Top

A solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata

INSTANTA

Asupra somatiei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul 2010 in data de 2010, creditoarea S.C. C S.R.L. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. RMS.R.L. pentru suma de 10.278,94 lei.

In motivare creditoarea a aratat ca, in baza contractului de prestari servicii nr. 17.11.2008, a executat lucrari de termohidroizolatii la obiectivul „Real S”, beneficiar fiind debitoarea. Creditoarea a mai aratat ca a intocmit situatiile de lucrari care au fost insusite si semnate de beneficiar si, in baza acestora, a emis factura fiscala nr. 30.12.2008 in valoare de 205.579,02 lei. Creditoarea a mai aratat ca, in baza art. 10 din contract, debitoarea a retinut 10% din valoarea facturii, reprezentand garantie de buna executie, iar la efectuarea receptiei cantitative si calitative a lucrarii, din decembrie 2008, avea obligatia restituirii a 5% din garantia retinuta, respectiv suma de 10.278,94 lei. Creditoarea a apelat la procedura concilierii directe si a trimis notificari debitoarei, dar demersurile sale au ramas fara rezultat.

In drept, au fost invocate prevederile art. 1, art. 2 si art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 si art. 10 pct. 4 Cod proc. civ..

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: notificari, proces verbal conciliere directa, factura fiscala seria VS CON nr. 0154/30.12.2008, contract nr. 181/17.11.2008 (f. 4-10).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria VS CLB nr. 25.01.2010 – fila 3, chitanta seria VS CLB nr. 10.02.2010 – fila 19) si 5 lei timbru judiciar.

La data de 19.02.2010, debitoarea a depus intampinare prin care a aratat ca fata de S.C. RMS.R.L. s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa prin Sentinta nr. 13.01.2010 pronuntata de Tribunalul P si a solicitat suspendarea cauzei in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006. La intampinare a fost atasat certificatul de solutie cu privire la Sentinta nr. 13.01.2010 pronuntata de Tribunalul P (f. 13).

La termenul din data de 09.03.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei B in solutionarea cauzei.

La termenul din data de 23.03.2010, creditoarea a depus concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea exceptiei, si a depus inscrisuri.

Analizand cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia de necompetenta teritoriala, invocata din oficiu, instanta constata urmatoarele:

Instanta are in vedere prevederile art. 2 alin. 3 din O.G. nr. 5/2001, potrivit carora judecatorul este obligat sa verifice din oficiu competenta instantei, text de lege care are caracterul unei norme de ordine publica, obligandu-l pe judecator la verificarea si stabilirea competentei in solutionarea cauzei.

In baza acestui text legal, instanta urmeaza a stabili competenta in functie de prevederile art. 5 si art. 10 pct. 4 Cod proc. civ.

Art. 10 pct. 4 Cod proc. civ. stipuleaza faptul ca, in cererile privitoare la obligatiile comerciale, este competenta in afara de instanta de la domiciliul paratului, instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului platii.

Potrivit art. 12 Cod proc. civ, reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente.

In ceea ce priveste sediul societatii debitoare acesta este situat in localitatea F, judetul P.

Analizand contractul incheiat intre parti, instanta constata ca nu este precizat locul unde a fost incheiat acesta, deci nu se cunoaste locul unde obligatiile partilor semnatare au luat nastere.

Din art. 2 al contractului rezulta ca lucrarile de hidroizolatie au fost executate la Real S si R C. Din cererea de chemare in judecata rezulta ca suma solicitata prin actiune se refera la lucrarea efectuata la Real S, deci locul executarii obligatiei asumate de creditoare este in S.

In ceea ce priveste executarea obligatiei de catre debitoare, art. 8.2 din contractul nr. 17.11.2008 incheiat intre parti prevede faptul ca beneficiarul va efectua platile in contul creditoarei deschis la B.C.R. B.

Din extrasul de cont depus la dosar de creditoare la termenul din data de 23.03.2010, rezulta ca debitoarea a efectuat plati catre creditoare printr-un transfer bancar efectuat din contul debitoarei in contul creditoarei de la B.C.R. B. Contul debitoarei mentionat in extrasul de cont este acelasi cu cel mentionat in contractul nr. 17.11.2008, fiind deschis la B.R.D. P.

Instanta apreciaza ca art. 8.2 din contractul nr. 17.11.2008 stabileste modalitatea de efectuare a platii, respectiv prin transfer bancar, dar nu si locul platii, deoarece reprezentantul debitoarei efectueaza plata la sediul B.R.D. P, acesta fiind locul in care acesta da dispozitia de efectuare a platii.

Faptul ca banii ajung in contul creditoarei de la B.C.R. B, nu determina ca locul platii sa fie la B.

Art. 1104 alin. 3 Cod civil prevede ca, in situatia in care locul platii nu este stabilit in conventia partilor, plata se face la domiciliul debitorului.

Avand in vedere aceste aspecte, instanta apreciaza ca reclamantul avea posibilitatea sa opteze intre Judecatoria C, in circumscriptia careia se afla sediul debitoarei, Judecatoria S si Judecatoria P, ca instante in circumscriptia carora se afla locul de executare al obligatiilor corelative ale partilor.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca Judecatoria B nu este competenta in cauza, motiv pentru care va admite exceptia necompetentei teritoriale si va dispune declinarea cauzei.

Pentru stabilirea instantei competente, instanta are in vedere prevederile Codului de procedura civila, iar din interpretarea sistematica si teleologica a prevederilor referitoare la competenta teritoriala rezulta ca instanta de la domiciliul debitorului este instanta de drept comun si prima instanta mentionata in art. 10 Cod proc. civ., celelalte instante mentionate fiind o alternativa la instanta de la domiciliul debitorului.

Din aceste considerente, instanta va declina competenta solutionarii prezente cauze in favoarea Judecatoriei C, in circumscriptia teritoriala a careia se afla localitatea F, judetul P, unde se afla sediul societatii debitoare.

Etichete: