Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4842/270/2010

Înreg. 19.07.2010 – contest. execut. –

SENTINTA CIVILA NR.2265

Sedinta publica din 13.08.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Aglaia Hogea

Grefier – Gabriela Valeanu

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovata de contestatoarea …… Onesti în contradictoriu cu intimatul ………

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat …… pentru contestatorul ……., lipsa fiind intimatul.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat ……… depune la dosar împuternicire avocatiala pentru contestatoare. Precizeaza ca, s-a deschis procedura insolventei pentru societatea contestatoare, iar contestatia este formulata ulterior. Depune la dosar o sentinta civila prin care s-a desemnat lichidator judiciar.

Instanta, având în vedere data introducerii actiunii si data pronuntarii sentintei civile, pune în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei.

Avocat ……. considera ca se impune introducerea în cauza a lichidatorului judiciar si solicita respingerea exceptiei, întrucât are calitate judiciara.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca ……. Onesti a formulat contestatie împotriva executarii silite din dosarul de executarenr.118/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc ……. – Onesti, solicitând anularea tuturor actelor de executare si suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

Contestatia a fost timbrata cu 207,3 lei, iar în motivare se arata ca executarea silita este nelegala.

Din analiza actelor existente la dosar instanta retine în fapt urmatoarele:

La data de 24.12.2007 între……… Onesti si ……. Bucuresti s-a perfectat contractul de leasing financiar nr. DF 33548, potrivit caruia locatorul a transmis utilizatorului dreptul de folosinta a unui excavator marca Hyundai Robex 210 NLC 7(file 10-12 dosar), în valoare de 102.000 euro.

Întrucât contestatoarea nu a respectat termenii de plata, s-a declansat procedura executarii silite împotriva acesteia.

Prin sentinta civila nr. 1386/10.12.2009, pronuntata în dosarul nr. 4175/110/2009 al Tribunalului Bacau, a fost admisa cererea creditoarei A.F.P. Onesti, dispunându-se deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitoarei …..Onesti, fiind desemnat administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare ……., în sarcina caruia s-a stabilit printre alte atributii si aceea de a verifica eventualii debitori/creditori ai …… de pe portalul instantelor de judecata si la executorii judecatoresti.

Desi a fost desemnat administrator judiciar la data de 10.12.2009, contestatia la executare a fost formulata de …… Onesti, ulterior pronuntarii hotarârii de deschidere a procedurii insolventei.

Fata de aceasta situatie, instanta constata ca …….. nu si-a dovedit calitatea sa procesuala, situatie în care în temeiul art.137 Cod procedura civila se va respinge contestatia pentru lipsa calitatii procesuale active.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Respinge pentru lipsa calitatii procesuale active,contestatia formulata de .. Onesti, cu sediul în ….…. jud. Bacau împotriva executarii silite din dosarul de executare nr.118/2010 al B.E.J. …… – Onesti, cu sediul în ……., jud. Bacau, în contradictoriu cu intimatul Biroul Executorului Judecatoresc.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 13.08.2010.

Etichete: