Top

Asigurări sociale.Adeverinţă constatatoare a grupelor speciale..

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 381 din 21.01.2009 d-nii Ţ.C. şi H.G. au chemat în judecată C.J.P. Constanţa şi D.J.A.N. Constanţa solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligate pârâtele să le elibereze adeverinţele de sporuri salariale şi pentru grupa I de muncă pentru perioada în care au lucrat la fostul combinat chimic USAS Năvodari.

În motivarea cererii lor, reclamantul Ţ.C. a arătat că a lucrat la C.I.Ch. Năvodari (U.S.A.S.) începând din data de 1.04.1976 la secţia de acid fosforic având funcţia de operator chimist până la data de 1.01.1977 când a fost transferat la secţia de acid sulfuric unde a lucrat până la 31.01.1978 când a fost transferat la C.I.Ch. Bacău, iar reclamantul H.G. a arătat că a lucrat la C.I.Ch. Năvodari începând cu 2.10.1975 până la data de 10.08.1979 secţia superfosfaţi.

Pentru obţinerea adeverinţelor privind sporurile salariale primite s-au adresat S.C. M.F. S.A. care a răspuns că aceste documente trebuie eliberate de C.J.P. Constanţa, această instituţie refuzând la rândul ei eliberarea adeverinţelor cu motivarea că prelucrarea documentelor cu valoare practică aparţine Arhivelor Naţionale.

Prin sentinţa civilă nr. 1895/27.03.2007 s-a stabilit că fondul arhivistic al fostei S.C. F. S.A. Năvodari este preluat de C.J.P. Constanţa, iar conform art. 18 din L.16/1996 atribuţia de a elibera adeverinţele solicitate revine D.J.A.N. Constanţa, motiv pentru care au fost chemate în judecată ambele instituţii.

În dovedirea susţinerilor lor, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri (f. 4 – 27).

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, A.N., D.J. Constanţa a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, cu motivarea că documentele despre care se face vorbire în cererea de chemare în judecată nu se află în păstrarea sa ci a C.J.P. Constanţa. A solicitat, de asemenea, pârâta, respingerea ca nefondată a acţiunii cu motivarea că statele de plată nu au făcut şi nu fac parte din Fondul Arhivistic Naţional, neconstituind obiectul preluărilor de către Arhivele Naţionale, având în vedere dispoziţiile art. 2, 3 din L. 16/1996 şi că în speţă, desfiinţarea creatorului de documente este situaţia juridică ce generat în mod direct obligaţia de preluare a arhivei, astfel încât legea aplicabilă este legea în vigoare în momentul desfiinţării creatorului de documente, adică L. 16/1996 în forma avută anterior modificărilor şi completărilor survenite în anul 2006 (f. 33 – 40).

Pronunţând încheierea din 29.04.2009 Tribunalul Bacău a dispus repartizarea cauzei într-un complet specializat de asigurări sociale, cauza fiind reînregistrată sub nr. 2825 din 14.05.2009.

La dosar s-au depus înscrisuri de către Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa (f. 3 – 49).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii au fost angajaţi ai C.Î.C. Năvodari în perioada 1.04.1976 – 30.01.1978, respectiv 2.10.1975 – 10.08.1979.

Prin sentinţa civilă nr.1895/27.03.2007 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar 418/118/2007, sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea apelului şi a recursului prin decizia civilă nr. 204/COM/25.09.2007 a Curţii de apel Constanţa şi respectiv prin decizia nr. 1807/27.05.2008 a Î.C.C.J., C.J.P. Constanţa a fost obligată să preia din fondul arhivistic al fostei S.C. F. S.A. deţinut de reclamanta M.F. S.A. documentele cu valoare practică în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagii de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor. Prin aceeaşi sentinţă, Tribunalul Constanţa a obligat Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa să preia din fondul arhivistic al fostei S.C. F. S.A. deţinut de aceeaşi S.C. M.F. S.A. documentele cu valoare istorică (f. 5 – 21).

Prin urmare, instanţa constată că excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de D.J.A.N. Constanţa este întemeiată, urmând a fi admisă şi respinsă acţiunea formulată împotriva acestei instituţii cu consecinţa admiterii acţiunii formulate împotriva C.J.P. Constanţa care va fi obligată, în temeiul art. 40 alin. (1) lit. h) din Codul muncii, să efectueze verificări în arhiva S.C. M.F. S.A. şi să elibereze reclamanţilor adeverinţe din care să rezulte sporurile primite, locurile de muncă şi grupa în care se încadrează activităţile prestate de aceştia în perioadele menţionate.

Etichete: