Top

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere in judecată

Tip: sentinţă penală

Nr./Data: 61/12.10.2009

Autor: Judecătoria Buhuşi

Domenii asociate: plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Prin cererea înregistrată sub nr.961/199/07.09.2009, petentul G. I.V., a formulat plângere împotriva rezoluţiei prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi 39/II/2009, prin care i s-a respins plângerea.

În motivarea plângerii, petentul a învederat instanţa că intimatul i-a ocupat suprafaţa de 47 mp teren, motiv pentru care a sesizat organele de poliţie, iar în urma cercetărilor Parchetul a reţinut o situaţie de fapt eronată. De asemenea, comisia care a efectuat cercetări în teren a constatat că proprietatea intimatului are o lăţime de 20 cm, mai mică în partea de S, ceea ce este absurd. A mai arătat, de asemenea, că expertiza efectuată în dosarul de partaj, a constatat că suprafaţa de teren, conform certificatului de moştenitor, este de 537 mp, dar la măsurători s-au găsit 490 mp.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 22.09.2008, petentul a sesizat organele de poliţie, că intimatul P. V. i-a ocupat abuziv suprafaţa de 47 mp, teren prin mutarea gardului.

Prin rezoluţia 862/P/2008/27.07.2009, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimat, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare de posesie, prevăzută de art.220 Cod penal, întrucât fapta nu există.

Instanţa, reţine că intimatul a cumpărat în 1995 un imobil (casă şi teren) care se învecinează cu imobilul petentului, în partea de E. În anul 1996, intimatul a construit un gard, pe vechiul aliniament.

Din procesul verbal încheiat la data de 12.12.2008, în prezenţa organelor de poliţie şi ai primăriei, rezultă că prin construcţia gardului, intimatul nu a ocupat din proprietatea petentului. Mai mult, s-a constatat că intimatul, în partea de S-curtea imobilului intimatului are o deschidere de 25,50 m., iar la N- tot de 25,50 m, conform actelor. În urma măsurătorilor însă, a rezultat în partea de S – o lăţime de 25,30 mm aprofundat pe o lungime de 33,42 m în E, iar la N- are o lăţime de 25,45 m, ceea ce duce la concluzia că petentul are curtea cu 20 cm mai mică în S şi cu 5 cm mai mică în partea de N.

De altfel, petentul, recunoaşte că în urma expertizei efectuate în cadrul procesului de partaj succesoral, s-a constatat că din suprafaţa de 537 mp, la măsurători s-a găsit 490 mp.

Petentul, a formulat şi o acţiune în revendicare cu privire la aceleaşi suprafeţe de teren, dosarul aflându-se pe rol în faza efectuării expertizei topo-cadastrale.

Faţă de cele ce preced, instanţa constatând nefondată plângerea, petentul o va respinge în temeiul art.2781 pct.8 lit.a Cod pr.penală şi va menţine rezoluţia nr.862/P/2008/27.07.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

Red.PA 01.11.2009

Etichete: