Top

Fond funciar, reconstituire drept de proprietate. Temei: Legea 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000, Legea 247/2005

Reclamantii CV , C C si M I au solicitat in contradictoriu cu COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA A SI COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE I , au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1,5 ha teren arabil extravilan si asupra suprafetei de 3500 mp teren intravilan ,situat pe raza localitatii A , jud Ialomita .

Prin cererea formulata reclamantii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,5 ha teren arabil extravilan si 3500 m.p. teren intravilan situat pe raza localitatii A ,ca urmare a emiterii adresei Comisiei Locale A pentru stabilirea dreptului de proprietate privata .

Din actele aflate la dosar rezulta ca reclamantii s –au adresat autoritatilor locale in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren nereconstituite acestora de pe urma defunctului CG.

Astfel , initial acestora le – a fost comunicat prin adresa aprilie 2006 de catre parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului A , ca terenul solicitat le –a fost reconstituit in totalitate.

Impotriva acestei solutii preliminare , reclamantii au formulat contestatie in termenul legal si ca urmare a verificarilor efectuate , in baza deciziei Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate le –a fost emisa adresa din septembrie2007 .

Potrivit prevederilor legale , reclamantii s –au adresat cu plangere instantei in vederea reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafata de 1,5 ha teren arabil extravilan si 3500 mp teren intravilan situat pe raza loc A.

Desi s – a invocat de catre paratele Comisia Locala A pentru stabilirea dreptului de proprietate , inca odata exceptia tardivitatii formularii plangerii , instanta urmeaza a nu mai pune in discutie aceasta exceptie , motivat de faptul ca prin sentinta civila nr. 35/10.01.2008 pronuntata de Judecatoria S in dosarul inregistrat in anul 2007 s –a admis exceptia tardivitatii si s –a respins cererea ca tardiv formulata , iar prin decizia civila nr. 296/ .2008 pronuntata de T I ,s – a admis recursul si a casat sentinta recurata , cu trimitere spre rejudecare , motivat de faptul ca din probatoriul administrat pe acest aspect a reiesit ca in ceea ce priveste pe reclamanta M I nu a primit comunicarea , avand in vedere ca pe plic este aplicata stampila cu mentiunea „ destinatar lipsa domiciliu si retur 20.09.2007 „ . In atare situatie , a mai retinut instanta de control judiciar ca , decizia atacata de reclamanti a fost primita abia la data de 8.10.2007 , iar plangerea formulata in termenul de 30 de zile prevazut de art 53 alin 2 din Legea nr. 18 / 1991 .

In aceste conditii , instanta considera ca nu mai poate fi vorba de o tardivitate a formularii prezentei cereri de catre reclamanti .

In ceea ce priveste sustinerile reclamantului C V personal , cat si ca mandatar al fratelui sau C C , la momentul judecarii in fond a prezentei cauze , cererea sa viza reconstituirea diferentei de teren cerute initial , de 0,50 ha , teren extravilan si 0,15 ha teren intravilan , avand in vedere ca prin sentinta civila nr. 1004 / 24 aprilie 2007 pronuntata de Judecatoria S i –a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha si respectiv 2000mp .

Potrivit titlulurilor de proprietate nr. 17174/40600 cod092836/ 20 iunie 2008 s – a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren arabil extravilan.

In ceea ce priveste diferenta de teren de 0,50 ha – categorie de folosinta arabil extravilan , potrivit titlurilor de proprietate emise atat pe numele personal al reclamantilor , dar si in calitate de mostenitori ai def. CG, le – a fost reconstituita o suprafata totala de 14,00 ha, raportat la actele de evidenta din registrul agricol pe anii 1956 – 1958 , rezulta ca acesta detinea in proprietate la momentul colectivizarii suprafata de 12,00 ha , din care arabil 10,25 ha, ceea ce a fost deja reconstituit .

Potrivit prevederilor art 9 din legea 18 / 1991 asa cum a fost ea modificata prin Legea 247 /2005 , dovada existentei in patrimoniul defunctului lor tata la momentul colectivizarii a unei suprafete mai mari decat cea existenta in evidentele comunei, trebuia facuta de reclamanti prin acte ce emanau de la Arhivele Nationale din care sa rezulte ca terenul a existat si a fost luat fara titlu .

In aceste conditii , instanta considera ca , data fiind situatia , reclamantii nu sunt indreptatiti a primi diferentele de teren solicitate , mai mult cu cat , in ceea ce priveste terenul intravilan acesta a fost reconstituit, iar in cea ce priveste terenul extravilan de asemenea , acesta a fost reconstituit , pentru ceea ce s –a demonstrat ca a existat in partimoniul acestuia la momentul preluarii abuzive.

Avand in vedere , considerentele mai sus enuntate , instanta urmeaza a respinge cererea reclamantilor ca neintemeiata .

Etichete: