Top

Inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea. Respingerea cererii ca urmare a admiterii cererii deesalonare a amenzii.

Prin sentinta penala nr.322 din 9 octombrie 2006 a Judecatoriei Murgeni

s-a respins, ca fiind inadmisibilă, sesizarea Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Murgeni, privind înlocuirea amenzii penale în sumă de 500 lei RON,aplicată prin sentinţa penală nr.63 din 21.02.2006, condamnatului J.D.

Instanta a retinut ca prin sentinţa penală nr.63 din 21 februarie 2006 a Judecatoriei Murgeni,rămasă definitivă la data de 14 martie 2006, prin nerecurare, inculpatul J.D, a fost condamnat la pedeapsa amenzii în suma de 500 lei RON, pentru săvârşirea infractiunii de „lovire”, prev. de art.180 al.2 C. penal.

In conformitate cu disp.art. 425 alineat 1 C.procedura penală, condamnatul era obligat să depună recipisa de plata integrală a amenzii, la instanţa de executare, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Prin cererea înregistrată sub nr.791/2006 , condamnatul J.D a solicitat eşalonarea plăţii amenzii penale în sumă de 500 RON, cererea de eşalonare fiind admisă prin sentinţa penală nr.273/19 septembrie 2006 a Judecătoriei Murgeni.

Aşa fiind, instanţa a respins ca fiind inadmisibilă sesizarea Biroului Executari Penale din cadrul Judecatoriei Murgeni, privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

(Sentinta penala nr.322 din 9 octombrie 2006).

Etichete: