Top

Plângere impotriva rezoluţiilor procurorului

Sentinta penala nr. 01/06.01.2010

Domeniu asociat : plângere împotriva rezoluţiei procurorului –

Prin cererea înregistrată sub nr.1398/199/2009, pe rolul Judecătoriei Buhuşi petenta I. N.-P. a formulat plângere împotriva rezoluţiei Parchetului de pe lângă Judecătoriei B. nr.735/P/20.11.2009 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul G. I.

În motivarea plângerii a învedereat instanţa că a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria B.i împotriva intimatului, care i-a ocupat abuziv, la data de 08.04.2009 o suprafaţă de aproximativ 400mp, teren , în tarlaua 67, parcela 626/2-TP 210159/10.12.1995, în nume propriu.

Organele de poliţie nu au efectuat cercetări cu privire la această parcelă, aceasta fiind altă parcelă decât cea aflată în litigiu, în dosarul 547/199/2007 – sentinţa civilă 863/2008. Petenta a precizat că în ceea ce priveşte această parcelă, nu se învecinează cu intimatul şi nu se află în litigiu, organele de poliţie făcând referire la sentinţa civilă 863/2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin rezoluţia 735/P/2009, a Parchetului de pe lângă Judecătoria B. s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimatul G. I. pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie, prevăzută de art.220 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. De asemenea, s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de acelaşi intimat pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prevăzută de art.217 al.1 Cod penal, întrucât fapta nu există.

Procurorul, a reţinut că terenul deţinut de petenta I. N. P. se învecinează cu terenul aparţinând intimatului, iar în primăvara anului 2009, acesta din urmă i-a ocupat suprafaţa de 0,04 ha, care era însămânţată cu cartofi.

Din anul 2004, intimatul G. I.este în litigiu cu petenta pentru ocuparea suprafeţei de aproximativ 400 mp, fapt pentru care a deschis acţiune în revendicare şi grăniţuire. La data de 25.11.2008 Judecătoria B. a pronunţat sentinţa civilă 863 prin care petenta împreună cu ceilalţi moştenitori a fost obligată să lase în posesie moştenitorilor defunctului G. L.I.G.suprafaţa de 445 mp teren, admiţând şi acţiunea în grăniţuire.

În baza acestei sentinţe, intimatul, în primăvara anului 2009 a cultivat terenul, însă între timp petenta a declarat apel.

Având în vedere că între cele două proprietăţi nu s-a realizat grăniţuirea, sentinţa civilă 863/2008 a Judecătoriei B. nefiind definitivă şi irevocabilă, iar asupra unei porţiuni de teren faţă de care ambele părţi pretind drepturi proprii, petenta are deschisă calea unei acţiuni civile pentru lămurirea regimului juridic al acestui teren.

Verificând plângerea înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria B. la data de 18.08.2009, instanţa reţine că petenta a solicitat efectuarea de cercetări faţă de intimat, întrucât acesta din urmă i-a ocupat abuziv terenul proprietate aflat în TP 210159, sola 67, parcela 626/2, distrugându-i cultura de cartofi.

A precizat, în plângere, petenta, că se află în litigiu cu intimatul G. I. în dosarul 547/199/2007 în calitate de moştenitoare a defunctului M. N.N., TP 210444.

În declaraţia dată la data de 29.08.2009, petenta a precizat că nu este în litigiu cu intimatul cu privire la această suprafaţă aflată în TP 210159/1995.. Această faptă a mai fost reclamată la postul de poliţie F., făcând obiectul dosarului 304/P/2009, în care s-a dat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale în care este menţionat că cercetarea s-a efectuat pentru parcela 616/4, tarla 67 care nu este în proprietatea sa şi nu a depus plângere pentru această parcelă.

Verificând TP 210159/21.12.1995, rezultă că suprafaţa de 400 mp face parte din suprafaţa de 480 mp., situat în T 67, parcela 626/2, titlul de proprietate 210159/1995, fiind emis în nume propriu petentei.

Instanţa a mai constatat că suprafaţa de teren cu privire la care instanţa s-a pronunţat prin sentinţa civilă 863/2008 a Judecătoriei ., (aflată în apel) este situat în T 67 parcela 612/2/1 şi este inclusă în TP nr.210444/1998, emis pe numele moşt.M. N.N., printre care şi petenta .

Din extrasul din caietul de schiţe al satului C., reiese că în tarlaua 67, petenta, deţine în nume propriu 0,48 ha în parcela 626/2.

Instanţa, constată că organele de cercetare penală nu au făcut cercetări în cauză cu privire la suprafaţa arătată în plângere, de petentă, mulţumindu-se să facă referire la sentinţa civilă 863/2008 a Judecătoriei B. şi să constate că infracţiunea de tulburare de posesie nu este prevăzută de legea penală, iar cea de distrugere nu există, soluţie care este greşită, având în vedere că sentinţa civilă 863/2008 nu este definitivă.

Faţă de cele ce preced, instanţa va admite plângerea, va desfiinţa rezoluţia Parchetului 735/P/2009 şi va trimite cauza procurorului în vederea redeschiderii urmăririi penale faţă de intimat.

Organele de urmărire penală vor relua ancheta, vor audia inc. cu privire la terenul ocupat din T 67 parcela 626/2, va verifica TP 210159/1995 şi celelalte TP, va audia martori şi va efectua dacă se impune o expertiză topo-cadastrală, care să identifice terenul ocupat de intimat în mod abuziv, cu schiţă şi vecinătăţi.

Văzând şi dispoziţiile art.192 al.3 Cod procedură penală;

Etichete: