Top

Plângere împotriva ordonanţei procurorului

Tip speţă: sentinta penala

Titlu: plangere impotriva ordonantei procurorului

Data speţă: 27.09.2010

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 987/199/21.07.2010, petentul C. Gh. a solicitat desfiinţarea ordonanţei nr. 314/P/17.06.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

În motivarea plângerii petentul a arătat că soluţia Parchetului este nelegală şi netemeinică întrucât urmărirea penală este incompletă.

De asemenea unele acte privind internarea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău lipsesc din dosar şi cu toate că a fost internat, nu s-a ţinut cont de aceste acte.

În urma agresiunii a rămas cu o invaliditate şi consideră că se impunea efectuarea unei expertize medico legale. Mai mult nu au fost audiaţi toţi martorii, iar cei audiaţi au favorizat inculpatul. Soluţia Parchetului este nelegală întrucât dispoziţiile art. 90, 91, 92 Cod penal. Ordonanţa este dată cu încălcarea competenţei.

În cauză a fost citat petentul şi intimatul. Petentul a fost asistat de apărător ales.

Instanţa din oficiu a dispus ataşarea dosarului 314/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi.

Deşi legal citat, intimatul nu s-a prezentat la instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 18.04.2010 petentul s-a adresat cu plângere postului de poliţie F., judeţul Bacău, sesizând faptul că în ziua de 07.04.2010 a fost lovit cu o furcă de intimatul M.E. suferind leziuni vindecabile în 7-9 zile îngrijiri medicale.

În cauză s-au efectuat cercetări, constând în audierea părţilor, martorilor, verificarea actelor modico-legale depuse de partea vătămată.

Prin ordonanţa nr. 314/P/17.06.2010, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi a dispus scoaterea de sub urmărire penală a intimatului M. E. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 al. 2 Cod penal, aplicându-se acestuia sancţiunea amenzii administrative.

Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus suspendarea urmăririi penale faţă de acelaşi intimat pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 211 al. 1 Cod penal ,întrucât fapta nu există.

La data de 07.04.2010 intimatul se afla pe terenul său unde-l pregătea pentru arat dând foc resturilor vegetale. Petentul se afla pe teren agricol sub pretextul că are în arendă 200 mp de la numita M. Ş. E. şi a considerat că-i este afectat dreptul de posesie, astfel petentul s-a îndreptat cu o furcă spre intimat încercând să-l lovească. Atunci intimatul M. E. a prins de furcă, petentul căzând la sol.

Martorii audiaţi nu confirmă exercitarea unor violenţe fizice, directe, singura care arată că intimatul era urcat peste petent fiind soţia sa C. E.. De asemenea nu se confirmă că intimatul a plecat de acasă cu o furcă. S-a constatat din probe că acţiunea de lovire a petentului s-a produs pe fondul provocării din partea petentului.

Cât priveşte susţinerea petentului, în timpul cercetărilor, că în urma conflictului i s-au sustras 500 lei, aceasta nu se confirmă.

Prin ordonanţa 411/II/2/28.07.2010 prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a fost respinsă ca nefondată plângerea petentului împotriva ordonanţei 314/P/2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi reţinându-se aceeaşi situaţie de fapt şi că soluţia dispusă este legală şi temeinică neimpunându-se infirmarea ei.

Cu privire la susţinerile petentului că urmărirea este incompletă, acestea sunt infirmate de actele de urmărire penală la dosar ataşându-se certificatul medico legal care stabileşte nr. de îngrijiri medicale necesar vindecării petentului.

Celelalte aspecte invocate nefiind justificate, nefiind constatate aspecte legale.

Cât priveşte cererea petentului de efectuare a unei expertize medico-legale, nu poate constitui temei al redeschiderii urmăririi penale, acest aspect fiind lămurit de certificatul medico-legal.

Instanţa reţine că susţinerile petentului sunt nefondate.

Astfel susţinerea că nu s-au administrat toate probele este nereală în cauză fiind audiaţi mai mulţi martori printre care şi cei propuşi de partea vătămată din care reiese că inculpatul a fost provocat de partea vătămată. De asemenea din probe nu rezultă sustragerea vreunei sume de bani de către inculpat.

În legătură cu lipsa unor acte medicale, instanţa reţine că la dosarul de urmărire penală nu s-au depus alte acte medicale decât certificatul medico-legal din care nu reiese vreo internare a părţii vătămate care să fi avut legătură cu conflictul dintre părţi.

Nici susţinerea petentului că ordonanţa s-a dat cu încălcarea competenţei materiale că parchetul nu este competent din punct de vedere material să soluţioneze fondul plângerii, nu poate fi primită.

Acţiunea penală ara ca obiect tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârşit infracţiuni şi se pune în mişcare prin actul de inculpare.

Dacă în urma cercetărilor efectuate se constată existenţa vreunui caz prevăzut de art. 10 Cod procedură civilă procurorul pronunţă una din soluţiile prevăzute de art. 11 Cod procedură penală, cum a fost cazul în speţă.

Potrivit art. 275 Cod procedură penală orice persoană poate forma plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penale, plângerea adresându-sa procurorului… […] care se soluţionează prin ordonanţă sau rezoluţie.

Potrivit art. 2781 Cod procedură penală împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, partea vătămată […] poate face plângere la instanţă.

De asemenea nu se justifică susţinerea că s-au încălcat dispoziţiile art. 90, 91 Cod penal.

Instanţa apreciază că soluţia procurorului este legală şi temeinică, raportat la actele de urmărire penală administrate.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art. 278 al. 8, lit. a Cod procedură penală va respinge plângerea ca nefondată şi va menţine ordonanţa atacată.

Etichete: