Top

Raporturi de muncă

Prin cererea înregistrată sub nr. 1405/10.03.2008 la Tribunalul Bacău reclamanţi P.V., G.G., C.V., C.N., P.G. şi A.I. au chemat în judecată S.C. S. S.A. Bacău prin lichidator judiciar S.C. S.Q. SRL Bacău, pentru ca , prin hotărâre judecătorească să fie recunoscută activitatea din perioada 07.02.1979-07.09.1988 pentru P.V., 15.03.1982- 08.08.1991 pentru A.I., 11.02.1978 – 01.04.2001 pentru C.N., 01.08.1978 -01.04.2001 pentru C.V., 21.06.1979-01.04.2001 pentru G.G., şi 06.08.1979 – 01.05. 1991 pentru P.G., ca fiind prestată în grupa I-a de muncă, această cerere nefiindu-le satisfăcută de angajator pe cale amiabilă.

Motivând în fapt acţiunea lor reclamanţii au arătat că au desfăşurat activitate în condiţii grele şi în mediu toxic, obiectul de activitate al angajatorului fiind producerea de îngrăşăminte chimice. Întrucât au considerat a fi îndeplinite cerinţele Ordinului nr. 50/1990 privind grupele de muncă au promovat acţiunea de faţă.

Pentru dovedirea acţiunii reclamanţii au solicitat proba cu înscrisuri , interogatoriul pârâtei şi proba cu expertiză tehnică în specialitatea chimie industrială, probe ce au fost administrate.

Din actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine următoarele:

Reclamanţii au solicitat acordarea grupei I-a de muncă pentru diferite perioade de timp cât au lucrat la societatea pârâtă, conform contractelor individuale de muncă, fişelor de post – fiecare faţă de condiţiile concrete de muncă pe care le-a avut la locul său de muncă, împrejurări verificate şi explicate de expert.

Unitatea intimată are ca obiect de activitate producerea de amoniac, uree, acid sulfuric, acid fosforic, îngrăşăminte complexe având în dotare instalaţia de amoniac Kellogg. Instalaţia de uree Stripping, instalaţia de acid sulfuric, instalaţia de acid fosforic, instalaţia de îngrăşăminte complexe, instalaţia de fosfat dicalcic furajer, instalaţia de sulfat de Aluminiu, instalaţia de oxigen şi azot, instalaţia de demineralizare, centrala termoelectrică.

Datorită obiectului de activitate, unitatea intimată se încadrează la combinatele cu un potenţial extrem de mare de poluare atmosferic cu pericol de catastrofă ecologică prin deţinerea unui tanc de amoniac de 12500 tone încărcătura:

De asemenea, acest combinat datorită instalaţiilor pe care le are în dotare a fost şi este un mare producător de noxe toxice pe toată platforma sa şi pentru împrejurimi la distanţe mari .

Reclamanţii, potrivit specificului muncii, electricieni, conducători auto, operatori chimişti, au lucrat în mod permanent într-un mediu toxic ( emisii cumulate de mai multe substanţe gazoase toxice şi corozive; zgomot, praf toxic, ploaie de hidroxizi) existentă pe platforma combinatului care a constituit şi constituie un real pericol pentru căile respiratorii, angajaţii fiind nevoiţi să poarte măşti de gaze – fapt ce determină o permanentă stare de stres.

Având în vedere gradul de toxicitate ridicat în care lucrează reclamanţii, mediul încărcat cu noxele emise în tehnologiile de fabricare a produselor, mediul radio – activ creat de prezenţa haldelor de fosfogips, peste 6 milioane de tone, care există de zeci de ani în incinta combinatului în mai multe locaţii (conţinând radion radioactiv ) mediul încărcat de fosforită cianură care este mortală, tetraclorură de carbon care este cancerigenă, amoniac lichefiat, se apreciază de instanţă că în speţă sunt incidente dispoziţiile Ord. 50/1990 modificat şi completat – anexa 1 cu timp de lucru 100%.

În pronunţarea acestei hotărâri se are în vedere faptul că în unele secţii au fost încadrate în grupa I de muncă, iar apoi în altă perioadă să fie încadrate în altă grupă de muncă deşi tehnologia şi instalaţiile nu s-au modificat.

De asemenea, mulţi salariaţi au primit pe o anumită perioadă grupa I de muncă, apoi li s-a schimbat grupa de muncă, fără însă ca şi condiţiile de muncă să fi fost îmbunătăţite.

De reţinut este faptul că majoritatea salariaţilor nu au lucrat într-un loc de muncă fix, ci au deservit întreaga platformă a societăţii, unde majoritatea secţiilor au fost încadrate la Grupa I de muncă.

Se mai reţine faptul că reclamanţii au beneficiat de un spor de toxicitate de 25% raportat la salariu spor care s-a acordat doar pentru cei care au lucrat în condiţii foarte grele, ca şi salariaţii care ca şi salariaţii care lucrau la secţiile ce se încadrau în grupa I de muncă.

Faţă de situaţia reţinută, reclamanţii desfăşurând activitatea pe întreg teritoriul combinatului , în secţii şi locuri de muncă încadrate în grupa I. de muncă, trebuie să beneficieze de grupa I. de muncă cu timp de lucru 100% pentru perioadele precizate de fiecare reclamant, astfel că în considerarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 19/2000, dispoziţiile Contractului Colectiv de muncă încheiat la nivelul industriei chimice , dispoziţiile art. 50/1990

Etichete: