Top

Fond funciar

Prin sentinţa civilă nr. 177/25.01.2010 a Judecătoriei Fălticeni s-a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii, s-a admis acţiunea având ca obiect obligare la punere în posesie, formulată de reclamanţii în contradictoriu cu pârâtul Primarul comunei B, s-a obligat pârâta Comisia comunală de fond funciar B să procedeze la punerea în posesie a reclamanţilor cu suprafaţa de 1400 mp teren, reconstituită prin sentinţa civilă nr. 1049/2007 a Judecătoriei Fălticeni şi s-a obligat primarul comunei B la plata de daune cominatorii de câte 100 lei/zi de întârziere în executarea hotărârii.

Prin cererea adresată iniţial acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 3131/227/2008 reclamanţii OEM, DIC şi PV au chemat în judecată pe pârâta Comisia comunală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B, jud. Suceava pentru obligarea la punerea efectivă în posesie cu suprafaţa de 1400 mp teren situat la locul „LC” de pe raza comunei B, jud. Suceava, cu obligarea primarului la plata daunelor cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere în executarea hotărârii.

În motivarea acţiunii, reclamanţii arată că li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1400 mp teren situat pe raza comunei Baia, jud. Suceava, conform sentinţei civile nr. 1049 din 2 mai 2007 a Judecătoriei Fălticeni.

Instanţa a reţinut că deşi reclamanţii s-au adresat cu cerere pentru punerea în posesie pentru o suprafaţă de teren intravilan în centrul comunei Baia, de aceeaşi calitate cu terenul ocupat de construcţia numitului NI, Comisia comunală B nu a procedat la întocmirea procesului-verbal de punere în posesie.

Chiar dacă Comisia comunală se află în imposibilitate de a-i pune pe reclamanţi în posesie pe amplasamentul solicitat, respectiv cel aferent spaţiului comercial achiziţionat de la fosta cooperaţie B, avea obligaţia să procedeze la punerea în posesie pe un alt amplasament aflat la dispoziţia comisiei comunale, această soluţie fiind în acord cu dispoziţiile art. 5 lit. c din H.G. nr. 890/2005.

Etichete: