Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului de NUP

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 951/270/2011

Înreg. la 17.02.2011

SENTINTA PENALA NR. 180

Sedinta publica din data de 16.03.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ….

GREFIER – .

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT DE PROCUROR

….

Pe rol solutionarea plângerii formulate împotriva rezolutiei de neîncepere a urmarii penale din data de 02.12.2010 dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 3072 /P/2008, formulata de petentul … împotriva intimatei …. .

Conform art. 304 al.1 Cod procedura penala, lucrarile sedintei au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio.

La apel nominal facut în sedinta publica s-a prezentat petentul asistat de avocat ….., lipsa intimata reprezentata de avocat ….

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, s-a luat o declaratie petentului în prezenta aparatorului ales, prin care întelege sa-si retraga plângerea, declaratia acestuia fiind consemnata la dosarul cauzei.

Procurorul fata de declaratia petentului nu are cereri de formulat.

Fata de declaratia de retragere a plângerii, instanta considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor.

Avocat …, pentru petent, solicita a se lua act de declaratia petentului, de retragere a plângerii formulate.

Intimata prin reprezentant avocat …., solicita a se lua act de declaratia petentului, urmând ca în baza art. 193 Cod procedura penala sa fie obligat petentul la plata cheltuielilor de judecata, depune la dosar chitanta onorariu avocat.

Reprezentantul Ministerului public solicita respingerea plângerii, a se lua act ca petentul si-a retras plângerea formulata în prezenta cauza, obligarea petentului la cheltuieli de judecata si cheltuieli judiciare catre stat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A,

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 951/17.02.2011 petitionarul ….. a solicitat desfiintarea rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. 3072/P/2008 din data de 02.12.2010 si a rezolutiei de respingere a plângerii nr. 7/II/2/2011 din 18.01.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

În motivarea plângerii, … sustine, în esenta, ca specialistul criminalist care a întocmit constatarea tehnico – stiintifica nu a putut stabili vechimea reala a înscrisului (testamentul defaimat ca fals) fara sa explice cauza. De asemenea, petentul a solicitat organelor de cercetare penala sa solicite de la I.R.E. Onesti înscrisuri certe redactate de … (acesta a fost angajat la I.R.E. Onesti si are depus specimenul de semnatura).

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:

… si .. au calitatea de reclamant si respectiv, pârâta în dosarul civil nr. 2002/270/2008 al acestei instante, dosar având ca obiect partajarea averii ramase de pe urma parintilor … si …

Prin încheierea din 20.11.2008 Judecatoria Onesti a dispus suspendarea cauzei civile si trimiterea dosarului la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti pentru a se efectua cercetari fata de …. sub aspectul savârsirii infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 Cod penal.

Prin rezolutia din data de 06.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de …., cercetata sub aspectul savârsirii infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 Cod penal.

Plângerea formulata de …. împotriva rezolutiei sus-mentionate a fost respinsa, ca neîntemeiata, de prim-procuror care a apreciat ca, fata de concluziile constatarii tehnico – stiintifice, infractiunea prevazuta de art. 290 Cod penal nu exista.

Fata de aceasta solutie, petitionarul s-a adresat instantei, uzând de dispozitiile art. 278 indice 1 Cod procedura penala.

Prin sentinta penala nr. 573 din 24.08.2009 Judecatoria Onesti a admis plângerea formulata de petentul …. împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. 3072/P/2008 din data de 16.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, a desfiintat rezolutia atacata si a trimis cauza procurorului în vederea începerii urmaririi penale fata de faptuitoarea …. pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 Cod penal.

Prin rezolutia nr. 3072/P/2008 din 02.12.2010, Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus neînceperea urmaririi penale fata de …, cercetata pentru comiterea infractiunii de fals în înscrisuri sub semnatura privata prevazuta de art. 290 Cod penal.

Prin rezolutia nr. 7/II/2/2011 din 18.01.2011, Prim Procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus respingerea plângerii formulata de .., împotriva solutiei data în dosarul nr. 3072/P/2008, ca fiind neîntemeiata.

Fata de aceasta solutie, petitionarul s-a adresat instantei, uzând de dispozitiile art. 278 indice 1 Cod procedura penala.

Instanta astfel investita a dispus la termenul din 02.03.2011, din oficiu, atasarea dosarelor civile nr. 2002/270/2008 si nr. 179/270/2008.

La termenul din 16.03.2011, petentul …, în prezenta aparatorului ales …, a declarat ca î-si retrage plângerea formulata

împotriva solutiei data în dosarul nr. 3072/P/2008 si a rezolutiei nr. 7/II/2/2011 din 18.01.2011.

Chiar daca legiuitorul nu a prevazut în mod expres în continutul dispozitiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedura penala, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006, printre solutiile care se pronunta cu ocazia judecarii plângerii si pe aceea a posibilitatii partilor de a renunta la plângerea formulata, aceasta nu înseamna ca o asemenea situatie, nereglementata în mod expres, sa nu îsi gaseasca rezolvarea fireasca, adecvata continutului si sensului solicitarii pe care partea a înteles sa îl dea, prin exprimarea libera a vointei sale.

De altfel, în cazul retragerii cererilor de revizuire, de contestatie în anulare si de amânare ori întrerupere a executarii pedepsei închisorii sau detentiunii pe viata, Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie au statuat primordialitatea principiului disponibilitatii prin Decizia nr. XXXIV din 6 noiembrie 2006.

Este evident ca, datorita naturii sale juridice si efectelor ce le are, plângerea formulata în temeiul art. 2781 din Codul de procedura penala are caracterul vadit al unei cai de atac similare apelului ori recursului.

Or, prin interpretarea analogica a dispozitiilor art. 368 si art. 3854 alin. 2 din Codul de procedura penala, care confera partilor dreptul de a renunta la calea de atac exercitata, rezulta fara echivoc ca nu a mai fost necesar ca legiuitorul sa insereze expres în textul art. 2781 din Codul de procedura penala posibilitatea de a se renunta la plângerea formulata, mai ales ca prin art. 246 alin. 1 din Codul de procedura civila, aplicabil si în materie penala potrivit art. 721 din acelasi cod, este instituit principiul ca partea care adreseaza instantei o cerere poate sa renunte oricând la judecarea ei.

Având în vedere motivele de mai sus si decizia nr. 27 din 02. iunie 2008- Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, instanta va lua act de retragerea plângerii si va obliga petentul la 400 lei cheltuieli judiciare catre intimata ….. si 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru aceste motive,

In numele legii,

H O T A R A S T E:

Ia act ca petentul …. si-a retras plângerea.

În baza art. 278 indice 1 alin. 8 lit. a Cod procedura penala, respinge ca neîntemeiata plângerea formulata de petentul …., cu domiciliul în ….., împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale nr. 3072/P/2008 din data de 02.12.2010 si a rezolutiei de respingere a plângerii nr. 7/II/2/2011 din 18.01.2011 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Mentine rezolutia procurorului de caz din data de 02.12.2010 data de Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti în dosarul nr. 3072/P/2008, precum si Rezolutia Prim-procurorului aceluiasi Parchet nr. 7/II/2/2011 din data de 18.01.2011.

În baza art. 193 alin. 6 Cod procedura penala, obliga petentul …. la plata sumei de 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de intimata …..

În baza art. 192 alin. 2 lit.c Cod procedura penala, obliga petentul …..la plata sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitiva, conform art. 278 indice 1 alin. 10 Cod procedura penala.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 16.03.2011.

Etichete: