Top

Acordare despăgubiri Legea 10/2001

Dosar nr. 7042/110/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 106

Sedinta publica de la 21 Ianuarie 2009

TRIBUNALUL

-deliberând-

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta cu nr. 7042/110/2007 reclamantul A. Gh. G. a solicitat în contradictoriu cu comuna Gura Vaii prin primar anularea dispozitiei cu nr. 4172/22.11.2007 emisa de primarul comunei Gura Vaii în aplicarea L.10/2001 si aplicarea de masuri reparatorii pentru imobilul cu destinatie de moara si instalatie de macinis de piatra, la o valoare stabilita de un expert evaluator.

În dovedirea contestatiei au fost depuse înscrisuri respectiv xerocopii dupa notificare, dispozitie contestata, acte de stare civila, proces-verbal din 24.01.1962, autorizatie din 18.02.1962, adresele cu nr. 14.458 din 30.08.1961 si 1656 din 14.05.1958 emise de Spitalul Popular al Raionului Tg. Ocna jud. Bacau, proces-verbal din 13.02.1962 , adeverinta cu nr. 702 din 22.09.1962 emisa de Sfatul Popular al comunei Gropile, processe-verbale de impunere din 1957-1962.

La solicitarea reclamantului a fost efectuata o expertiza de evaluare a bunului imobil.

Prin întâmpinare, pârâta a lasat solutia la aprecierea instantei.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantul este mostenitorul defunctului A. I. G. în calitate de fiu al acestuia. Autorul reclamantului a detinut pe rata fostei comune Gropile, actuala Gura Vaii jud. Bacau un imobil cu trei camere având destinatia de moara precum si instalatie de macinis.

Dovada proprietatii asupra imobilului mentionat rezulta din înscrisurile depuse la dosar de catre reclamant ( procese verbale de impunere, adrese emise de Sfatul Popular Tg. Ocna, adresa cu nr. 702 din 22.01.1962 aflate la filele 12-19 dosar toate aceste înscrisuri constituind acte doveditoare de proprietate potrivit art.23.1 din H.G. 250/2007.

În cauza reclamantul a facut si dovada preluarii abuzive de catre stat, rezultând ca imobilul a fost prelut fara titlu la data de 03.02.1961, conform procesului-verbal încheiat la acea data.

Ulterior imobilul a fost demolat, impunându-se acordarea de masuri reparatorii prin echivalent.

Prin raportul de expertiza efectuat s-a stabilit ca valoarea actuala de piata a imobilului este de 61.500 lei.

Potrivit titlului VII din Legea 247/2005 urmeaza ca despagubirile finale sa fie stabilite de catre Comisia Centrala din cadrul ANRP.

În consecinta, va fi admisa în parte contestatia, va fi anulata dispozitia contestata si se va dispune acordarea de despagubiri, însa valoarea acestora nu va fi stabilita de catre instanta, astfel cum a solicitat reclamantul, ci de catre Comisia Centrala, potrivit dispozitiilor legale mentionate. Se vor aplica în cauza si dispozitiile legale mentionate.

Etichete: