Top

Emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata

R O M A N I A

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul /2009 in data de 2009, creditoarea S.C. P S.A. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. A S.R.L. pentru suma de 26.857,89 lei, formata din suma de 20.618,69 lei, reprezentand contravaloarea marfii livrate si neachitate, din suma de 6195,20 lei, reprezentand penalitati de intarziere si din suma de 44 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca, a livrat debitoarei mai multe sortimente de medicamente in valoare totala de 20.618,69 lei, iar facturile emise au fost acceptate de catre debitoare care, preluand marfa, s-a obligat sa achite integral contravaloarea marfii la termenele inserate pe facturi sub sintagma „Termen incasare”. Debitoarea nu si-a indeplinit obligatia de plata, inregistrand un debit de 20.618,69 lei. Creditoarea a precizat ca, in baza art. 43 Cod comercial si a clauzei contractuale specificate pe facturile fiscale acceptate de catre debitoare, aceasta datoreaza si penalitati de intarziere de 0,15% pe fiecare zi de intarziere, in cuantum total de 6195,20 lei, calculate pana la data redactarii cererii de chemare in judecata – 31.08.2009. Creditoarea a mai precizat ca a invitat debitoarea la conciliere directa, dar debitoarea nu a dat curs invitatiei.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001, art. 43 si art. 46 Cod comercial.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: situatia facturilor emise si neincasate la data de 31.08.2009 catre S.C. A S.R.L. (f. 6-7), invitatie la conciliere directa nr. 1435/03.06.2009 (f. 8), confirmari de primire (f. 12), facturi fiscale (f. 13-60)

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (ordin de plata nr. 220/04.09.2009 – fila 5) si 5 lei timbru judiciar.

Desi legal citata, debitoarea nu s-a prezentat in instanta si nici nu a formulat intampinare.

La data de 09.10.2009, creditoarea a depus la dosar concluzii scrise prin care a precizat ca valoarea penalitatilor de intarziere a suferit o modificare, fiind in prezent de 7401,39 lei, ca urmare a inregistrarii unui numar mai mare de zile de intarziere la data de 09.10.2009, data la care a fost efectuat noul calcul, fata de data redactarii cererii de chemare in judecata. Creditoarea a atasat la dosar „Situatia facturilor emise si neincasate la data de 09.10.2009 catre S.C. A S.R.L.” (f. 66).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

In perioada august 2008 – martie 2009, creditoarea a furnizat debitoarei mai multe sortimente de medicamente in valoare totala de 20.618,69 lei si a emis un numar de 47 de facturi catre debitoare, respectiv facturile: nr. IS 168740 din data de 21.08.2008, IS 171459 din data de 28.08.2008, IS 171460 din data de 28.08.2008, IS176836 din data de 11.09.2008, IS 176837 din data de 11.09.2008, IS 176869 din data de 11.09.2008, IS179539 din data de 18.09.2008, IS 179540 din data de 18.09.2008, IS 180000 din data de 25.09.2008, IS182275 din data de 25.09.2008, IS185367 din data de 02.10.2008, IS 185831 din data de 09.10.2008, IS 185834 din data de 09.10.2008, IS 185835 din data de 09.10.2008, IS 188370 din data de 16.10.2008, IS 188371 din data de 16.10.2008, IS188899 din data de 23.10.2008, IS 188900 din data de 23.10.2008, IS 188901 din data de 23.10.2008, IS 195960 din data de 07.11.2008, IS 195961 din data de 07.11.2008, IS 196422 din data de 07.11.2008, IS 196428 din data de 13.11.2008, IS 196429 din data de 13.11.2008, IS204254 din data de 27.11.2008, IS204255 din data de 27.11.2008, IS207082 din data de 04.12.2008, IS207472 din data de 11.12.2008, IS207473 din data de 11.12.2008, IS210221 din data de 18.12.2008, IS210222 din data de 18.12.2008, I5213351 din data de 08.01.2009, IS213352 din data de 08.01.2009, ISP217615 din data de 15.01.2009, IS223377 din data de 22.01.2009, IS224838 din data de 29.01.2009, IS224839 din data

de 29.01.2009, IS224840 din data de 29.01.2009, IS224841 de 29.01.2009, IS225388 din data de 05.02.2009, IS225389 din data 05.02.2009, IS228772 din data de 12.02.2009, IS228773 din data de 12.02.2009, IS228774 din data 12.02.2009, IS229203 din data de 19.02.2009, IS236927 din data de 05.03.2009, IS237435 din data de 12.03.2009.

Toate facturile emise de creditoare au fost acceptate de debitoare prin semnatura si stampila de primire care se regasesc pe fiecare factura.

In conditiile in care debitoarea nu a contestat suma facturata, dar nici nu si-a achitat obligatiile care ii reveneau, s-a inregistrat un debit de 20.618,69 lei la care s-au calculat penalitati de intarziere, pana la data de.2009, in cuantum de 7401,39 lei.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta dreptrile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta apreciaza ca este intrunita conditia caracterului cert al debitului principal deoarece existenta sa rezulta din facturile fiscale (f. 43-60) emise de creditoare si acceptate de debitoare prin semnatura de primire.

Caracterul lichid al debitului principal solicitat rezulta din coroborarea facturilor fiscale cu situatia facturilor emise si neincasate la data de 2009 catre S.C. A S.R.L. (f. 66), suma datorata de debitoare fiind in cuantum de 20.618,69 lei.

De asemenea, creanta este exigibila, deoarece suma solicitata este aferenta facturilor fiscale emise in perioada august 2008-martie 2009, termenul de scadenta pentru ultima factura fiind implinit in data de 2009, dupa cum rezulta din cuprinsul facturii.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, in jurisprudenta s-a retinut ca mentiunile facute in facturi in sensul ca, pentru intarziere in plata, se aplica penalitati intr-un anumit cuantum pe fiecare zi intarziere, „nu constituie o clauza penala, neexistand acordul partilor exprimat de persoane ce sunt indreptatite, in conditiile legii, sa angajeze partile contractante” (Decizia Curtii Supreme de Justitie – Sectia Comerciala nr. 2003).

Semnarea facturilor certifica numai primirea produselor, iar facturile acceptate fac dovada existentei raporturilor contractuale, dar nu pot inlocui contractul.

Un contract implica, de regula, negocierea intre parti si stabilirea unui acord cu privire la obligatiile partilor contractante. In lipsa unui contract incheiat intre parti, inscrierea pe factura a mentiunii referitoare la aplicarea de penalitati pe zi de intarziere, este unilaterala si nu exprima un acord de vointa. Prin semnarea facturilor se dovedeste primirea produselor facturate, dar nu se pot stabili noi obligatii in sarcina debitoarei, mai ales ca semnatura de pe facturile fiscale nu apartine intotdeauna persoanei care poate reprezenta in mod valabil societatea debitoare.

In speta, in conditiile in care nu exista un contract care sa stipuleze obligatia debitoarei la plata de penalitati de intarziere intr-un anumit cuantum, ci doar mentiunea facuta de societatea creditoare in cuprinsul facturilor, instanta apreciaza ca nu este indeplinita conditia caracterului cert al acestei creante, motiv pentru care va respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata penalitatilor de intarziere de 7401,39 lei, calculate la data de 2009.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, in ceea ce priveste debitul principal, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr 5/2001. Astfel, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este intemeiata, motiv pentru care va admite actiunea in parte si va obliga debitoarea sa plateasca catre creditoare suma de 20.618,69 lei, reprezentand pretul marfii neachitate la termen, livrata cu facturile fiscale nr. IS 168740 din data de 21.08.2008, IS 171459 din data de 28.08.2008, IS 171460 din data de 28.08.2008, IS176836 din data de 11.09.2008, IS 176837 din data de 11.09.2008, IS 176869 din data de 11.09.2008, IS179539 din data de 18.09.2008, IS 179540 din data de 18.09.2008, IS 180000 din data de 25.09.2008, IS182275 din data de 25.09.2008, IS185367 din data de 02.10.2008, IS 185831 din data de 09.10.2008, IS 185834 din data de 09.10.2008, IS 185835 din data de 09.10.2008, IS 188370 din data de 16.10.2008, IS 188371 din data de 16.10.2008, IS188899 din data de 23.10.2008, IS 188900 din data de 23.10.2008, IS 188901 din data de 23.10.2008, IS 195960 din data de 07.11.2008, IS 195961 din data de 07.11.2008, IS 196422 din data de 07.11.2008, IS 196428 din data de 13.11.2008, IS 196429 din data de 13.11.2008, IS204254 din data de 27.11.2008, IS204255 din data de 27.11.2008, IS207082 din data de 04.12.2008, IS207472 din data de 11.12.2008, IS207473 din data de 11.12.2008, IS210221 din data de 18.12.2008, IS210222 din data de 18.12.2008, I5213351 din data de 08.01.2009, IS213352 din data de 08.01.2009, ISP217615 din data de 15.01.2009, IS223377 din data de 22.01.2009, IS224838 din data de 29.01.2009, IS224839 din data

de 29.01.2009, IS224840 din data de 29.01.2009, IS224841 de 29.01.2009, IS225388 din data de 05.02.2009, IS225389 din data 05.02.2009, IS228772 din data de 12.02.2009, IS228773 din data de 12.02.2009, IS228774 din data 12.02.2009, IS229203 din data de 19.02.2009, IS236927 din data de 05.03.2009, IS237435 din data de 12.03.2009.

Instanta va respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata penalitatilor de intarziere de 7401,39 lei, calculate la data de 09.10.2009, ca nefondata.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 44 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (ordin de plata nr. 220/04.09.2009 – fila 5) .

Tehnored. M.B 4 ex/28 Octombrie 2009

Etichete: