Top

Art.22 din Legea nr.136/1995, îndreptăţeşte asiguratorul să se subroge în drepturile asiguratului pentru recuperarea de la persoana vinovată de producerea accidentului rutier a sumei de bani plătite asiguratului.

Decizia civila nr.32/RCOM din 7.04.2008.

Prin sentinta civila nr. 4445 din 9.11.2007, pronuntata în dosarul nr. 3150/279/2997, Judecatoria Piatra Neamt a respins actiunea în pretentii formulata de reclamanta SC ASIROM SA – Sucursala Neamt, în contradictoriu cu pârâtul Ungureanu Constantin, ca neîntemeiata.

În motivare, instanta de fond a retinut a retinut ca la data de 28.08.2004, pe str. Cetatea Neamtului, Piatra Neamt, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate autoturismele cu nr. de înmatriculare NT- 03-WKH condus de pârâtul Ungureanu Constantin si NT- 79 -CLA, condus de Mitrea Claudiu Gheorghita. În urma accidentului, autoturismul NT- 79- CLA a fost avariat, iar daunele au fost constatate prin autorizatia seria AX, nr. 0422264 din 28.06.2006, eliberata de Politia municipiului Piatra Neamt.

SC ASIROM SA – Sucursala Neamt, în baza contractului de asigurare facultativa de avarii auto si furt seria AAC nr. 0018522, încheiat cu asiguratul Mitrea Claudiu Gheorghita, prin dosarul de dauna nr. 315/F/NTO/500/2006 a acordat asiguratului pentru autoturismul avariat o despagubire în cuantum de 4624 lei reprezentând contravaloarea reparatiilor efectuate.

Prima instanta a concluzionat ca reclamanta nu a facut dovada vinovatiei pârâtului în producerea accidentului, desi sarcina probei îi incumba potrivit art. 1169 Cod civil, drept pentru care a respins actiunea în pretentii.

Împotriva sentintei civile nr. 4445 din 9.11.2007 a declarat recurs reclamanta-recurenta SC ASIROM SA – Sucursala Neamt pentru motive de nelegalitate si netemeinicie aratând ca Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt – Serviciul Politiei Rutiere, prin procesul-verbal seria A.J. nr. 0108363 din 28.08.2006 a constatat fapta si culpa exclusiva a intimatului Ungureanu Constantin, care, conducând autovehiculul cu nr. de înmatriculare NT-03-WKH, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unui viraj la stânga, intrând în coliziune cu autoturismul NT-79-CLA.

Recurenta a solicitat obligarea intimatului la plata despagubirilor reprezentând costul reparatiilor, justificate cu acte contabile, prejudiciul fiind astfel dovedit ca fiind cert.

Analizând motivele de recurs invocate, cât si din oficiu, tribunalul retine ca la data de 28.08.2004 pe str. Cetatea Neamtului din Piatra Neamt a avut loc un accident rutier în care au fost implicate autoturismele cu nr. de înmatriculare NT-03-WKH condus de intimatul Ungureanu Constantin si NT-79-CLA condus de Mitrea Claudiu Gheorghita, care a fost si avariat. Daunele au fost constatate prin autorizatia seria AX, nr. 0422264 din 28.06.2006 eliberata de Politia Municipiului Piatra Neamt. Recurenta, în baza contractului de asigurare seria AAC, nr. 18522, a încheiat cu asiguratul Mitrea Claudiu Gheorghita, prin dosarul de dauna nr. 315/F/NTO/500/2006 a acordat asiguratului pentru autoturismul avariat despagubirea în suma de 4624 lei, reprezentând contravaloarea reparatiilor.

În temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995, recurentul s-a subrogat în dreptul asiguratului sau si a solicitat obligarea intimatului la plata despagubirilor reprezentând costul reparatiilor justificate cu acte contabile.

Potrivit prevederilor art. 69 din Legea nr. 136/1995 organele de politie competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, vor comunica la cererea asiguratorilor, actele si datele cu privire la cauzele si împrejurarile producerii riscurilor asigurate si la pagubele provocate în vederea stabilirii si platii de catre asiguratori a despagubirilor si a sumelor asigurate.

Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt – Serviciul Politiei Rutiere, prin procesul-verbal seria AY nr. 0108363 din 28.08.2006 (fila 13 dosar fond) a constatat fapta si culpa exclusiva a numitului Ungureanu Constantin, care conducând autovehiculul cu nr. de înmatriculare NT- 03- WKH, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unui viraj la stânga, intrând în coliziune cu autoturismul NT-79-CLA, producându-i avarii. Organul constatator a stabilit si faptul ca intimatul Ungureanu Constantin nu avea asigurare de raspundere civila auto pentru pagubele produse tertilor, astfel ca raspunde personal de prejudiciile cauzate din vina sa în accidentele de circulatie petrecute pe drumurile publice.

De altfel intimatul si-a asumat vinovatia stabilita de organele de politie întrucât nu a contestat (fila 14- dosar recurs) în termenul legal procesul-verbal de constatare a contraventiei, prin care au fost mentionate faptele si a fost stabilita în sarcina acestuia sanctiunea contraventionala a amenzii, semnând fara obiectiuni actul de constatare.

Recurenta a si solicitat intimatului, prin adresa 12600 din 13.11.2006, în temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995, plata despagubirilor, însa acesta nu s-a conformat.

Recurenta a facut dovada vinovatiei intimatului, astfel ca va fi atrasa raspunderea civila delictuala a acestuia, potrivit art. 998, 999 Cod civil, pentru prejudiciul cert de 4624 RON- reprezentând despagubiri.

Intimatul va fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata efectuate de recurenta la fond si în recurs.

Pentru aceste considerente, instanta:

Admite recursul formulat de recurenta-reclamanta SC Asirom SA – Sucursala Piatra Neamt, cu sediul în Bd. Traian, nr. 6, jud. Neamt împotriva Sentintei civile nr. 4445/09.11.2007, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, în dosarul nr. 3150/279/2007, în contradictoriu cu intimatul – pârât Ungureanu Constantin, cu domiciliul în com. Gârcina, jud. Neamt;

Caseaza în tot Sentinta civila nr. 4445/09.11.2007 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt în sensul ca admite în parte actiunea formulata de reclamanta SC Asigurarea Româneasca – Asirom SA în contradictoriu cu pârâtul Ungureanu Constantin si obliga pârâtul la plata sumei de 4624 lei cu titlu de despagubiri, precum si la plata sumelor de 362,5 lei cheltuieli de judecata de la fond si 180 lei cheltuieli de judecata din recurs.

Etichete: