Top

Contestatie la executare impotriva somatiei de plata

INSTANTA

Sub nr. 189 din 2.04.2010 a fost inregistrata la instanta contestatia la executarea impotriva somatiei din data de 19.03.2010, emisa de executorul judecatoresc STM in dosarul de executare nr. 2006, contestatie formulata de contestatorii BM si BE, in contradictoriu cu creditorul DD.

In motivarea contestatiei, contestatorii au aratat ca, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1683/8.06.1999, ei au cumparat cota indiviza de 8/16 din imobilul (casa si 1033,82 m.p. teren) situat in B, str. E nr. 25, avand vecinatatile: EGCL, str. E, MP si IC. In contract nu este inregistrat ca vecin DD. Prin contractul de schimb autentificat cu nr. 2966/23.09.1999, BM si BE, pe de o parte, si TC, pe de alta parte, au schimbat cota parte de ˝ din imobilul (casa si 1033,82 m.p. teren) situat in B, str. E nr. 25, avand vecinii bloc 8 garaje RAGCL, str. E, MP, IC, cu imobilul situat in B, str. R nr. , bl. E1, sc.A, et.3. Contestatorii au mai aratat ca pe rolul Judecatoriei B exista dosarul nr. 189/.2008, in care BM si BE sunt reclamanti si DD este parat, dosar ce are ca obiect constatarea servitutii restranse la 1 m latime si 35 m lungime si constatarea prescriptiei extinctive pe o portiune a servitutii instituite prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 17.07.1962. Situatia imobilului afectat de servitute nu este clara din punct de vedere juridic, astfel ca orice executare impotriva contestatorilor este de natura sa afecteze dreptul lor de proprietate; prin ridicarea gardului construit proprietatea contestatorilor ramane fara aparare.

Contestatorii au solicitat:

-anularea actelor de executare;

-suspendarea executarii silite pana la solutionarea acestei contestatii;

-suspendarea executarii silite pana la solutionarea dosarelor nr. 189/.2008 si nr. 189/2008 aflate pe rolul Judecatoriei B.

In dovedirea contestatiei, contestatorii au depus la dosar, in copie, contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 14.07.1977 la Notariatul de stat B; certificatul de mostenitor nr. 5.04.1999 emis de biroul notarului public F L; contractul de schimb autentificat cu nr. 23.09.1999 la biroul notarului public F L din B; contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1683/8.06.1999 la biroul notarului public F L; Ordinul nr. 19.10.1998 emis de Prefectul jud. V; somatia nr.2006 din 19.03.2010 emisa de biroul executorului judecatoresc STM din B; certificatele nr. 189/2008 din 6.04.2010 si nr. 189/2008, emise de Judecatoria B..

Ulterior, contestatorii au completat contestatia, invocand perimarea executarii silite, deoarece ultimul act de executare a fost efectuat la data de 28.06.2007, astfel ca, pana la data emiterii somatiei nr. 19.03. 2010 a trecut mai bine de un an.

Creditorul DD a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei, deoarece el, creditorul, are un drept de servitute, constituit prin conventia partilor, respectiv prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 19.07.1962, contract prin care s-a constituit o servitute cu o latime de 10 m si cu o lungime de 45 m. Totodata, prin decizia civ. nr. 3.11.2004, Curtea de Apel I a obligat contestatorii sa permita creditorului accesul la calea publica prin ridicarea gardului construit, a plantatiilor existente si anexelor, pe servitutea constituita prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 19.07.1962, insa creditorul nu a putut executa aceasta decizie din cauza ca BM si BE au formulat mai multe contestatii. Creditorul a mai aratat ca prin Incheierea din 7.04.2010, pronuntata in dosarul nr. 2010, Judecatoria B a respins cererea de suspendare a executarii silite formulata de catre aceeasi contestatori. De asemenea, prin decizia civ. nr. 21.03.2007, pronuntata in dosarul nr. 2006, Tribunalul V a respins contestatia la executare care avea acelasi obiect ca si contestatia dedusa in prezent judecatii. Pentru acest motiv, creditorul DD a ridicat exceptia autoritatii de lucru judecat. In fond, creditorul a solicitat respingerea contestatiei deoarece timp de 6 ani nu a reusit sa execute decizia civ. Nr 3 nov.2004 pronuntata de Curtea de Apel I.

Biroul executorului judecatoresc STM din B a comunicat instantei copia dosarului de executare nr. 101/2006.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin decizia civ. nr. 1696/3 nov.2004 pronuntata de Curtea de Apel I, a fost admisa actiunea formulata de reclamantul DD, impotriva paratilor BM si BE (D) si au fost obligati paratii sa permita reclamantului accesul la calea publica, prin ridicarea gardului construit, a plantatiilor existente si a anexelor, pe servitutea constituita prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 19.07.1962. Totodata, paratii au fost obligati sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata in suma de 1.663.000 lei vechi.

Decizia civ. nr. 3 nov.2004 pronuntata de Curtea de Apel I a ramas irevocabila prin decizia civ. nr. 11 nov. 2005 a Curtii de Apel I prin care a fost respins recursul formulat de BM si BE.

Deoarece BM si BE nu au executat de bunavoie decizia civ. nr. 3 nov.2004, prin cererea din data de 23.06.2006 creditorul DD a solicitat biroului executorului judecatoresc STM din B punerea in executare a acestei decizii.

Cererea de executare face obiectul dosarului de executare nr. 2006 al biroului executorului judecatoresc STM din B.

Prin somatia nr. 2006 din 10.04.2006, executorul judecatoresc a somat debitorii BM si BE (D) sa se conformeze dispozitivului deciziei civ. nr. 3 nov.2004, precum si sa plateasca, creditorului, suma de 884,90 lei ron, reprezentand cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare.

Prin adresele din data de 9.05.2006, executorul judecatoresc a pus in vedere debitorului BM sa fie prezent la domiciliul sau la data de 19.05.2006 pentru finalizarea dosarului de executare. Totodata, executorul judecatoresc a solicitat sprijinul unui lucrator de politie din cadrul politiei B, pentru punerea in executare a titlului executor.

Alte cereri cu acelasi continut au fost formulate pentru datele de 30.05.2006 si de 5.06.2006 si au fost comunicate debitorului prin adresele din data de 23.05.2006 si de 27.06.2006.

Prin procesul-verbal nr.2006 din 5.07.2006, intocmit de executorul judecatoresc, s-a consemnat ca executorul judecatoresc s-a deplasat la domiciliul debitorilor BM si BE (D), unde s-a constatat ca debitorii nu au permis accesul creditorului la calea publica prin ridicarea gardului construit, a plantatiilor existente si a anexelor, pe servitutea constituita prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 863/19.07.1962. Creditorul a fost indrumat sa se adreseze instantei de judecata pentru a fi autorizat el, creditorul, sa ridice, pe cheltuiala paratilor, gardul, plantatiile si anexele.

Prin sentinta civ. nr. 17.10.2006, pronuntata de Judecatoria B, modificata prin decizia civ. nr. 21.03.2007, pronuntata de Tribunalul V, a fost respinsa contestatia la executare formulata de BE, in contradictoriu cu creditorul DD.

Prin procesul-verbal nr.101/2006 din 11.02.2008, executorul judecatoresc a stabilit ca cheltuielile de executare sunt in suma totala de 2.529,60 lei ron (onorariu de executare, consultatii pentru constituirea actelor executionale, taxe judiciare, cheltuieli de arhivare, de comunicare postala, de inregistrare, emitere somatie).

Prin sentinta civ. nr. /4.12.2007, pronuntata de Judecatoria B, a fost respinsa ca inadmisibila cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul DD, impotriva paratilor BM si BE, prin care DD a solicitat sa fie autorizat sa ridice el, pe cheltuiala paratilor, gardul construit, plantatiile existente si anexele existente pe servitutea de trecere constituita prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 19.07.1962.

Prin somatia din data de 11.02.2008, executorul judecatoresc a somat debitorii sa fie prezenti la imobilul in litigiu la data de 4.03.2008 pentru punerea in executare a deciziei civ. nr. 1696/3 nov.2004; in acelasi scop, s-a solicitat sprijinul Politiei B.

Prin contestatia inregistrata la Judecatoria B cu nr. 189/2008, BM si BE au contestat actele de executare efectuate in dosarul de executare efectuate in dosarul de executare nr. 2006 al biroului executorului judecatoresc STM, solicitand anularea actelor de executare si suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei la executare.

In motivarea contestatiei inregistrate cu nr. 2008, contestatorii au invocat ca desfiintarea gardului nu este posibila decat cu autorizatie. De asemenea, contestatorii au invocat existenta pe rolul Judecatoriei B a dosarului nr. 189/2006, aflat in rejudecare, avand ca obiect actiunea in constatarea privind intinderea dreptului de servitute de trecere al creditorului DD, motivand ca in decizia ce se executa s-a strecurat o grava eroare stabilindu-se o cale de acces de 10 m latime si 47 m lungime, ceea ce reprezinta aproximativ jumatate din curtea lor. In aceeasi contestatie, contestatorii au invocat si perimarea executarii, care a fost inceputa in anul 2006 si au solicitat suspendarea executarii pana la solutionarea dosarului nr. 189/2008 avand ca obiect actiunea in constatarea intinderii dreptului de servitute.

Solutionand contestatia inregistrata cu nr. 189/2008, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. 6.10.2009, prin care a fost respinsa contestatia la executare formulata de debitorii BM si BE, impotriva actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 2006 al biroului executorului judecatoresc STM si au fost obligati debitorii sa plateasca, creditorului, cheltuieli de judecata in suma de 400 lei.

Sentinta civ. nr. 2728/6.10.2009 a fost mentinuta prin decizia civ. nr. R/3.03.2010, pronuntata de Tribunalul V, prin respingerea recursului formulat de BM si BE.

In considerentele deciziei civ. nr. R/3.03.2010 a Tribunalului V, s-a retinut ca faptul ca partile mai au pe rol un litigiu privind restrangerea dreptului de servitute nu constituie un impediment de a executa hotararea ce s-a pronuntat.

Privitor la perimarea executarii, prin aceeasi decizie s-a retinut ca executarea nu s-a perimat deoarece debitorii BM si BE au formulat contestatii la executare care au oprit cursul executarii silite si de fiecare data creditorul a staruit in continuarea executarii.

Prin somatia nr. 2006 din 19.03.2010 (ce face obiectul acestei contestatii), biroul executorului judecatoresc a somat debitorii BM si BE sa se conformeze deciziei civ. nr. 3.11.2004 a Curtii de Apel I, deciziei civ. nr. 11.11.2005 a Curtii de Apel I si sentintei civ. nr. 6.10.2009 a Judecatoriei B, prin accea de a permite creditorului accesul la calea publica, prin ridicarea gardului construit, a plantatiilor existente si a anexelor, precum si prin plata sumei de 916,30 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si a sumei de 2.529,60 lei, reprezentand cheltuieli si onorariu de executare.

Prin procesul-verbal nr. 2006 din 12.04.2010, intocmit de biroul executorului judecatoresc, s-a consemnat ca debitorii nu au executat obligatiile stabilite prin decizia civ. nr. 1696/3.11.2004 a Curtii de Apel I, deoarece exista pe rolul Judecatoriei B actiuni de contestatie la executare si de suspendare a executarii silite.

Din situatia sus prezentata, rezulta ca principalul titlu executoriu ce face obiectul dosarului de executare nr. 2006 al biroului executorului judecatoresc SI M din B il constituie decizia civ. nr. 13 nov.2004 pronuntata de Curtea de Apel I.

De la data pronuntarii ei si pana in prezent, decizia nr. 3 nov.2004 a Curtii de Apel I nu a fost inca executata, din cauza contestatiilor la executare formulate de catre debitorii BM si BE. Acum, debitorii ridica exceptia perimarii executarii.

Privitor le exceptia perimarii executarii silite, ridicata de catre debitorii contestatori, in cauza sunt aplicabile prev. art. 389 din Codul de procedura civila, conform carora:

„Daca creditorul a lasat sa treaca 6 luni de la data indeplinirii oricarui act de executare, fara sa fi urmat alte acte de urmarire, executarea se perima de drept si orice parte interesata poate cere desfiintarea ei.

In caz de suspendarea executarii, termenul de perimare curge de la incetarea suspendarii.

Daca se face o noua cerere de executare, se va face mai intai, o noua somatie, la care nu se va mai alatura titlul ce se executa”.

Din textul de lege invocat, rezulta ca termenul de perimare poate fi intrerupt sau suspendat in cursul executarii silite.

Prevederile art. 389 din Codul de procedura civila se coroboreaza cu prev. art. 248-254 din acelasi cod, astfel ca, pentru a interveni perimarea executarii silite se cer indeplinite conditiile de a fi investit executorul judecatoresc cu o cerere de executare silita, executarea silita sa ramana in nelucrare timp de 6 luni, ramanerea in nelucrare a executarii sa fie cauzata prin culpa creditorului. Jurisprudenta si doctrina au statuat ca au efecte intreruptive a termenului atat actele facute de catre creditor, precum si actele facute de debitor. S-a mai statuat ca are efect intreruptiv chiar si contestatia la executare facuta de un tert.

Or, asa cum s-a expus mai sus, decizia nr. 1696/3 nov.2004 a Curtii de Apel I nu a fost nici pana in prezent executata, nu din cupla creditorului, ci din cauza contestatiilor succesive facute de catre debitorii BM si BE, contestatii care au intrerupt tremenul de perimare cat si termenul de prescriptie a executarii silite.

Pentru aceste considerente, exceptia perimarii executarii silite, ridicata de debitorii contestatori BM si BE este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Privitor la exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de creditorul DD, sunt aplicabile prev. art. 1201 din Codul civil, conform carora „Este lucru judecat atunci cand a doua cerere in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceeasi cauza si este intre aceleasi parti, facuta de ele si in contra lor, in aceeasi calitate”.

Comparand obiectul si motivele invocate de contestatorii BM si BE in contestatia inregistrata cu nr. 189/2008 (in solutionarea careia Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. 6.10.2009), cu obiectul si motivele invocate in contestatia dedusa in prezent judecatii, se constata ca prezenta contestatie ar un alt obiect, respectiv contestatorii contesta somatia din data de 19.03.2010, emisa de executorul judecatoresc SIM in dosarul de executare nr. 101/2006.

In aceste conditii, se apreciaza ca nu sunt indeplinite conditiile autoritatii de lucru judecat, motiv pentru care exceptia autoritatii de lucru judecat, ridicata de creditorul DD, urmeaza sa fie respinsa.

Cu privire la fondul cauzei, sunt aplicabile prev. art. 399 alin.1 Cod.proc.civ, potrivit carora „Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare”.

Rezulta ca pe calea contestatiei la executare se poate dispune anularea unor acte sau masuri de executare nelegale, deci pe aceasta cale se poate verifica numai regularitatea actelor de executare, iar nu justetea sau legalitatea solutiei pronuntate de instanta de judecata asupra fondului.

Astfel, jurisprudenta a stabilit principiul potrivit caruia contestatia la executare nu poate constitui o cale de declansare a unei noi judecati de fond.

Or, prin contestatia dedusa acum judecatii, contestatorii tind sa reformeze cele stabilite prin decizia civ. nr. /3 nov.2004 pronuntata de Curtea de Apel I.

Pentru considerentele aratate, apreciind ca nu sunt indeplinite conditiile prev. de art. 399 alin.1 Cod.proc.civ., contestatia impotriva somatiei din data de 19.03.2010, emisa de executorul judecatoresc SIM in dosarul de executare nr. 2006, este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Se vor mentine toate actele de executare efectuate in dosarul de executare nr. 2006 al biroului executorului judecatoresc SIM.

Consecinta a respingerii contestatiei, se vor respinge si cererile prin care contestatorii au solicitat suspendarea executarii silite pana la solutionarea acestei contestatii.

Privitor la cererea prin care contestatorii au solicitat suspendarea executarii silite pana la solutionarea dosarelor nr. 189/.2008 si nr. 189/2008 aflate pe rolul Judecatoriei B, se retin urmatoarele:

-dosarul civ. nr. 3920/189/2008 a fost solutionat prin sentinta civ. nr. 6.10.2009, mai sus amintita. Prin aceeasi sentinta, s-a dispus disjungerea de contestatia la executare a altor trei capete de cerere avand ca obiect „pretentii”, care fac obiectul dosarului civ. nr. 189/2009, aflat in curs de judecata;

-dosarul civ. nr. 189/2008, inregistrat la Judecatoria B la data de 18.01.2010 (trimis spre rejudecare), are ca obiect „constatarea servitutii de trecere restranse si partiale” limitata la 1 m latime si 35 m lungime pe terenul proprietatea lui BM si BE si „constatarea prescriptiei extinctive pe o portiune a servitutii instituite prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr 17.07.1962”.

In ambele dosare BM si BE au calitatea de reclamanti, iar DD are calitatea de parat.

Faptul ca cele doua dosare sunt in curs de judecata nu poate constitui motiv pentru suspendarea executarii deciziei civ. nr. 3 nov.2004 a Curtii de Apel I (titlul executoriu din prezenta cauza). Dimpotriva, contestatorii aveau posibilitatea sa formuleze aparari in timpul judecatii cauzei in care a fost pronuntata decizia civ. nr. 3 nov.2004 a Curtii de Apel I.

Ca urmare, cererea prin care contestatorii au solicitat suspendarea executarii silite pana la solutionarea dosarelor nr. 189/.2008 si nr. 189/2008 aflate pe rolul Judecatoriei B, va fi respinsa ca neintemeiata.

Contestatorii au timbrat contestatia cu 194 lei taxa judiciara de timbru si cu 3 lei timbru judiciar si au platit suma de 200 lei, reprezentand cautiune la dispozitia biroului executorului judecatoresc SIM, cu recipisa de consemnare nr. 1 din 14.04.2010, emisa de CEC Bank- unitatea B.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate de catre contestatori raman in sarcina acestora.

Creditorul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: