Top

POLIŢIST CARE NU ARE CALITATEA DE ORGAN DE CERCETARE PENALĂ ÎN CADRUL POLIŢIEI JUDICIARE. COMPETENŢA MATERIALĂ DE SOLUŢIONARE A CAUZEI

Petiţionarii D.V. şi Gh.E. au făcut plângeri conform art.2781 C.p.p. împotriva ordonanţei nr.141 din 2 octombrie 2003 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti.

Cauza a venit spre soluţionare prin strămutare la Curtea de Apel Bacău.

Prin ordonanţa mai sus arătată s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului D.V. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.250 alin.2 C.p. S-a aplicat sancţiunea cu caracter administrativ de 5.000.000 lei amendă.

S-a dispus totodată scoaterea de sub urmărire penală a aceluiaşi învinuit pentru infracţiunea prev. de art.182 C.p. întrucât nu au fost întrunite elementele constitutive ale acesteia sub aspectul laturii obiective şi a laturii subiective.

În fapt s-a reţinut că la 5 noiembrie 2002 partea vătămată Gh.E. împreună cu alte persoane se afla în calitate de consumator într-un bar din municipiul Piteşti. La un moment dat în local a venit un echipaj de poliţie care i-a cerut părţii vătămate şi celor care o însoţeau să meargă la Secţia I Poliţie pentru verificări în cadrul unei acţiuni de prevenire a schimbului ilegal de valută.

În incita secţiei de poliţie cei în cauză au fost identificaţi, ampretaţi şi li s-au întocmit procese verbale contravenţionale în baza Legii nr.61/1991.

Partea vătămată a susţinut că aflându-se în sediul poliţiei a fost lovită cu pumnii, palmele şi picioarele de către D.V. – comisar, seful Secţiei I Poliţie.

Din actele medico legale a rezultat că părţii vătămate i s-au cauzat leziuni care au necesitat 7-8 zile îngrijiri medicale.

Din adresa nr.2967/14.II.2006 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş a rezultat că făptuitorul D.V. nu a avut şi nici nu are în prezent calitatea de organ de cercetare penală în cadrul poliţiei judiciare care să atragă potrivit art.27 din Legea 218/2002 competenţa materială a soluţionării cauzei în favoarea Curţii de Apel.

Faţă de această situaţie şi în raport de infracţiunile pentru care s-a pronunţat parchetul prin Ordonanţa nr.141/2002 cele prev. de art.250 alin.2 şi 182 C.p., competenţa de soluţionare a plângerilor revine potrivit art.2781 al.1 C.p.p. instanţei care i-ar reveni potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, respectiv Judecătoriei Bacău.

În baza art.42 C.p.p. s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bacău.

Sentinţa penală nr.8 din 21.II.2006.

Etichete: