Top

Plangere contraventionala

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele :

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei V la data de 15.09.2010, sub nr. de X/189/2010, petentul I AL a contestat procesul verbal de contraventie seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010, in contradictoriu cu Inspectoratul de Politie al judetului V –Politia Municipiului B, solicitand anularea acestuia, exonerarea de la plata amenzii si restituirea permisului de conducere.

In motivarea plangerii, petentul a aratat ca la data de 12.09.2010, se deplasa pe un moped dinspre satul T spre B cand a fost constatata pretinsa fapta, pe care nu a savarsit-o, motivat de faptul ca a oprit la trecerea de cale ferata, a trecut trenul, si dupa aceea, a trecut si el calea ferata, si de faptul ca organul constatator –care a pretins ca desi trecuse trenul si nu se mai auzea semnalul sonor, nu aparuse inca culoarea alba la trecerea de cale ferata –, nu avea posibilitatea sa constate savarsirea faptei, deoarece nu avea vizibilitate catre trecerea de cale ferata si nu putea percepe decat auditiv trecerea trenului.

Cu privire la cea de-a doua fapta care i-a fost retinuta, petentul a aratat ca a fost sanctionat de doua ori pentru aceeasi fapta.

Plangerea nu a fost motivata in drept.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar in baza art. 15 lit. i) din Legea 146/1997.

Intimata, prin intampinare, a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, aratand ca procesul verbal se bucura de prezumtia relativa de autenticitate si veridicitate, daca fapta contraventionala a fost constatata direct de catre organul constatator care aplica sanctiunea, si ca, atat timp cat prezumtia nu a fost rasturnata prin probe pertinente de catre petent, procesul verbal trebuie mentinut, acesta facand dovada deplina a celor constatate de catre politistul rutier.

In dovedirea plangerii, instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri, depunandu-se la dosar in copie procesul verbal seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010, bonul emis de aparatul alcooltest si procesul verbal seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010, ora 15 :51.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine ca prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010, de catre organul constatator Inspectoratul de Politie al judetului V–Politia Municipiului B, petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in suma de 1080 lei, pentru savarsirea contraventiilor prev. de art. 102 alin.3 lit.c, art.102 alin.3 lit.a din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si cu avertisment pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 101 alin.1 pct.18 din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, constatandu-se ca la data de 12.09.2010, ora 16,13, petentul a condus motoscuterul HONDA cu numarul X pe strada T, cand a ajuns la calea ferata dubla, fara bariere, nu a oprit si a trecut pe semnalul de culoare rosu care era in functiune; totodata, petentul a fost testat cu aparatul etilotest, iar la testul cu nr. 485, a rezultat o alcoolemie de 0,32mg/l alcool pur in aerul expirat, si nu avea asupra sa certificatul de inregistrare al mopedului.

Instanta retine ca procesul verbal de contraventie a fost semnat de catre petent.

Instanta constata ca din punct de vedere formal, procesul verbal de contraventie nu a fost incheiat cu respectarea conditiilor impuse sub sanctiunea nulitatii de art. 16 si 17 din O.G. nr. 2/2001.

Art. 6 pct.6 din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice defineste notiunea de autovehicul ca fiind “vehiculul echipat cu motor in scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule”

Art. 102 alin.3 lit.c, art.102 alin.3 lit.a din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prevad : Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;

Fata de imprejurarea ca faptele retinute in sarcina petentului constituie contraventii numai in ceea ce priveste un conducator de autovehicul, iar mopedul nu este considerat autovehicul, instanta apreciaza ca faptele care au atras sanctiunea amenzii in cuantum de 1080 lei sunt lipsite de caracter contraventional, drept pentru care va anula procesul verbal de contraventie cu privire la aceste fapte.

Totodata, din procesul verbal seria CC nr. 6310256 incheiat la data de 12.09.2010, ora 15 :51, instanta constata ca la ora 15,46, aceeasi data, petentul I AL a fost sanctionat contraventional cu avertisment pentru fapta prevazuta de art. 101 alin.1 pct.18 din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aceea de a fi condus motoscuterul HONDA cu numarul X fara a avea asupra sa certificatul de inregistrare al mopedului.

Avand in vedere ca din procesul verbal de contraventie seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010, care face obiectul prezentei plangeri contraventionale, reiese ca petentul a fost sanctionat la ora 16,13, pentru aceeasi fapta, prevazuta de art. 101 alin.1 pct.18 din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, instanta va da efect principiului non bis in idem pe care il regasim stipulat la dispozitiile art. 5 alin.7 din O.G. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor: “Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare”, si va anula procesul verbal de contraventie seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010 si cu privire la aceasta fapta.

Din aceste motive, instanta va admite plangerea formulata de petent si va anula procesul verbal de constare a contraventiei seria CC nr. X incheiat la data de 12.09.2010, de catre Inspectoratul de politie al judetului V.

Etichete: