Top

CONTESTATIE LA EXECUTARE

CONTESTATIE LA EXECUTARE.

Cuprins pe materii : Drept procesual penal.

Partea generală. Admisibilitate. Instanţa competentă.

Indice alfabetic. Drept procesual penal.

– contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat cu executarea din cadrul instanţei.

Instanţa competentă să judece contestaţia la executare se stabileşte în raport de cazul de contestaţie incident în cauză , iar nu în raport cu acela invocat. Potrivit art. 460 alin. 1 C.p.p. rezolvarea situaţiilor reglementate în Titlul III din Partea specială a Codului penal este dată în competenţa instanţei de executare, prima instanţă de judecată.

Termenul de prescripţie pentru persoana fizică în cazul în care pedeapsa este amenda este de 3 ani şi se socoteşte de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

Sentinţa penală nr. 76/02.04.2010

Deliberând asupra cererii de faţă.

Sub nr. 599/269/2010 din 10.02.2010 a fost înregistrată la această instanţă contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat cu executarea din cadrul acestei instanţe prin care solicită, în baza art. 461 lit. d c.p.p. şi art. 126 c.p. constatarea intervenţiei prescripţiei executării de 100 lei (RON) aplicată condamnatului T. M. prin sentinţa penală nr. 564 din 2.10.2006 definitivă prin decizia penală nr. 2 R din 10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi.

In motivarea cererii se arată că T. M. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 564 din 02 octombrie 2006 în dosarul penal nr.1929/269/2006 al Judecătoriei Olteniţa rămasă definitivă prin decizia penală nr.2R din 10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi de către Judecătoria Olteniţa, la pedeapsa amenzii de 100 lei (RON) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. şi ped. de art.180 al.1 C.p.cu aplic.art.37 lit.b C.p. rap.la art.74 lit.c C.p.art.76 lit.f teza a II-a cu ref.la art.III din Legea nr.356/2006.

Sentinţa a rămas definitivă prin decizia penală nr.2R din 10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi.

La data de 19.01.2007 biroul executări penale a emis adresă către condamnatul T. M., pentru a se prezenta în termen de 3 luni la sediul instanţei pentru a face dovada achitării amenzii penale, însă aceasta nu s-a prezentat, motiv pentru care la data de 08.06.2007, titlul executor reprezentat de sentinţa penală a fost înaintat, pentru luare în evidenţe la Administraţia Finanţelor Publice a comunelor arondate oraşului Budeşti.

Prin adresa nr.8733 din 27.06.2007, A.F.P.C oraş B., confirmă înregistrarea în evidenţe a debitului în cuantum de 100 RON amendă penală.

Pentru o justă soluţionare a cererii s-a ataşat dosarul de fond nr. 1929/2006 în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 564/2.10.2006 şi a fost solicitată fişa de cazier judiciar a condamnatului.

Examinând actele dosarului instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. 564/2.10.2006 a Judecătoriei Olteniţa definitivă prin decizia penală nr. 2/R/10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi, T. M. a fost condamnat la o pedeapsă de 100 lei (RON) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. 1 c.p. cu aplic. art. 37 lit. b c.p. rap. la art. 74 c.p. şi art. 76 lit. f teza Ii c.p.

Pedeapsa nu a fost executată întrucât condamnatul s-a sustras executării.

Din analiza fişei de cazier judiciar rezultă că intimatul nu a mai fost condamnat pentru săvârşirea altor infractiuni.

Ca urmare, în baza art. 127 şi 128 c.p. se va constata că nu a intervenit nici o cauză de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei.

Termenul de prescripţie, calculat conform art. 126 alin. 1 lit. c c.p. este de 3 ani şi a început să curgă, conf. art. 126 alin. 3 teza I, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, respectiv 10.01.2007 şi s-a împlinit conform art. 154 teza II c.p. la 9.01.2010.

In consecinţă, văzând dispoz. art. 461 lit. d c.p.p. şi art. 126 şi urm. c.p. se va admite contestaţia la executare şi se va constata intervenită prescripţia executării pedepsei.

Potrivit art. 192 alin. 3 c.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Tags: