Top

Contestaţie la executare. Aplicabilitate art. 461 alin. 1 lit. c) Cod de procedură penală. Anulare mandat de executare a pedepsei închisorii. Omisiune de a se anula mandatul în urma unei operaţiuni de contopire a pedepselor

sentinţa penală nr. 948/24.06.2010

Prin sesizarea nr. 5897/333/2008 din 12 mai 2010 a Biroului de executări penale din cadrul Judecătoriei Vaslui, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12 mai 2010, sub nr. 3078/333/2010 s-a solicitat, în baza art. 461 alin. 1 lit. c) Cod de procedură penală, anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 576/2009 din 27.07.2009 emis de Judecătoria Vaslui în baza sentinţei penale nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui.

S-a arătat că prin sentinţa penală nr. 1551/17.12.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, a fost contopită pedeapsa de 1 (un) an de închisoare aplicată inculpatului N.A. prin sentinţa penală nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, fără a se dispune şi anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 576/2009 din 27.07.2009 emis de Judecătoria Vaslui în baza respectivei sentinţe penale.

S-a ataşat: sesizarea nr. C/34145/PBBC din 6 mai 2010 a Penitenciarului Bacău.

La solicitarea instanţei, au fost ataşate: fişa de cazier judiciar a persoanei privată de libertate N.A. (fila 10), sentinţa penală nr. 1551/17.12.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, cu referat al Biroului de executări penale, mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1733/2009 din 26.04.2010 emis de Judecătoria Vaslui în baza sentinţei penale nr. 1551/17.12.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, decizia penală nr. 78/A din 7 aprilie 2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, sentinţa penală nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, cu referat al Biroului de executări penale, mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 576/2009 din 27.07.2009 emis de Judecătoria Vaslui în baza sentinţei penale nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, rămasă definitivă în privinţa lui N.A. la 21.07.2009 ca urmare a retragerii recursului, a fost condamnat inculpatul N.A. la pedeapsa rezultantă de 1 (un) an de închisoare, fiind emis de Judecătoria Vaslui mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 576/2009 din 27.07.2009.

Prin sentinţa penală nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, modificată în parte în latură penală prin decizia penală nr. 78/A din 7 aprilie 2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, rămasă definitivă în privinţa lui N.A. la 26.04.2010 prin nerecurare, N.A. a fost condamnat la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzut de art. 208 alin. 1 raportat la art. 209 alin. 1 lit. a), g), i) Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 75 lit. c şi art. 40 alin. 1 (prin schimbarea încadrării juridice), art. 74 lit. c şi 76 alin. 3 Cod penal.

În temeiul art. 449 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală, a fost descontopită pedeapsa de 1 (un) an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 486/10.04.2009 a Judecătoriei Vaslui în pedepsele componente, care au fost puse în individualitatea lor, astfel:

– 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. e), g) cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal (aplicată prin sentinţa penală nr. 368/2008 a Judecătoriei Vaslui, rămasă definitivă la 24.10.2008);

– 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 şi 4 Cod penal, art. 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal (aplicată prin sentinţa penală nr. 486/10.04.2008 a Judecătoriei Vaslui);

În temeiul art. 36 alin. 2 şi 40 alin. 1 Cod penal raportat la art. 34 lit. b) Cod penal, sa contopit pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu pedepsele de 1 an şi de 6 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 78/A din 7 aprilie 2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui, s-a reţinut că la încadrarea juridică a faptelor inculpatului N.A. sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 80 alin. 2 Cod penal referitoare la concursul între cauzele de agravare şi cauzele de atenuare a pedepsei şi că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 76 alin. 3 Cod penal,fiind înlăturată menţiunea privind aplicarea acestui text de lege.

Contestaţia la executare este un procedeu jurisdicţional de rezolvare a cererilor sau plângerilor ocazionate de punerea în executare a hotărârilor penale.

Fiind un mijloc procesual prin care se rezolvă incidentele privind executarea, legea a prevăzut expres şi limitativ cazurile în care poate fi folosită contestaţia la executare, fiind exclusă orice interpretare sau adăugare la lege.

Potrivit dispoziţiilor art. 461 Cod de procedură penală, contestaţia contra executării unei hotărâri penale se poate face în următoarele cazuri:

• a)când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

• b)când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

• c)când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare le executare;

• d)când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere sau de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

Instanţa constată că deşi prin sentinţa penală nr. 1551/17.12.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui a fost contopită pedeapsa de 1 (un) an de închisoare aplicată inculpatului N.A. prin sentinţa penală nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, nu s-a dispus şi anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 576/2009 din 27.07.2009 emis de Judecătoria Vaslui în baza respectivei sentinţe penale nr. 486/10.04.2009.

Pe cale de consecinţă, în baza art. 461 alin. 1 lit. c) Cod de procedură penală, instanţa va admite contestaţia la executarea pedepsei de 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni de închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 1551/17.12.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui condamnatului N.A..

Va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 576/2009 din 27.07.2009 emis de Judecătoria Vaslui în baza sentinţei penale nr. 486/10.04.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui.

Va menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 1551/17.12.2009 pronunţată de Judecătoria Vaslui, modificată prin decizia penală nr. 78/A din 7 aprilie 2010 a Tribunalului Vaslui, definitivă prin nerecurare în data de 26.04.2010.

Constatând lipsa culpei procesuale a persoanei privată de libertate N.A., în baza art. 192 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat vor rămâne în sarcina acestuia, din care suma de 100 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete: