Top

Actiune in constatare in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL si PRIMARULMUNICIPIULUI. Art. 111 Cod procedura civila. Reclamantii sunt doar detentori precari cu privire la dreptul de proprietate ce apartine proprietarului , Unitatea Administrativ teritoriala a municipiului. Avand in vedere caracterul perpetuu al precaritatii si faptul ca reclamantii nu au facut dovada intervertirii posesiei conform Codului civil, actiunea va fi respinsa.

actiune in constatare

JUDECATORIA BARLAD

SENTINTA CIVILA Nr. 3337

de la 19 Decembrie 2008

Actiune in constatare in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL si PRIMARULMUNICIPIULUI. Art. 111 Cod procedura civila. Reclamantii sunt doar detentori precari cu privire la dreptul de proprietate ce apartine proprietarului , Unitatea Administrativ teritoriala a municipiului. Avand in vedere caracterul perpetuu al precaritatii si faptul ca reclamantii nu au facut dovada intervertirii posesiei conform Codului civil, actiunea va fi respinsa.

Sub nr. X a fost inregistrata la aceasta instanta cererea formulata de reclamantii MG si MI in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL B si PRIMARUL MUN. B pentru pronuntarea unei hotarari prin care sa se constate dreptul lor de proprietate pentru suprafata de 221 mp teren aferent casei de locuit situata in Barlad,

Invocand dispozitiile art. 1864 C.civil si art. 111 C.pr.civ. reclamantii au aratat ca in urma unor calamitati naturale, cand au ramas fara locuinta, au primit de la Consiliul Popular al Municipiului B permisiunea sa ridice un alt imobil pe str.

La acea vreme au primit o suprafata de 221 mp consemnat in procesul-verbal de la 12.12.1978 incheiat de Consiliul Popular al Mun. B –Circa Financiara.

La aceasta locatie, reclamantii au ridicat un imobil conform documentatiei ce le-a fost intocmita si stapanesc din anul 1978 aceasta suprafata de teren pe care si-au ridicat locuinta.

Ulterior, pentru casa li s-a emis si titlu de proprietate, dar cu privire la teren nici in prezent nu au titlu de proprietate.

Precizeaza ca stapanesc in mod public, continuu si in nume de proprietari.

Solicita administrarea probei cu acte, martori si expertiza.

Depun la dosar, in copie , proces –verbal din 12.12.1978 cu schita anexa intocmita de catre Consiliul Popular al mun. B, TP nr. 509/41987 din 14.12.1978, autorizatia nr. 45/14.07.1976, Buletinele de identitate ale partilor si certificatul acestora de casatorie, plan de amplasament si plan cadastral.

Paratii au lasat la aprecierea instantei modul de solutionare a prezentei actiuni, mentionand totusi ca reclamantii nu au facut dovada modului cum au obtinut suprafata de teren.

Prin incheierea de sedinta din 19.11.2008 a fost admisa cererea de ajutor public judiciar formulata de reclamanti, dispunand scutirea acestora de la plata taxei judiciare de timbru si de la plata indemnizatiei cuvenite expertului tehnic judiciar.

Desi initial a fost incuviintata si proba cu expertiza topometrica, fata de inscrisurile depuse la dosar ulterior, respectiv procesul-verbal din 11.12.1978 incheiat de Oficiul de sistematizare si arhitectura -B, decizia nr. 143 din 17071978 a Consiliului Popular B, contract de imprumut si decizia nr. 179/12.07.1976 a aceluiasi Consiliu Popular B, instanta a considerat ca nemaifiind utila solutionarii cauzei.

In cauza au fost audiati martorii .

Instanta constata urmatoarele :

Prin decizia nr. 179/12.07.1976, modificata prin decizia nr. 143/17.07.1978 a aceluiasi Consiliu Popular Mun. B a fost atribuit reclamantilor dreptul de folosinta gratuit asupra terenului in suprafata de 100 mp din str. pe durata existentei constructiei.

Dreptul de proprietate al reclamantilor asupra constructiei si respectiv dreptul de folosinta asupra terenului sunt atestate si in TP nr. 509/41987 emis de Circumscriptia Financiara a Consiliului Local b .

Potrivit declaratiilor martorilor audiati in cauza si procesul-verbal cu schita anexa din 12.12.1978 incheiat de Circa Financiara B, desi reclamantilor li s-a atribuit drept de folosinta doar pentru suprafata de 100 mp, in realitate punerea in posesie s-a facut pentru o suprafata de 221 mp, autoritatile fiscale inscriindu-i in evidente cu suprafata reala de 221 mp pentru care au si calculat impozitul aferent.

Din anul 1976 si pana in prezent reclamantii nu au mutat gardurile de pe linia de hotar stabilita de reprezentantii Consiliului Local, stapanind continuu si netulburati in dreptul lor terenul in suprafata de 221 mp.

Intrucat, reclamantii au invocat uzucapiunea ca mod de dobandire a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 221 mp aratat mai sus, acestia trebuiau sa faca dovada unei posesii continue, neintrerupte, netulburate si sub nume de proprietar.

Potrivit art. 1853 C. civil actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari, uzufructari etc., sau asupra unui lucru comun, in puterea destinatiei legale a acestuia, nu constituie o posesiune sub nume de proprietar. Tot asemenea este posesiunea ce am exercita asupra unui lucru al altuia, prin simpla ingaduinta a proprietarului sau.

Din interpretarea dispozitiilor art. 1855 , art. 1858 si art. 1859 C. civil, rezulta ca precaritatea odata aflata in baza unei posesii, nu va inceta decat in una din situatiile de intervertire a titlului prev. de art. 1858 C. civil.

In raport de existenta sau inexistenta unui drept real ( altul decat dreptul de proprietate – uzufruct, abitatie, folosinta sau servitute) constituit in favoarea detentorilor, se distinge o categorie de posesori precari, care sunt adevaratii posesori in limitele continutului dreptului real si in acelasi timp sunt detentori precari cu privire la dreptul de proprietate ce apartine proprietarului aceluiasi bun.

In aceeasi categorie de posesori precari sunt inclusi si cei care stapanesc imobilul in baza unor acte de simpla toleranta.

Intrucat cu privire la suprafata de 221 mp, reclamantii isi exercita posesia in limitele dreptului de folosinta atribuit de parati ( 100 mp – prin cele 2 decizii ale Consiliului Popular B) si ale actelor de toleranta fata de diferenta de 121 mp privind acelasi drept real de folosinta, acestia sunt doar detentori precari cu privire la dreptul de proprietate ce apartine proprietarului , Unitatea Administrativ teritoriala a mun. B.

Avand in vedere caracterul perpetuu al precaritatii si faptul ca reclamantii nu au facut dovada intervertirii posesiei conform Codului civil, instanta va respinge ca neintemeiata actiunea civila formulata de reclamantii MG si MI in contradictoriu cu CONSILIUL LOCAL B si PRIMARUL MUNICIPIULUI B pentru constatarea dreptului lor de proprietate dobandit prin uzucapiune.

Etichete: