Top

Prescripţia executării pedepsei amenzii penale. Întreruperea cursului termenului de prescripţie prin săvârşirea unei noi infracţiuni.

sentinţa penală nr. 543/22.04.2010

PRESCRIPŢII

Prin sesizarea nr. 4505/2005 din 21.12.2009 a Biroului de executări penale din cadrul Judecătoriei Vaslui, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22 decembrie 2009, sub nr. 7999/333/2009 s-a solicitat a se constatat dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 126 litera c) Cod penal cu privirea la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 500 lei aplicată inculpatului S.C.V. prin sentinţa penală nr. 3104/24.11.2006 pronunţată de Judecătoria Vaslui, rămasă definitivă prin nerecurare în 20.12.2006.

S-au ataşat: sentinţa penală nr. 3104/24.11.2006 pronunţată de Judecătoria Vaslui şi sentinţa penală nr. 455/9 aprilie 2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, cu referate ale Biroului de executări penale din cadrul instanţei (filele 3-6, respectiv 7-9).

La solicitarea instanţei, au fost înaintate: fişa de cazier judiciar a persoanei privată de libertate S.C.V. (fila 17), sentinţa penală nr. 702/27.10.2006 pronunţată de Judecătoria Huşi (filele 30-33), sentinţa penală nr. 189/5 iunie 2008 pronunţată de Judecătoria Alexandria (filele 34-37), sentinţa penală nr. 3236/07.12.2006 pronunţată de Judecătoria Vaslui (filele 41-43), toate cu referate ale Birourilor de executări penale, mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 237/2008 din 24 iunie 2008 emis de Judecătoria Alexandria în baza sentinţei penale nr. 189/2008 (fila 38).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 3104/24 noiembrie 2006 pronunţată de Judecătoria Vaslui, rămasă definitivă în privinţa lui S.C.V. la 28.12.2006 prin nerecurare, a fost condamnat inculpatul S.C.V. la pedeapsa de 500 lei amendă penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 99 Cod penal, art. 109 Cod penal, art. 75 lit. a) Cod penal şi art. 63 alin. 3 teza I Cod penal (faptă din 24.06.2005).

Potrivit art. 126 alin. 1 lit. c) Cod penal, în cazul persoanelor fizice, termenul de prescripţie a executării pedepsei este 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda, iar potrivit alin. 3 din acelaşi articol termenul se socoteşte de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

Art. 127 alin. 1 Cod penal stabileşte că se întrerupe cursul termenului prescripţiei prevăzute în art. 126 din Codul penal prin săvârşirea din nou a unei infracţiuni.

Prin sentinţa penală nr. 189/5 iunie 2008 pronunţată de Judecătoria Alexandria, rămasă definitivă în privinţa lui S.C.V. la 24.06.2008 prin neapelare, a fost condamnat inculpatul S.C.V. la pedeapsa rezultantă de 5 ani de închisoare (fapte din 19 august 2007).

Prin săvârşirea unor noi infracţiuni în data de 19 august 2007, a operat întreruperea cursului prescripţiei executării pedepsei amenzii penale în cuantum de 500 lei, aplicată prin sentinţa penală nr. 3104/24.11.2006 pronunţată de Judecătoria Vaslui

Pe cale de consecinţă, instanţa va respinge ca neîntemeiată sesizarea Biroului de executări penale din cadrul Judecătoriei Vaslui privind constatarea prescripţiei executării pedepsei amenzii penale în cuantum de 500 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 3104/24.11.2006 pronunţată de Judecătoria Vaslui, definitivă prin nerecurare în 20.12.2006, condamnatului S.C.V.

Constatând lipsa culpei procesuale a persoanei privată de libertate, în baza art. 192 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia, din care suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: