Top

Vatamare corporala grava

Autor: JUDECĂTORIA BUHUŞI

Domeniu: infracţiuni

Tip speţă: sentinţă penală

Titlu: Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii: – vătămare corporală gravă –

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr.639/P/2006/15.02.2007 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului C.D., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art.184 al.2 Cod penal.

S-a reţinut că la data de 29.09.2006 a pricinuit părţii vătămate U.F. o vătămare corporală, ce a necesitat pentru vindecare 95-100 zile îngrijiri medicale.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 10.000 lei daune materiale şi 70.000 lei daune morale. A solicitat şi o contribuţie periodică de 1000 lei pe lună.

Spitalul Clinic de Urgenţă I. s-a constituit parte civilă cu suma de 3309,37 lei despăgubiri plus dobânda legală conform OG 9/2000 modificată şi completată.

Spitalul Judeţean B. s-a constituit parte civilă cu suma de 3945,72 lei (reprezentând cheltuielile cu 3 spitalizări) de părţi vătămate.

Serviciul de ambulanţă B. s-a constituit parte civilă cu suma de 418,3 le despăgubiri civile.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

În ziua de 29.09.2006 în timp ce se afla la magazinul din sat a fost rugat de numiţii L.Ş. şi C.D. să meargă împreună să ajute la demontarea şi apoi la montarea schelei în biserica din com.B.B.

La şcoala din turla bisericii inculpatul a tăiat cu drujba un picior din lemn, care susţinea schela, în timp ce partea vătămată ţinea de capătul lemnului.

Inculpatul, a scăpat drujba în braţul drept al părţii vătămate, secţionându-l.

Partea vătămată a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă B. iar de aici cu salvarea la Spitalul Clinic de Urgenţă Sf.Spiridon I., unde a fost internată în perioada 29.09.-03.10.2006. Ulterior a mai fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă B., în perioada 01.11.-11.11.2006; 05.03.-16.03.2007 şi 09.07.-20.07.2007.

Din certificatul medico-legal de constatare a capacităţii de muncă nr.7430/2006, rezultă că partea vătămată este încadrabil în gradul II de invaliditate, cu diagnosticul clinic „sechele traumatism complex membrul superior drept operat” şi diagnosticul funcţional „deficienţă funcţională accentuată”.

În cauză s-a efectuat expertiza medico legală la IML I. care a concluzionat că leziunile constatate au necesitat 95-100 zile îngrijiri medicale pentru vindecare. La examinarea părţii vătămate s-a constatat că prezintă o monopareză branhială dreaptă traumatică cu deficit în teritoriul nervilor cibitali şi median, iar starea actuală a acestora determină o scădere temporară a capacităţii de muncă în procent de 40% conform art.157 din Baremul Asirom, calculată de la momentul epuizării timpului de îngrijiri medicale şi până la un an de la prezenta expertiză.

Aprecieri definitive privind eventualele sechele de natură infirmizantă şi sau invalidantă se vor face la minim 1 an de la prezenta expertiză, prin reexaminarea părţii vătămate.

Inculpatul a recunoscut fapta săvârşită dar a susţinut că partea vătămată stătea cu mâna la zidul bisericii la 1 m distanţă. Acesta trebuia să stea invers, iar inculpatul stătea invers faţă de poziţia părţii vătămate.

Lanţul drujbei a agăţat puloverul părţii vătămate, nu şi-a dat seama că poziţia părţii vătămate era greşită, a arătat inculpatul. Acesta a mai precizat că a consumat o bere înainte de incident.

Martorul L.Ş. a relatat că partea vătămată era cu spatele la zidul bisericii şi cu faţa la uşă, iar lanţul drujbei a agăţat puloverul părţii vătămate.

Partea vătămată a arătat că era poziţionată între zidul bisericii şi acel stâlp de lemn pe care l-a tăiat inculpatul.

Aceasta a mai arătat că anterior incidentului a consumat un sfert de vin.

Fapta inculpatului întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art.184 al.2 Cod penal şi este dovedită cu plângerea şi declaraţiile părţii vătămate, certificatul medico-legal, scrisoarea medicală, biletele de ieşire din spital, certificatul medico-legal de constatare a capacităţii de muncă, adresele Spitalului Clinic de Urgenţă I. şi ale Spitalului Judeţean de Urgenţă B., declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpatului.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, împrejurările concrete în care a fost săvârşită, dar şi persoana inculpatului care nu posedă antecedente penale, a avut o poziţie sinceră şi este încadrat în muncă.

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatului, instanţa apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins fără privarea de libertate, instanţa urmând să dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei în baza art.81 Cod penal.

Va stabili termenul de încercare în baza art.82 Cod penal şi va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

Potrivit art.71 al.5 Cod penal „pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii….se suspendă şi executarea pedepselor accesorii”.

Interdicţia de a vota, impusă celor condamnaţi, încalcă art.3 din protocolul nr.1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat CEDO prin hotărârea pronunţată în cauza H. contra M. B..

Urmează ca instanţa să interzică exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza aIIa, b Cod penal, pe durata şi în condiţiile art.71 al.2 Cod penal.

În baza art.71 al.5 Cod penal, va suspenda pedeapsa accesorie aplicată în cauză.

Întrucât partea vătămată a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă I. şi de trei ori a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă B.-secţia recuperare, instanţa în baza art.313 din Lg.95/2006, va obliga inculpatul la plata despăgubirilor civile către cele două părţi civile conform adreselor acestora de constituire parte civilă precum şi a adreselor nr.186/05.01.2007, 11244/25.07.2007 şi nr.66/08.05.2008.

Partea vătămată a fost transportată cu ambulanţa la Spital.

Urmează ca instanţa să oblige inculpatul şi la plata cheltuielilor de transport cu ambulanţa conform adresei Serviciului de Ambulanţă Bacău.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei daune materiale reprezentând 2000 lei alimentaţie pe perioada spitalizării, 6000 lei munca în gospodărie, 2000 lei medicamente, transport, radiografie, precum şi o contribuţie periodică de 1000 lei lunar.

De asemenea, a solicita 70.000 lei daune morale.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu martori, acte şi expertiză medico-legală.

Martorul N.D., audiat la cererea părţii vătămate, a declarat că i-a împrumutat părţii vătămate 800 Euro, când a ieşit din Spitalul Clinic Iaşi pentru tratament.

A arătat că partea vătămată a cheltuit 6000-7000 lei pentru refacerea sănătăţii şi a împrumutat bani şi de la alte persoane, aproximativ 3000 Euro.

Partea vătămată a luat cu fiul în Italia şi câştiga 35-40 euro pe zi, iar în ţară trimitea aproximativ 500-600 euro. A mai arătat că partea vătămată a cheltuit 3000 lei cu ridicarea casei şi a împrumutat 3000 euro de la alte persoane.

Martorul V.C., a arătat că a lucrat în Italia împreună cu partea vătămată şi aceasta câştiga 35 de euro pe zi, iar în ţară trimitea aproximativ 500-600 de euro, şi-i strângea pentru casă. Partea vătămată a angajat oameni pentru a-i construi casa.

Partea vătămată a împrumutat bani când a fost internat la I., peste 1000 de euro. A mai precizat martorul că partea vătămată nu a lucrat cu contract de muncă în Italia.

Din copia paşaportului, depusă la dosarul instanţei reiese că partea vătămată a lucrat în Italia în perioada octombrie-decembrie 2005 şi aprilie-iulie 2006, aproximativ 5 luni.

Rezultă din actele depuse la dosar, de partea vătămată, că aceasta a achitat contravaloarea expertizei medico-legale, în valoare de 187 lei, c/val EMG şi a dovedit că a avut unele sume de bani în euro, pe care le-a schimbat în lei, în perioada noiembrie 2006-iulie 2007 aproximativ 950 euro.

Instanţa apreciază că partea vătămată a făcut unele cheltuieli cu alimentaţia suplimentară, tratament, medicamente şi munca în gospodărie, la ridicat casa, că a împrumutat unele sume de bani, dar nu în cuantumul cerut. Chiar dacă nu ar fi avut acest accident partea vătămată nu putea ridica singur casa şi trebuia să angajeze oameni.

În ceea ce priveşte daunele morale, faţă de nr. de îngrijiri medicale, de leziunile suferite, instanţa apreciază că partea vătămată este îndreptăţită la plata despăgubirilor morale, dar într-un cuantum apreciat de instanţă, suma pretinsă fiind exagerată.

Având în vedere declaraţiile martorilor şi actele depuse la dosar, instanţa, în baza art.14, 346 Cod procedură penală şi 998 Cod civil, va obliga inculpatul la plata daunelor materiale şi morale aşa cum au fost dovedite şi apreciate de instanţă, întrucât între declaraţiile martorilor există unele contradicţii.

În ceea ce priveşte acordarea contribuţiei periodice, instanţa va avea în vedere concluziile raportului de expertiză (medico legală, din care rezultă că partea vătămată şi a pierdut temporar capacitatea de muncă în procent de 40% conform Baremului Asirom, iar aprecierile definitive cu privire la sechele, se vor face la minim un an de la efectuarea expertizei.

La stabilirea contribuţiei periodice instanţa va avea în vedere venitul minim pe economie.

Urmează ca instanţa, să oblige inculpatul la plata unei contribuţii periodice lunare, începând cu data săvârşirii infracţiunii şi până la încetarea incapacităţii de muncă.

În baza art.193 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare efectuate de partea vătămată, reprezentând onorariu apărător ales.

Va constata că inculpatul a avut apărător ales.

Etichete: