Top

Plangere contraventionala

SENTINTA CIVILA NR. 3025
Sedinta publica din 13 noiembrie 2008

Deliberand asupra prezentei cauze, avand ca obiect plangerea contraventionala, constata urmatoarele :
Prin actiunea formulata la data de ……… si inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ………, petentul ………….. a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal seria …. nr. ………..din ………. incheiat de intimatul ……………………….
In motivarea plangerii, petentul arata ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa prin procesul – verbal seria ……….. nr. ………… din ………… aratand ca, a intrat pe strada Isaccei pentru a elibera banda si a permite unei masini de salvare sa treaca.
De asemenea arata ca echipajul de politie nu a remarcat cauza pentru care a intrat pe contrasens.
Petentul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art 1, 11 si urm. din OG 2/ 2001 si codul de procedura civila.
Intimatul nu a depus la dosar intampinare si nu s-a prezentat in instanta prin reprezentant, desi a fost legal citata cu aceasta mentiune, depunand raportul agentului constator.
In dovedirea plangerii, petentul a solicitat proba cu acte si proba testimoniala, probe incuviintate de instanta si administrate in cauza, sens in care a fost depus la dosar procesul verbal contestat ( f. 4) si a fost audiat martorul …………
Cererea este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :
Prin procesul verbal seria …. nr. ……… din ……… petentul …………………a fost sanctionat contraventional de catre intimatul …………………. cu amenda in cuantum de 300 lei retinandu-se in sarcina sa savarsirea contraventiei prevazuta de art. 41 alin. 1 din OUG nr. 195/ 2002 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. D din OUG nr. 195 / 2002.
Se arata in acest sens in actul constatator si sanctionator ca petentul …………. in data de ……… ora 00,20, a condus autoturismul DACIA cu nr. …………. pe str. ……….. din ………… a virat la dreapta pe Str. Unirii circuland pe sens opus oprind in fata la Fast Food.
Din interpretarea sistematica a art.16 si 34 din OG nr. 2/ 2001 rezulta ca procesul verbal de contraventie face dovada situatiei de fapt pana la proba contrara, proba care trebuie facuta de petent.
In art. 16 se prevede ca procesul verbal trebuie sa cuprinda mentiuni privind descrierea faptei contraventionale cu aratarea datei, orei si locului unde a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarile care pot servi la aprecierea gravitatii faptei.
Art. 34 precizeaza faptul ca instanta asculta pe cel care a facut plangerea si celelalte persoane citate,daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului verbal.

Din aceste texte legale rezulta ca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei face prin el insusi dovada situatiei de fapt retinute de agentul constatator si nu mai trebuie completat cu alt mijloc de proba extrinseci, iar instanta de judecata este abilitata de lege sa verifice legalitatea si temeinicia acestuia.
Faptul ca procesul verbal, in masura in care cuprinde constatarile personale ale agentului constatator constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatorului cat timp acesta nu face proba contrarie, nu constituie o incalcare a prezumtiei de nevinovatie, ci o modalitate de stabilire legala a vinovatiei in raport cu art. 6 alin. 2 din Conventia europeana a drepturilor omului. Petentul are posibilitatea de a rasturna proba facuta prin procesul verbal.
Petenta prin mandatar a invocat cazul fortuit drept cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei.
Din declaratia martorei ……………. rezulta ca aceasta se afla impreuna cu sotul sau in masina condusa de petent pe strada …………. cand a auzit din spate masina salvarii.
Pentru a-i acorda prioritate petentul a intrat pe str. Unirii, unde circulatia era inchisa, urmand ca ulterior sa-si continue drumul pe strada Isaccea.
Cand a dorit sa plece a fost oprit de masina politiei care stationa tot pe str. Unirii pe partea inchisa.
Fapta savarsita de petent constituie contraventia prevazuta de art. 41 alin. 1 din OUG nr. 195/ 2002 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. D din OUG nr. 195/2002.
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.
In baza art. 11 alin. 5 OG nr. 2/2001 constatarea cauzelor care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata.
Mandatarul petentului a invocat existenta cazului fortuit drept cauza care inlatura caracterul contraventional al faptei.
Instanta retine ca situatia de fapt prezentata nu se incadreaza in dispozitiile cazului fortuit ci ale starii de necesitate prevazute de art. 45 c.pen.: „Este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel, viata, integritatea corporala sau sanatatea sa, a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc”.
In ceea ce priveste conditiile starii de necesitate, instanta constata indeplinirea acestora dupa cum urmeaza:
– existenta unei stari de pericol care sa puna in pericol o persoana, drepturile acesteia sau un interes public; starea de pericol subzista pentru persoana care era transportata cu masina salvarii care avea in functiune semnalele sonore.
– starea de pericol sa fie iminenta; aceasta conditie este indeplinita fiind dovedita de masina salvarii care se afla in timpul unei misiuni.
– starea de pericol sa nu poata fi evitata decat prin comiterea unei fapte prevazute de lege ca contraventie; asa cum rezulta din declaratia martorului petentul nu a putut face loc masinii salvarii sa treaca decat prin patrunderea pe strada Unirii, iar fapta savarsita constituie contraventie prevazuta de art. 41 alin. 1 din OUG nr. 195/ 2002 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 195 / 2002.
– intre actiunea de salvare si starea de pericol sa existe o anumita proportionalitate; aceasta conditie este indeplinita, autoturismul condus de catre petent intrand pe o strada inchisa circulatiei astfel incat nu a creat o stare de pericol.
Din aceste considerente instanta constata ca petentul a savarsit contraventia prevazuta de art. 41 alin. 1 din OUG nr. 195/ 2002 si sanctionata de art. 101 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195 / 2002 in stare de necesitate, potrivit art. 11 alin. 1 din OG nr. 2 / 2001.
Instanta va anula procesul – verbal seria ….. nr. …….. din …………. incheiat de intimata.

Etichete: