Top

Situatie juridica minor Legea 272/2004

Dosar nr. 3378/89/2009 – situatie juridica minor Legea 272/2004

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 34

Sedinta publica de la 13 Ianuarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Grefier ANCA CIOCAN

Cu participare procuror ACSINTE GHEORGHE

……

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamant DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI si pe pârât BM, pârât BV, pârât BL, domiciliati în , având ca obiect – situatie juridica minor , LEGEA 272/2004.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat consilier juridic Agudaru M. pentru reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, cu delegatie de reprezentare la dosar, lipsa fiind pârâtii.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefier, ocazie cu care se releva ca dosarul este la al doilea termen de judecata; s-a solicitat judecata cauzei în lipsa.

S-au verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care;

Consilier juridic Agudaru M. pentru reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui având cuvântul, arata ca nu mai are cereri noi de formulat si acte de depus la dosar.

Ministerul Public prin reprezentant având cuvântul, arata ca nu mai are cereri noi de formulat.

Instanta, având în vedere faptul ca nu mai sunt cereri noi de formulat si acte de depus la dosar, constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul la fond.

Consilier juridic Agudaru M. pentru reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui având cuvântul la fond, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata si sa se dispuna încetarea masurii de protectie speciala pentru tânara B L , respectiv plasament familial la bunicii materni NJ si Maria, domiciliati în sat , motivat de faptul ca a împlinit vârsta de 18 ani, si nu frecventeaza nicio forma de învatamânt, drept pentru care nu mai poate face obiectul Legii 272/2004.

Ministerul Public prin reprezentant având cuvântul la fond, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata si sa se dispuna sa se dispuna încetarea masurii de protectie speciala pentru tânara B L , dat fiind faptul ca a dobândit capacitate deplina de exercitiu si nu urmeaza nicio forma de învatamânt.

Instanta, declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare, dupa care s-a trecut la deliberare conform art. 256 Cod pr.civ., dându-se sentinta de fata.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 27.10.2009 sub nr. 3378/89/2009 reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a solicitat în contradictoriu cu pârâtii BM, BV si BL, încetarea masurii de protectie speciala a plasamentului tinerei B L, la bunicii materni NJ si NM, masura dispusa prin sentinta civila nr. 1126 din 09.10.2007 a Tribunalului Vaslui.

Reclamanta arata în actiune ca tânara ce face obiectul prezentei cauze provine din casatoria parintilor sai, relatie din care au mai rezultat alti doi minori . Se arata ca, din cauza relelor tratamente aplicate , mama împreuna cu copiii au parasit domiciliul, refugiindu-se la casa bunicilor materni.

Se mentioneaza ca tatal tinerei este încadrat în gradul II de invaliditate , fiind diagnosticat cu diferite afectiuni. Din cele prezentate de reclamanta în actiune rezulta ca s-a încercat a se lua legatura cu aceasta de catre reprezentantii Primariei Danesti, însa acesta nu a fost de acord sa dea nicio declaratie cu privire la instituirea unei masuri de protectie cu privire la copiii sai.

Reclamanta arata în actiune ca, mama copiilor a locuit împreuna cu acestia la parintii sai, însa din cauza faptului ca a fost agresata si amenintata de catre acesta a fost nevoit sa plece din localitate si sa lase copiii în grija bunicilor.

Se apreciaza de catre reclamanta ca tânara ce face obiectul prezentei cauze a împlinit vârsta de 18 ani si nu frecventeaza nicio forma de învatamânt, din aceste considerente se apreciaza ca nu mai face obiectul Legii 272/2004, în aceste conditii se apreciaza ca cererea de încetare a masurii este întemeiata .

În sustinerea cererii reclamanta a depus înscrisuri.

În drept, reclamanta invoca dispozitiile art. 58 alin.1 lit.”a”, art. 62 alin.2, art. 119, art. 130 si art. 131 din Legea nr. 272/2004.

Analizând actele dosarului în raport de prevederile legale în materie, tribunalul constata ca prezenta cerere este întemeiata, urmând a fi admisa pentru urmatoarele considerente:

Tânara B L, nascuta la data de si provine din casatoria parintilor sai, BV si BM.

Tânara beneficiaza de masura de protectie speciala a plasamentului la bunicii materni NJ si NM din, dispusa prin sentinta civila nr. 1126 din 09.10.2007 a Tribunalului Vaslui.

Masura a fost luata în conditiile în care, din cauza relelor tratamente aplicate, mama împreuna cu copiii au parasit domiciliul, refugiindu-se la casa bunicilor materni, iar ulterior a plecat în strainatate, în timp ce tatal tinerei este încadrat în gradul II de invaliditate, fiind diagnosticat cu diferite afectiuni.

La data de 16.07.1998 minora a împlinit vârsta de 18 ani, dobândind capacitate deplina de exercitiu, iar în prezent nu frecventeaza nicio forma de învatamânt.

În consecinta, vazând dispozitiile art. 51 alin. 1, art. 68 alin. 2 si ale art. 69 alin. 3 din Legea nr. 272/2004 si constatând ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile art. 51 alin. 2 sau 3 din Legea nr. 272/2004, tribunalul va admite cererea reclamantei si va dispune încetarea masurii de protectie speciala a plasamentului tinerei B L.

Pe cale de consecinta, se va dispune sistarea alocatiei de plasament prevazuta de art. 119 din Legea nr.272/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judetul Vaslui, în contradictoriu cu pârâtii BM, BV si BL, domiciliati în sat Emil Racovita, com. Danesti, jud. Vaslui.

Dispune încetarea masurii de protectie speciala a plasamentului tinerei B L, nascuta la data de … la bunicii materni NJ si NM, masura dispusa prin sentinta civila nr. 1126 din 09.10.2007 a Tribunalului Vaslui.

Dispune sistarea alocatiei de plasament prevazuta de art. 119 din Legea nr.272/2004.

Definitiva si executorie.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 13.01.2010.

Hotarâre ramasa irevocabila prin admiterea recursului formulat de BL.

Etichete: