reprezentând împrumuturi (datorii personale) ale pârâtei;

CHELTUIELI:

Reclamantul a suportat toate cheltuielile procesului, respectiv, taxă de timbru,onorarii experţi şi onorariu avocat în sumă de 500 lei conf. chitanţei fără serie şi nr. din data de 10.06.2010.

Urmând ca pârâta să primească Vi din masa de împărţit, va fi obligată să suporte Vz din cheltuielile de judecată, în baza art.274 C.pr.civilă.

Etichete: