Top

Plangere contraventionala

INSTANTA

La data de 2010, cu nr. x a fost inregistrata la instanta adresa organului constatator Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. prin care ne-a inaintat spre competenta solutionare plangerea contraventionala formulata de petentul S I impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei seria AIR nr.X incheiat la data de 16 martie 2010 de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R. prin care i s-a aplicat amenda de 500 lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 58 lit. l din O.U.G. 109/2005, mod. si aprob.de Legea nr. 102/2006.

In motivarea plangerii contraventionale adresata organului constatator la data de 29 martie 2010, petentul sustine ca atestatul sau professional ce i-a fost solicitat la control de catre inspectoratul de trafic la data constatarii contraventiei era expirat din data de 10 februarie 2010, dar nu i s-a eliberat dovada ca a promovat examenul.

S-a anexat copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Prin intampinare, organul constatator a solicitat respingerea plangerii contraventionale, deoarece in urma controlului efectuat la data de 16 martie 2010, in trafic pe raza localitatii B asupra autotractorului cu semiremorca cu numere de inmatriculare X, X obtinuta si utilizate de S.C. M C S.R.L. si condusa de petent, s-a constatat ca acesta nu a detinut la bordul vehiculului si nu a putut prezenta la momentul si locul controlului certificatul de competenta profesionala la categoria de transport pe care o efectua.

Instanta a insistat ca petentul sa depuna dovezi cu privire la data cand a sustinut examenul si obtinerea noului atestat profesional, insa, demersurile au ramas fara raspuns.

Din analiza procesului – verbal de constatare a contraventiei seria AIR nr. X incheiat la data de 16 martie 2010 de Autoritatea Rutiera Romana A.R.R., instanta retine ca petentului i-a fost aplicata amenda de 500 lei, deoarece la controlul efectuat de catre inspectorii ARR din data de 16 martie 2010, in trafic, pe raza localitatii B asupra autotractorului si semiremorcii detinuta si utilizata de S.C. M C S.R.L., condusa de petent, care efectua transport rutier public de marfa, s-a constatat ca acesta nu a detinut la bordul vehiculului si nu a putut prezenta la momentul si locul controlului certificatul de competenta profesionala pentru categoria de transport pe care o efectua.

Verificand legalitatea si temeinicia procesului verbal in conformitate cu ar. 34 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, instanta constata ca acesta a fost incheiat cu respectarea prevederilor legale care reglementeaza conditiile necesare pentru incheierea sa valabila.

Cu privire la fondul cauzei, chiar daca OG nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului verbal de contraventie, se apreciaza ca acesta face dovada deplina a situatie de fapt si a incadrarii in drept pana la dovada contrara, pe care trebuie sa o produca cel ce contesta mentiunile din acest proces verbal.

Petentul nu a facut dovada contrara a celor inscrise in procesul verbal si nu a fost in masura sa prezinte dovezi privind sustinerea examenului pentru obtinerea certificatului de competenta profesionala, si promovarea acestui examen, la o data anterioara datei de 16 martie 2010, data constatarii contraventiei.

Fata de cele retinute, plangerea contraventionala dedusa judecatii urmeaza a fi respinsa ca nedovedita in baza art. 1169 cod civil, iar procesul verbal mentinut ca temeinic si legal intocmit.

Plangerea contraventionala a fost formulata in termen legal si este scutita de plata taxei de timbru.

Etichete: