Top

Cerere de revizuire impotriva unei decizii civile prin care s-a solutionat contestatia in anulare.Inadmisibilitate.

Potrivit deciziei civile nr. 364 din 24 aprilie 2007 Tribunalul Ialomiţa a respins ca nefondată contestaţia în anulare formulată de contestatorul C.C. împotriva unei decizii civile pronunţată de acelaşi tribunal în soluţionarea unei cereri de recurs formulată de acelaşi contestator.

Decizia civilă prin care s-a respins contestaţia în anulare a fost atacată cu revizuire de către revizuientul C.C.

Cererea astfel formulată este inadmisibilă.

Astfel, potrivit art. 312 Cod procedură civilă, revizuirea – cale extraordinară de atac se poate formula împotriva unei hotărâri rămasă definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi împotriva unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul.

Fiind o reglementare care dispune cu privire la organizarea activităţii de judecată, normele acesteia sunt imperative şi de strictă interpretare şi nu se pot extinde la alte situaţii.

Aşa fiind, o hotărâre dată în soluţionarea unei cereri în anulare nu poate fi supusă căii extraordinare de atac a revizuirii, situaţie ce face ca cererea formulată de revizuientul C.C. să fie inadmisibilă.

Etichete: