Top

Validare poprire/menţinerea popririi

Tip speţă: sentinţă civilă nr. 586

Titlu: validare poprire menţinerea popririi

Data speţă: 08.07.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 542/199/21.04.2010, Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău a solicitat instanţei ca, în contradictoriu cu terţul poprit SC I. I. SRL B. şi debitoarea SC M. T. SRL B., să se dispună menţinerea popririi înfiinţate prin adresa nr. 110143/05.02.2010 emisă de Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău asupra veniturilor pe care debitoarea SC M. T. SRL B. le are de primit de la terţul poprit SC I.I.SRL B. până la concurenţa sumei de 25.000 lei, sumă pe care debitoarea o datorează bugetului consolidat al statului.

În motivarea cererii s-a arătat că debitoarea SC M. T. SRL B. are obligaţii fiscale către bugetul consolidat al statului în sumă de 26.433 lei; debitoarea are de încasat de la terţul poprit suma de 114.818 lei, conform declaraţiei 394 informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul României în semestrul 1 2009, aspect necontestat de către părţi; prin adresa nr. 110143/05.02.2010 s-a înfiinţat poprire asupra veniturilor pe care debitoarea SC M. T. SRL B.le are de primit de la terţul poprit SC I. I. SRL B., până la concurenţa sumei de 26.992 lei, însă terţul poprit nu a comunicat vreun răspuns; ulterior acesta a răspuns la adresa de înfiinţare a popririi arătând că a achitat integral debitul.

In drept cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.149-150 Cod procedură fiscală.

În dovedirea cererii au fost depuse la dosar, în copie, adresa nr. 110143/05.02.2010, adresa comunicată de către Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău către terţul poprit SC I. I.SRL B., declaraţia 394 informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul României în semestrul 1 2009, dovezile de comunicare a adreselor, titlurile executorii, alte acte.

Părţile au fost legal citate. Debitoarea a fost reprezentată prin apărător ales şi a depus la dosar întâmpinare prin care a arătat că prin adresa nr. l10143/05.02.2010 AFP Bacău a infiintat poprire asupra sumelor de bani pe care terţul poprit le-ar datora debitorului urmărit SC M. T. SRL B.pana la concurenta sumei de 26992 lei.

Acest act de urmărire a fost dispus intrucat din declaraţia informativa nr.394 a debitorului urmărit ar fi reieşit ca acesta ar avea de incasat de la SC I. suma de 114818 lei in urma operaţiunilor comerciale derulate intre cele doua societăţi.

Odată cu adresa de poprire i s-a solicitat sa confirme situaţia raporturilor comerciale si a datoriilor neachitate către SC M..

Prin răspunsul pe care l-a dat si organului de urmărire fiscala, terţul poprit a arătat ca la data infiintarii popririi nu mai avea nicio restanta de plata fata de SC M. T. SRL B., astfel incat nu se justifica menţinerea acestei popriri.

Aşa cum rezulta din fisa analitica a acestui partener (extras din contabilitatea SC I., cont 401 – Furnizori), este adevărat ca pe parcursul anului 2009 s-au derulat relaţii comerciale intre cele doua societăţi (mai exact in perioada 18.05.2009-06.10.2009), dar sub nicio forma nu se poate vorbi de existenta unor datorii la momentul februarie 2010, data infiintarii popririi.

Mai exact, la 06.10.2010 a fost emisa ultima factura de către SC M. (189/06.10.2009) si tot in acea zi terţul poprit a plătit suma totala de 79.100,48 lei (cu o chitanţa si doua ordine de plata) ; in urma acestor operaţiuni in evidenta contabila se mai inregistra doar un debit de 6.419,17 lei.

Apropiindu-se finalul anului 2009, administratorii celor doua societăţi au convenit sa stingă datoriile, astfel incat, cu ocazia unei vizite făcute pe 29.12.2009 de reprezentantul SC M.la sediul SC I.. i s-a achitat personal si diferenţa de 6.419,17 lei, insa acesta nu a avut chitanţierul asupra sa, drept pentru care s-a încheiat un proces-verbal care atesta plata (nr.627/29.12.2009), urmând ca ulterior sa fie emise si chitanţele aferente plaţii.

Ca urmare a faptului ca SC M. nu a mai trimis chitanţele care atesta ultima plata iar administratorul acesteia nu a mai putut fi contactat, SC I. a inregistrat suma de 6419.17 in contul 473 al balanţei (operaţiuni in curs de confirmare) întrucât nu mai este vorba de un debit neachitat ci de o datorie plătită, dar având o situaţie speciala.

In ceea ce priveşte pretinsa datorie de 114818 lei care ar rezulta din declaraţia 394 a SC M., se observa in primul rand ca acel document fiscal se refera la situaţia semestrului 1 din 2009, fiind o declaraţie depusa la 27.07.2009, cu mai bine de sase luni inainte de infiintarea popririi (insa nici măcar aceasta situaţie se pare ca nu este corect raportata – se pare ca SC M. nu si-a inregistrat in contabilitate nici pana la 01.07.2009 toate plăţile pe care noi le făcusem si care sunt inregistrate in evidentele contabile ale terţului poprit).

În susţinerea întâmpinării terţul poprit a anexat, in copie, toate documentele fiscale care apar evidenţiate in fisa analitica partener M. T. SRL pe anul 2009 (facturi, chitanţe, ordine de plata, extrase bancare ce atesta plaţi).

Instanţa a solicitat creditoarei Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău să depună la dosar declaraţia 394 pentru semestrul 2 din 2009. La dosar a fost comunicată însă declaraţia 394 pentru semestrul 1 din 2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Debitoarea SC M. T. SRL B. are obligaţii fiscale către bugetul consolidat al statului în sumă totală de 26.992 lei; debitoarea avea de încasat de la terţul poprit SC I. I. SRL B. suma de 114.818 lei, conform declaraţiei 394 informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul României în semestrul 1 2009 (f.7); prin adresa nr. 110143/05.02.2010 s-a înfiinţat poprire asupra veniturilor pe care debitoarea SC M. T.SRL B. le are de primit de la terţul poprit SC I. I. SRL B., până la concurenţa sumei de 26.992; terţul poprit a lichidat însă toate datoriile ce le avea către debitoarea SC M. T. SRL B., astfel cum rezultă din Fişa analitică partener SC M. T. SRL, mai puţin suma de 6.419,17 lei, sumă ce a fost achitată direct administratorului debitoarei şi înscrisă în contul 473 al balanţei (operaţiuni in curs de confirmare).

Potrivit art.150 Cod procedură fiscală, dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

În cauza de faţă terţul poprit a înştiinţat organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, făcând dovada acestui fapt cu actele depuse la dosar. Pe de altă parte, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău nu a putut face dovada că terţul poprit mai datorează vreo sumă de bani debitoarei (la dosar a fost depusă doar declaraţia 394 pentru semestrul 1 din 2009, nu şi declaraţia 394 pentru semestrul 2 din 2009, astfel cum solicitase instanţa).

Pentru considerentele ce preced, instanţa va respinge cererea formulată de către Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău în contradictoriu cu terţul poprit SC I. I. SRL B. şi debitoarea SC M. T. SRL B.; va desfiinţa poprirea înfiinţată de către Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Bacău prin adresa nr. 110143/05.02.2010, asupra veniturilor pe care debitoarea SC M. T. SRL B. le are de primit de la terţul poprit SC I. I. SRL B..

Etichete: