Top

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Prin sentinţa nr. 905/28.10.2010 a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul F.V.M. în contradictoriu cu pârâtul Serviciul Taxe şi Impozite Locale Paşcani , dispunându-se anularea deciziei de impunere nr. 1371/25.01.2010 emisă de acest pârât .
Pentru a se pronunţa astfel , instanţa a reţinut că pârâtul Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Municipiului Paşcani a emis decizia de impunere nr. 1371/25.01.2010 în sarcina reclamantului F.V.M., pentru suma de 50 lei reprezentând amendă contravenţională.
Această amendă a fost stabilită prin procesul verbal de contravenţie nr. 0250323/01.04.2006 emis de Serviciul Poliţiei Rutiere Iaşi prin care reclamantul a fost sancţionat pentru fapte privind regimul circulaţiei pe drumurile publice.
Instanţa a constatat că potrivit dispoziţiilor art. 37, 39 alin. 1 şi 3 din O.G. nr. 2/2001, reprezintă titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, procesul-verbal neatacat sau hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea, executarea realizându-se conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale, fără a mai fi necesară întocmirea deciziei de impunere în acest scop, aceasta urmând a fi emisă doar pentru contribuţiile şi în condiţiile art. 83-85 din Codul de procedură fiscală.
Astfel, organul fiscal, în cazul reclamantului, având un titlu executoriu în sensul art. 141 alin. 1 ultima teză Cod procedură fiscală (proces verbal de contravenţie neatacat), este obligat să declanşeze procedura de executare silită, în conformitate cu regulile şi modalităţile prevăzute de Cap. VIII din Cod procedură fiscală şi nu la emiterea unei decizii de impunere (titlu de creanţă) fără nici un suport legal.
În baza art. 145 alin. 1 Cod procedură fiscală executarea silită începe prin comunicarea către debitor a somaţiei, nu prin întocmirea şi comunicarea unei decizii de impunere pentru amenda contravenţională stabilită prin procesul verbal de contravenţie neatacat, iar în acest context reclamantul are posibilitatea de a invoca prescripţia dreptului de a cere executarea silită, pe calea unei contestaţii la executare, potrivit art. 172 din Cod procedură fiscală.
Pentru considerentele expuse, reţinând că pârâtul Serviciul Taxe şi Impozite Locale din cadrul Mun. Paşcani a emis un act nelegal, instanţa a admis acţiunea reclamantului şi a anulat decizia de impunere.

Etichete: