Top

Plângere contravenţională

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: plangere contraventionala

Data speţă: 11.10.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.1298/199/16.09.2010 petenta S. M., a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr.7528867/05.09.2010, încheiat de I.P.J.Bacău.

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea plângerii, petenta a învederat instanţa că, la data de 05.06.2010, se deplasa cu autoturismul cu nr. de înmatriculare B-111-xxx din direcţia Bucureşti spre Piatra Neamţ.

În comuna Lilieci, jud.Bacău a fost oprită de un echipaj al poliţie rutiere, iar unul din agenţi i-a adus la cunoştinţă că a depăşit regimul de viteză pe drumurile publice, în localitate, respectiv pe drumul naţional DN 15 Bacău-Piatra Neamţ.

Apreciază că în momentul înregistrării vitezei de deplasare cu aparatul radar nu se afla în localitate, aceasta fiind explicaţia pentru care circula cu 110 km/h.

Întrucât a rămas în autoturism în timp ce agentul de poliţie încheia procesul verbal de constatare, nu a putut viziona înregistrarea video şi care conţinea date despre viteza cu care circula. Acesta a şi fost motivul, pentru care la rubrica „alte menţiuni” a arătat că circula cu viteza menţionată pe raza localităţii.

În dovedirea susţinerilor sale, petenta a solicitat proba cu înscrisuri şi proba testimonială.

Plângerii i-a fost anexat procesul verbal de contravenţie.

Intimatul, a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi, întrucât fapta a fost constatată pe raza localităţii Lilieci, jud.Bacău, iar competenţa aparţine Judecătoriei Bacău.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC, nr.7528867/05.09.2010 încheiat de I.P.J.Bacău-Serviciul Rutier C.D.N.E, petenta Stoica Mihaela a fost sancţionată pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.49 al.1 din OUG 195/2002 modificată şi art.147/1 din HG 1391/2006,

S-a reţinut în sarcina petentei că la data de 05.09.2010 pe DN 15 Lilieci, jud.Bacău, a condus auto BMW cu nr. de înmatriculare B-11-xxx cu viteza de 110 km/h în localitate, viteză sancţionată cu aparatul radar.

De asemenea, petenta nu avea asupra sa actul de identitate, permisul de conducere şi talonul auto.

Potrivit art.137 Cod pr.civilă, instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, care fac de prisos, în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

Instanţa reţine că, potrivit art.32 al.2 din OG 2/2001 plângerea se formulează la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Instanţa constată că petenta a săvârşit contravenţia pe raza localităţii Lilieci, jud.Bacău, aflată în circumscripţia teritorială Judecătoriei Bacău.

Faţă de cele ce preced, instanţa, în temeiul art.158 Cod pr.civilă va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Buhuşi şi va declina competenţa de soluţionare a plângerii în favoarea Judecătoriei Bacău.

Etichete: