Top

Plangere

JUDECATORIA

Deliberand asupra cauzei civile de fata , constata urmatoarele :

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 15.09.2010 sub numarul 4790/189/2010, petenta S.C. V S.R.L. B, cu sediul in loc. X, judetul V, in contradictoriu cu Autoritatea Rutiera Romana A , cu sediul in A , str. X , judetul A a solicitat instantei ca , prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal de contraventie seria X din data de 24.08.2010 intocmit de catre intimat .

In motivarea in fapt , petenta a aratat ca la data de 24.08.2010 , a fost controlat in trafic micorbuzul cu numar de inmatriculare X , condus de catre I C , ce efectua transport public de persoane pe relatia T- H si cu aceasta ocazie s-a constatat ca aparatul tahograf era reglat necorespunzator , in sensul ca data de pe aparat era inregistrata cu o zi in urma .

Fata de contraventia ce i se imputa, petenta arata ca este conforma cu realitatea, dar ca aparatul tahograf s-a defectat in timpul cursei, fiind informata in acest sens de catre conducatorul auto, dar pentru a evita repararea pe traseu, ce ar fi condus la intarzieri foarte mari a cursei respective, a decis ca aparatul tahograf sa fie remediat la B .

Plangerea a fost motivata in drept pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001 .

In dovedirea plangerii petentul a depus la dosar copie dupa procesul-verbal X , formular de control in trafic , plic cu data comunicarii , dovada de verificare (f. 4-7 ) .

Potrivit art. 36 din O.G. nr. 2/2001 si art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 , plangerile contraventionale sunt scutite de taxa judiciara de timbru .

Intimatul a formulat intampinare in termen legal , prin care a solicitat respingerea plangerii ca netemeinica, iar in drept a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei B , intrucat fapta contraventionala a fost savarsita in localitatea M , jud A care se afla in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei A

In drept intimatul si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. 115-118 C. proc. civ, OG nr. 37/2007 si OG nr. 2/2001, iar in dovedire a atasat copie dupa formular control in trafic , raport de activitate (f. 20-22 ) .

Analizand cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia de necompetenta teritoriala invocata , instanta constata urmatoarele :

Prin procesul-verbal seria seria X din data de 24.08.2010, petenta S.C. V S.R.L. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 3000 de lei, pentru ca in data de 24.08.2010 a fost controlat in trafic microbuzul X , licentiat la V SRL B condus de I C si s-a constatat ca acesta efectua transport public de persoane pe relatia T – H, conform licentei de transport LT X. La verificarea modului de utilizare a aparatului Tahograf s-a constatat ca reglarea aparatului era necorespunzatoare , respectiv data pentru care efectua inregistrarea era cu o zi in urma. Pe rapoartele de activitate ale conducatorului auto I apare data de 23.08.2010, ora 1,56 (UTC) , iar controlul a fost efectuat la data de 24.08.2010 , ora 8,00.

Potrivit art.32 alin 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, competenta solutionarii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei apartine judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia .

Avand in vedere aceste dispozitii cuprinse in O.G. nr. 2/2001, care reprezinta o reglementare speciala si derogatorie de la competenta de drept comun, si coroborandu-le cu prevederile art. 159 pct. 3 Cod proc. civ., instanta apreciaza ca este vorba despre o competenta teritoriala exclusiva, pe care partile nu o pot inlatura .

Din procesul-verbal de contraventie contestat in cauza rezulta ca locul savarsirii contraventiei retinuta in sarcina petentului este localitatea M , jud. A .

Prin urmare , avandu-se in vedere caracterul absolut al competentei teritoriale reglementate in materie contraventionala , instanta apreciaza ca intemeiata exceptia de necompeteta teritoriala a Judecatoriei B in solutionarea prezentei plangeri , fata de dispozitiile art. 159 pct. 3 Cod de proc. civ. raportate la art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2 /2001 , urmand a o admite ca atare .

Potrivit H.G. nr. 337/1993, localitate M se afla in circumscriptia Judecatoriei A .

In consecinta , in temeiul art. 158 alin 1 si 3 Cod de proc. civ. , cu referire la art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2 /2001 , va declina competenta de solutionare a plangerii in favoarea Judecatoriei A, aceasta fiind instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia .

Etichete: