Top

Situatie juridica minor

Dosar nr. 3163/89/2009 – situatie juridica minor LEGEA 272/2004.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 31

Sedinta publica de la 13 Ianuarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Grefier ANCA CIOCAN

Cu participare procuror ACSINTE GHEORGHE

………

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamant DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI si pe pârât MPL, pârât SEV, ambii domiciliati în, cu domiciliul în fapt în, având ca obiect – situatie juridica minor LEGEA 272/2004.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat consilier juridic Andrusca Danut pentru reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, cu delegatie de reprezentare la dosar, lipsa fiind pârâtii.

Procedura de citare legal îndeplinita, pârâtii au fost citati potrivit art. 95 Cod procedura civila, prin afisare la usa instantei.

S-a expus referatul cauzei de catre grefier, ocazie cu care se releva ca dosarul este la al treilea termen de judecata; s-a solicitat judecata cauzei în lipsa.

S-au verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care;

Consilier juridic Andrusca Danut pentru reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, depune extras din ziarul „ Curentul” din data de 11 ianuarie 2010, facând dovada citarii pârâtilor prin mica publicitate; arata ca nu mai are cereri noi de formulat si acte de depus la dosar.

Ministerul Public prin reprezentant având cuvântul, arata ca nu mai are cereri noi de formulat.

Instanta, având în vedere faptul ca nu mai sunt cereri noi de formulat si acte de depus la dosar, constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul la fond.

Consilier juridic Andrusca Danut pentru reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui având cuvântul la fond, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata si sa se dispuna încetarea masurii de protectie speciala a plasamentului pentru copilul Mitrea Yustin – Denis- Adrian si reintegrarea acestuia în familia naturala, se solicita si sistarea alocatiei de plasament.

Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, motivata si sustinuta de reprezentantul reclamantei; având în vedere întreg probatoriul administrat în cauza, precum si actele si lucrarile dosarului, se solicita a se dispune încetarea masurii de protectie speciala a plasamentului pentru copilul M Y – D- A si reintegrarea acestuia în familia naturala, precum si sistarea alocatiei de plasament.

Instanta, declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare, dupa care s-a trecut la deliberare conform art. 256 Cod pr.civ., dându-se sentinta de fata.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata ,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 01.10.2009 sub nr. 3163/89/2009 reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a solicitat în contradictoriu cu pârâtii MPL si SEV ca instanta sa se pronunte asupra încetarii masurii de protectie speciala a plasamentului pentru copilul M Y – D- A si reintegrarea acestuia în familia naturala.

Se arata de catre reclamanta în actiunea introductiva ca minorul ce face obiectul prezentei cauze beneficiaza în prezent de masura de protectie speciala a plasamentului la bunicul matern MA, conform sentintei civile 794/05.09.2007, emisa de Tribunalul Dâmbovita, deoarece parintii nu erau interesati în a se ocupa de cresterea , îngrijirea si educarea copilului.

Prin cererea înregistrata la DGASPC Vaslui, mama copilului a solicitat încetarea masurii de protectie si reintegrarea în familia sa a copilului, deoarece doreste sa se ocupe de cresterea si educarea acestuia.

Se precizeaza de catre reclamanta în actiunea ca parintii copilului locuiesc împreuna cu acesta la domiciliul din oras.

Din ancheta sociala emisa de Primaria com. Tacuta , jud. Vaslui, reiese ca este în interesul copilului încetarea masurii de protectie speciala si reintegrarea acestuia în familia naturala. Se face mentiunea ca prin cererea înregistrata la DGASPC Vaslui, bunicul matern este de acord cu încetarea masurii de protectie speciala si reintegrarea copilului în familia naturala.

În sustinerea cererii reclamanta a depus înscrisuri.

Pârâtii legal citati nu s-au prezentat în fata instantei.

În drept, reclamanta invoca dispozitiile art. 61 alin.2, art. 68 alin. 2 si art. 69 alin. 3 din Legea nr. 272/2004.

Analizând actele dosarului în raport de prevederile legale în materie, tribunalul constata urmatoarele :

Minorul M Y D A este nascut la data si a rezultat în urma relatiei de tip „uniune libera” dintre pârâtii SEV si MPL.

Minorul beneficiaza în prezent de masura de protectie speciala a plasamentului la bunicul matern MA, conform sentintei civile 794/05.09.2007, emisa de Tribunalul Dâmbovita, deoarece parintii nu erau interesati în a se ocupa de cresterea , îngrijirea si educarea copilului. Astfel, la data de 21.02.2007, vecinii au anuntat politia ca de doua zile în casa se aud tipetele unui copil iar la momentul la care reprezentantul politiei a intervenit si a preluat copilul parintii nu se aflau la domiciliu.

În raportul de ancheta psihosociala s-a retinut ca în perioada în care s-a aflat în plasament la bunicul patern copilul a fost vizitat de parinti iar la data de 05.08.2009 acestia s-au prezentat la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui împreuna cu bunica paterna si au aratat ca bunicii au probleme de sanatate si nu mai pot sa se ocupe de cresterea si îngrijirea copilului, astfel încât acesta, începând cu data de 10.08.2009, va locui împreuna cu parintii la domiciliul acestora din

Prin cererea înregistrata sub nr. 23811 din 05.08.2009 la DGASPC Vaslui, mama copilului a solicitat încetarea masurii de protectie si reintegrarea copilului în familie, deoarece doreste sa se ocupe de cresterea si educarea acestuia.

În continutul raportului de ancheta sociala întocmit de reprezentantii Primariei com. Tacuta , jud. Vaslui s-a propus încetarea masurii de protectie speciala si reintegrarea acestuia în familia naturala deoarece bunicul patern nu se mai poate ocupa de îngrijirea minorului datorita unor probleme de sanatate aparute recent.

De asemenea, s-a mai retinut ca acesta dispune de conditii materiale corespunzatoare pentru a se ocupa de minor, familia sa este o familie de buni gospodari, nu are probleme cu vecinii si nici cu autoritatile.

Deoarece în documentatia înaintata de reclamanta nu se regaseau relatii cu privire la conditiile materiale existente la adresa actuala a pârâtilor din orasul, instanta a dispus din oficiu efectuarea unei anchete sociale la domiciliul acestora.

Prin adresa nr. 15733/05.10.2009 Primaria orasului a comunicat ca pârâtii au locuit la adresa din, pâna la sfârsitul lunii august împreuna cu alte rude, dupa care au plecat din localitate.

Pe parcursul judecatii, reclamanta nu a putut preciza unde se afla în prezent pârâtii împreuna minorul.

În consecinta, instanta va constata ca, în cauza, nu exista informatii cu privire la evolutia dezvoltarii fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului si a modului în care acesta este în prezent îngrijit în mediul familial, în functie de care instanta sa poata aprecia daca încetarea masurii de protectie si reintegrarea în familie corespunde sau nu interesului superior al acestuia.

Este adevarat ca, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, parintilor le revine în primul rând responsabilitatea de a asigura cele mai bune conditii de viata necesare cresterii si dezvoltarii copiilor.

În acelasi timp însa, pentru a se putea dispune reintegrarea minorului în familie, reclamanta trebuia sa faca dovada faptului ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 68 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, în sensul ca împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurii de protectie s-au schimbat. Ori, în cauza nu s-a stabilit daca în prezent parintii minorului dispun de garantii morale si materiale corespunzatoare pentru a se ocupa de cresterea si îngrijirea minorului, daca acestia constientizeaza obligatiile care le revin în calitate de parinti si înteleg sa-si asume responsabilitatile care le revin.

Asemenea relatii erau cu atât mai necesare cu cât în cauza masura de protectie speciala s-a dispus de catre instante datorita neglijentei grave de care au dat acestia dovada în exercitarea drepturilor si îndatoririlor parintesti, punând în pericol viata, sanatatea si integritatea minorului.

Fata de aceste considerente, tribunalul urmeaza sa respinga ca neîntemeiata actiunea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, în contradictoriu cu pârâtii MPL si SEV.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge cererea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judetul Vaslui, în contradictoriu cu pârâtii MPL si SEV, domiciliati în

Definitiva si executorie.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 13.01.2010.

Presedinte,

MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Grefier,

ANCA CIOCAN

Hotarâre ramasa irevocabila prin admiterea recursului formulat de DGASP Vaslui.

Etichete: