Top

Conflict negativ de competenţă

Prin cererea formulată la Judecătoria Bacău data de 12.01.2009, condamnatul P.M.M. , deţinut în Penitenciarul Craiova a formulat contestaţie a formulat contestaţie la executare împotriva s.p. nr. 248/10.12.2004 a Tribunalului Olt.

Prin s.p. nr. 192/27.01.2009 a Judecătoriei Bacău s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Craiova.

Prin s.p. nr. 825/31.03.2009 a Judecătoriei Craiova s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj ca instanţă în circumscripţia căreia se află locul de deţinere – Penitenciarul Craiova.

Prin s.p. nr. 244/13.05.2009 a tribunalului Dolj s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău deoarece la data judecării cauzei contestatorul se afla deţinut în Penitenciarul Bacău.

Tribunalul Bacău a fost sesizat cu soluţionarea contestaţiei la executare la data de 27.05.2009.

Jurisprudenţa Î.C.C.J. a statuat că pentru soluţionarea cererilor de contestaţie la executare competenţa teritorială se stabileşte în funcţie de circumscripţia în care se află penitenciarul unde este încarcerat contestatorul la data formulării cererii, indiferent de menţiunile sale ulterioare.

În speţa de faţă, la data formulării contestaţiei la executare, condamnatul P.M.M. se afla încarcerat în Penitenciarul Craiova. Acest penitenciar se găseşte în circumscripţia Tribunalului Dolj.

În consecinţă, competent să judece contestaţia la executare este Tribunalul Dolj şi nu Tribunalul Bacău.

Faţă de toate acestea, în baza art. 461 al.2 raportat la art. 460 al.6 C.p.p. şi art. 42 C.p.p. instanţa va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj.

Instanţa va constata intervenit conflictul negativ de competenţă şi va sesiza Î.C.C.J. pentru soluţionarea acestuia.

Conform art. 192 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Va dispune plata onorariului apărătorului din oficiu din fondurile M.J.L.C. către Baroul de Avocaţi Bacău.

.

Etichete: